Konopná izolace podlahy

Konopná izolace je ekologickou alternativou průmyslově vyráběné tepelné izolace. Jedná se o produkt vyrobený z obnovitelných zdrojů, který je velmi snadno recyklovatelný a má celkem malý podíl tzv. šedé energie. Návrat k přírodním materiálům odmění uživatele přirozeným a příjemným prostředím uvnitř domu, chladným v létě a teplým v zimě. Konopná izolace příznivě ovlivňuje tepelnou a vlhkostní stálost, předchází také vzniku plísní a hnilob a vytváří zdravé klima. Díky konopné izolaci budou moci stěny domu „dýchat“.

konopné izolace

Avšak izolace vyráběné z vláken a pazdeří konopí nejsou ve stavebnictví žádnou novinkou. Přírodní materiály se dříve využívaly proto, že průmyslové materiály ještě neexistovaly, a také kvůli jejich nízké ceně. V současné době se přírodní materiály do staveb v podobě izolace z konopí opět vrací, jejich cena bude ale o něco vyšší.

Vlastnosti konopné izolace

Konopná izolace se svými vlastnostmi blíží další variantě přírodní izolace, a tou je dřevovláknitá izolace. Koeficient tepelné vodivosti konopné izolace dosahuje hodnot až 0,04 W/mK, což ji řadí mezi nejlepší běžné izolanty a je to také hodnota srovnatelná s průmyslově vyráběnými izolacemi. Faktor difúzního odporu µ dosahuje hodnot 1 až 2. Další důležitou hodnotou u konopné izolace je její hmotnost, která se pohybuje v rozmezí 35-100 kg/m³. Dalšími vlastnostmi konopné izolace jsou:

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost, resp. součinitel tepelné vodivosti, je nejdůležitější vlastností konopné izolace. Tento parametr u různých materiálů liší. Konopná izolace disponuje součinitelem od 0,038 až 0,04 W/(m.K), což ji řadí mezi nejlepší běžné izolanty.

Tepelná akumulace, měrné teplo

Tepelná akumulace je schopnost materiálu přijímat, zadržovat a postupně vydávat teplo a naopak. Konopné izolace jsou schopné přijmout téměř dvojnásobné množství tepla, čímž dvojnásobně efektivně ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru. Tato vlastnost hraje významnou roli zejména u lehkých dřevostaveb.

Redistribuce vlhkosti

Konopná izolace má kromě vysoké difúzní propustnosti další obrovskou výhodu. Tou je schopnost redistribuce vlhkosti. Je to v podstatě schopnost materiálu vyrovnávat se a předávat vlhkost celým svým objemem, tedy jakási vodivost vlhkosti. Díky ní nedochází ke vzniku lokálních koncentrací vlhkosti, a nevznikají žádné plísně a hniloby. Právě díky schopnosti redistribuce konopná izolace koncentraci vlhkosti čelí a účinně tak brání lokálnímu zavodnění a chrání zejména dřevěné konstrukce před zvýšenou vlhkostí a následnou degradací.

Proč zvolit konopnou izolaci

 • Konopné vlákno vyniká svou trvanlivostí, pevností a přirozenou ochranou proti škůdcům
 • Zpracování konopí na konopné vlákno a pazdeří se provádí bez chemickým přídavků a mechanicky bez procesů, které znečišťují životní prostředí
 • Izolace z konopí v zimě izoluje a v létě klimatizuje. Zajišťuje také fázový posun vnikání tepla do objektu.
 • Tepelně izolační a akustické vlastnosti konopné izolace jsou srovnatelné s obvyklými izolacemi, ale odolnost proti vlhkosti a vlastnosti kapilár při odvádění vody zaručují stabilitu také v podmínkách, ve kterých ostatní tradiční materiály podléhají destrukci nebo dochází ke značnému snížení jejich izolačních schopností
 • U konopných izolací byly již provedeny zkoušky a certifikace s jasnými parametry
 • Také aplikace v konstrukcích a pracovní postupy jsou stejné jako u konvenčních matriálů
 • Manipulace s konopnou izolací je příjemná, nehrozí poškození kůže nebo dýchacích cest
 • Konopná izolace se uplatňuje v široké škále konstrukcí, v novostavbách i starších domech
 • Tato přírodní izolace zajišťuje dobré mikroklima s přirozenou ochranou proti hnilobám, plísním a škůdcům
 • Izolace z konopí dokonale izoluje a vytváří zdravé prostředí v interiérech domů
 • Cena konopné izolace již není 2 - 3 násobkem ceny za minerální vlnu, je vyšší pouze o pár procent

Využití konopné izolace

Konopné izolace najdou uplatnění jako tepelné a akustické izolace v obvodových, vodorovných i vnitřních svislých konstrukcích. Jedná se o níže uvedené konstrukce:

 • vodorovné zátěžové izolace podlah, jako je např. kročejová izolace plovoucích podlah
 • vodorovné izolace tepelných a akustických stropů a podhledů
 • svislé tepelné a akustické izolace vnitřních stěn
 • svislé izolace obvodových stěn, jako jsou výplňové a sendvičové konstrukce
 • svislé izolace fasád - celkový zateplovací systém

Konopná izolace podlah

Konopná izolace se používá k izolování střech, obvodových stěn, a také jako akustická izolace do podlah. Jsou to v podstatě vodorovné zátěžové izolace podlah, jako je např. kročejová izolace plovoucích podlah. Konopná izolace podlah zajistí akustický útlum nadměrných zvuků, jako jsou např. kročejové zvuky nad stropem.