Zateplení podlahy

Zateplení podlahy je velmi významným prvkem. Pokud se jedná o podlahu na terénu a nebo nad nevytápěným prostorem, dochází k úniku velké části tepla z místnosti. Toto teplo uniká z místnost skrz podlahu do terénu a nebo do styku stěny a základu. Správnou izolací docílíte výraznému snížení tepelných ztrát a nadměrnému prochlazování podlah u obvodových stěn.

podlahový polystyren

Jednotlivé tloušťky izolace se liší podle materiálu podkladu. Pokud se jedná o podlahy na terénu do vzdálenosti jeden metr od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu, na vnějším povrchu konstrukce je tloušťka izolace 210 mm. Můžeme také přistoupit na variantu 60 milimetrů v podlaze a zateplení soklu tloušťkou 100 milimetrů.

Pokud se podlaha nachází nad venkovním prostorem je potřeba izolační vrstva tloušťky 140 milimetrů. U podlahy, které se nachází nad částečně vytápěným prostorem je potřeba izolační vrstva tloušťky 50 milimetrů. Pokud je rozdíl teplot vyšší než dvacet stupňů Celsia, musíme uvažovat o dalších centimetrech navíc. Izolaci je potřeba naplánovat dostatečně předem, protože pokud bude podlaha již položena a izolace bude nedostatečná, může při zpětném rozložení podlahy a její izolaci dojít k poškození.