Nátěr betonové podlahy

Podlaha v dílně, garáži, na chodbě nebo v chalupě potřebuje občas "omlazující kůru". Pak se snadno udržuje a umývá. Když potřebujete nějakou odbornou stavební práci v dílně nebo rovnou doma, obracíte se většinou na řemeslníka nebo odbornou firmu. Je to běžný postup. Ale i přesto existuje mnoho prací, které si můžete udělat svépomocí. A právě jednou z nich je natírání podlahy v dílně, garáži nebo v jiném prostoru.

betonová podlaha

V tomto případě obvykle nechcete investovat mnoho prostředků, ale chcete, aby podlaha byla především funkční, kvalitní a poměrně hezká. Pokud použijete vhodný nátěr a budete postupovat dle dle níže uvedených kroků, pak se správný výsledek dostaví stoprocentně.

Specifikace podkladu

V první řadě si upřesněte druhy a parametry podkladů, které chcete natírat. Nejčastějším podkladem bývá klasický beton či ručně hlazený betonový potěr. Další podklady mohou mít nejrůznější varianty litých potěrů, kde je pojivem sádra nebo cement, jako je například anhydrit nebo interiérové samonivelační stěrky. Podklad může být i z cementových vláknitých desek.

Připravenost povrchu

Před natíráním je třeba, aby byl povrch podlahy čistý, pevný bez prachu a jiných nečistot a suchý. Nový betonový nebo cementový podklad by se měl ještě před natíráním nechat alespoň pár měsíců vyzrát (maximální přijatelná vlhkost je 5 %).

Příprava podkladu

Dobře připravený podklad je ve výsledku kvalitní nátěr a naopak. Podklad připravíte mechanickým opracováním povrchu, kterým odstraníte přilepenou špínu a otevřete póry pro přijetí penetrace. Nejlepší metodou, kterou můžete použít sami, je broušení. Pro to použijte parketovou brusku, diskovou podlahovou brusku nebo ruční brusku. Následně se musí všechen uvolněný písek zamést a prach vysát.

Pokud nemáte možnost povrch přebrousit, musíte jej alespoň dobře vysát a odmastit odmašťovadlem. U otevřených prostor nebo venkovních staveb se dá použít ředidlo, jinak to budete muset udělat mokrou cestou za použití nějakého vhodného čisticího prostředku. V druhém případě je po umytí nutné počkat minimálně 1 den, aby podklad zaschl, než ho začnete natírat.

Provedení nátěru

Před použitím barvu nejprve dobře promíchejte, neřeďte ji. Pro aplikaci si nachystejte váleček nebo štětec. V závislosti na typu a savosti povrchu natřete z 1 litru barvy zhruba 11 m². Pokud bude na stejnou plochu potřeba použít víc než jedno balení barvy, tak je před použitím smíchejte dohromady.

Barvu nanášejte stejnoměrně. Aby byl výsledek co nejlepší, nanášejte barvu na váleček nebo na štětec, a to v dostatečném množství. Tuto první vrstvu můžete zředit až o 5%. Vždy si ale pečlivě pročtěte návod.

Před aplikací druhé vrstvy nechte tu první uschnout přes noc. Druhý nátěr proveďte neředěnou barvou pomocí štětce či válečku. Boční sokl můžete začít natírat, až když první dva nátěry na podlaze docela zaschly.

Ohledně údržby podlahy je sokl velmi praktický. Jistě budete chtít podlahu čas od času vytřít, ale během vytírání by mokrý hadr narážel na boky stěn a stíral na nich malbu. Proto se doporučuje pořídit si maskovací pásku, kterou nalepíte podle potřeby do výšky 5–20 cm. Provedete to tak, že si na každé straně stěny poznamenáte zvolenou hodnotu, poté pásku v požadované výšce napnete a opatrně ji přitlačíte ke zdi.

Zeď mezi podlahou a maskovací páskou natřete pomocí válečku nebo štětce barvou, a sice buď jednou, nebo dvěma vrstvami, stejně tak jako prve podlahu. Pásku pak strhnete co nejdříve, klidně již zamokra. Udělejte to dříve, než nátěr docela zaschne. Páska by se totiž po úplném vytvrzení mohla trhat, a mohlo by dojít k poškození nátěru.

A je hotovo. Před vyschnutím ještě vyčistěte nářadí. Vytvrzené vrstvy musí být odstraněny mechanicky, ředidlo nepoužívejte.

Dodatečné pokyny a rady

Čerstvě natřenou vrstvu chraňte před průvanem, povětrnostními vlivy, prachem a vodou. Zajistěte prostor tak, aby nikdo nemohl vstoupit a čerstvou vrstvu nepoškodil.