Podkladní betony

Vlastnosti podkladních betonů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení podkladních betonů z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Beton B10
  • Beton B15