Fenolická pěna - tepelná izolace pro podlahy

Fenolická pěna je izolantem získávaným napěněním fenolformaldehydových pryskyřic, které jsou pro stavebnictví napěňovány do bloků a následně řezány na žádané rozměry. Tyto desky pak se opatřují hliníkovou vrstvou pro zlepšení tepelných vlastností izolantu.

Deska z fenolické pěny

Výroba fenolické pěny

Tuhé desky z fenolické pěny se vybavují i skelným vláknem nebo povrchovou textilií. Jsou vyráběny jako jednovrstvé o tloušťce 30 -140 mm, nebo jako dvouvrstvé o tloušťce 160 - 200 mm. Skvělé tepelné vlastnosti desek z fenolické pěny nacházejí uplatnění při výstavbě jak rodinných, tak i pasivních bytových domů.

Fenolická pěna je skvělým izolantem s deklarovaným spolučinitelem tepelné vodivosti 0,002 - 0,021 W. Velmi efektivní tepelná izolace se hodí k zateplení podlah, teras, podkroví, stropu, střechy, ale také obvodových stěn. Protože má nízkou tloušťku a vynikající tepelné vlastnosti, využívá se fenolická pěna v místech, ve kterých je nedostatek místa pro polystyrenovou izolaci či minerální vatu.

Použití izolace z fenolické pěny

Aplikace fenolických desek se provádí podobně jako u běžných systémů zateplení z minerální vaty nebo z polystyrenu. Tyto desky se lepí na suchý, rovný a nečistot zbavený povrch konstrukce. K připevnění jsou používány talířové hmoždinky v množství, které je uvedeno v projektové dokumentaci. Desky se lepí buď bodově, nebo celoplošně lepícím tmelem. Při aplikaci je však třeba zajistit, aby desky z fenolické pěny nepřišly do kontaktu s vlhkostí a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy.

Nejlepší tepelná izolace

Jestliže tedy budete potřebovat zateplit např. obvodovou stěnu, bude nutné ji zateplit nejprve 80 mm polystyrenem. Při aplikaci desek z fenolické pěny postačí jen poloviční tloušťka, což je 40 mm. Fenolické desky o takové tloušťce stojí cca. 400 Kč/m2, a z toho tedy vyplývá, že přestože je třeba jen poloviční tloušťka izolace, tak na rozdíl od polystyrenu, přijde 1 m2 fenolické pěny až 4x dráže. Proto lze říci, že zateplení rodinného domu fenolickou pěnou, bude provádět málokdo.

Vhodné použití desek z fenolické pěny

Bývá to většinou při stavbě na minimálním prostoru, jako je např. centrum města, na menším, popřípadě atypickém pozemku. Desky z fenolické pěny mohou být naopak použity při rekonstrukcích do podlahy, čímž se dosáhne značného zlepšení tepelného odporu konstrukce při udržení minimální světlé výšky místnosti. Určité potíže lze však očekávat při zateplování teras, kde by vyšší izolační vrstva představovala nutnost přestavění vstupních dveří, nebo vybudování schůdků či jinou změnu výšky podlahy. U těchto aplikací jsou totiž lepší izolační materiály, nežli obyčejný polystyren či minerální vata. Další možností je zateplení plochy pomocí vakuové izolace.

Je tedy jasné, že fenolická pěna je tou nejlepší izolací pro zateplení terasy, podkroví, stropu a střechy, ale také obvodových stěn, a sice především tam, kde není dost místa pro lepení polystyrénové izolace, nebo izolace z minerální vaty. Své uplatnění nachází i při stavbě rodinných a pasivních bytových domů.