Podlahový polystyren

Podlahový polystyren se hodí pro zateplení podlah s běžným nebo vysokým zatížením. Nejčastějším označením pěnového podlahového polystyrenu je EPS 100, který se vyrábí běžně v bílém provedení nebo grafitově šedé barvě, která má až o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti. Pro účinné zateplení podlahy se doporučuje zvolit podlahový polystyren s příměsí grafitu. Správné zateplení podlahy velmi zvýší komfort bydlení. Podlahový polystyren je vynikající tepelnou a současně akustickou izolací podlah pro utlumení kročejového hluku. Pěnový podlahový polystyren lze také použít jako podkladní izolaci pro podlahové vytápění.

polystyren do podlahy

Nejčastěji používaný podlahový polystyren je polystyren EPS 100 Z. Jeho pevnost v tlaku je 100 kPa. Tato hodnota je zcela dostačující pro běžně zatížené podlahy v bytových domech a dalších občanských stavbách. I tak ale občas dochází k sesedání podlahy zrovna ve spojení s nejčastěji používanou tepelnou izolací do běžné podlahy, kterou je právě polystyren EPS 100 Z. Sesedání podlahy však nezpůsobuje pouze samotný polystyren. Tento problém je zapříčiněný špatným postupem při zateplování podlahy. Pevnost v tlaku u tohoto typu tepelné izolace totiž závisí na celoplošném zatížení, a ne na bodovém.

Velice často dochází k tomu, že se pokládka tepelné izolace aplikuje na nerovný podklad, kamínky a spoje hydroizolačních pásů. Ty způsobují až 3 mm vysokou nerovnost v pruhu. Každá nerovnost i každý sebemenší kamínek pak vyvolají jev, kdy polystyrenová deska musí tuto nerovnost vstřebat, dotvarovat se, a tak v některých částech podlahy vznikají kapsy mezi deskami polystyrenu a podkladem. Tyto kapsy časem dotvarováním polystyrenových desek sice zmizí, avšak společně s tím si podlaha sedne. To je právě to sesedání podlahy v bytě nebo domě. Toto se velice často projevuje v místech, kde se podlaha setkává se stěnou. Tam potom vznikají mezery v řádech milimetrů až centimetrů.

 Velmi často se používá také systém zateplení podlahy. To se pokládají dvě vrstvy desek polystyrenu na sebe kvůli překrytí spojů mezi spodní vrstvou desek, a tím se zamezí tepelně izolačním únikům. Tento systém zateplení má však své nevýhody, kterými je výše zmíněné sesedání podlahy. Každá deska má totiž svoji toleranci v rovnosti a průhybu, který je určený normou. Jestliže se tedy takové desky uloží na sebe, tak opět vznikne místo, které za nějaký čas tíhou podlahy a sesedáním zmizí a podlaha si tak sedne. Je tedy mnohem lepší položit jednu vrstvu desek a mezery mezi nimi eventuálně vyplnit PU lepící pěnou na polystyren, nebo tyto desky lepit vedle sebe lepidlem na polystyren.

Ale nemusíte se obávat použít polystyren EPS 100 Z, protože ten není důvodem k sesedání podlahy, je jen nutné správně postupovat při zateplování podlahy.

Jaký podlahový polystyren vybrat

Jsou druhy polystyrenu, které se díky svým vlastnostem do podlah hodí a často se používají, i když oficiální označení podlahový polystyren vlastně neexistuje. Pod tímto označením najdeme nejčastěji jeho dva typy, a sice Z- základní a S- stabilizovaný.

Označení polystyrenu tvoří tři části:

  1. Označení typu polystyrenu (EPS – expandovaný polystyren, XPS – extrudovaný polystyren)
  2. Čísla za označením typu polystyrenu – označuje pevnost polystyrenu v tlaku
  3. Označení skupiny použití (Z, S, F)

Označení skupiny použití

Jak je uvedeno výše, skupinu použití označujeme písmeny Z, S a F, které podlahový polystyren popisují následovně:

Z – Základní polystyren – jeho typickou vlastností je nižší přesnost desek a chybí také proces stabilizace. Je používán do podlah nebo jako jádro stěny.

S – Stabilizovaný polystyren – aplikuje se pro izolaci plochých střech jak běžně tak i více namáhaných podlah. Na rozdíl od základního prošel tento polystyren stabilizací. Má také vyšší rozměrovou přesnost a tlakovou pevnost desek.

F – Fasádní polystyren – jeho desky jsou velice přesné a jsou tedy přímo určeny pro kontaktní zateplovací systémy.

Pro běžnou bytovou výstavbu se nejčastěji používá podlahový polystyren s označením EPS 100 Z. Při větším zatížení podlahy, např. v garáži, je používaný podlahový polystyren EPS 150 S. Pro hodně namáhané podlahy je možné použít extrudovaný polystyren XPS, který má pevnost v tlaku při 10% stlačení od 150 do 700 kPa, což závisí na druhu a výrobci.

Cena podlahového polystyrenu s označením Z je nejnižší ze všech ostatních druhů. Je to kvůli nejnižší přesnosti desek a jejich zušlechtění, a proto se v místech, kde na tom tolik nezáleží, volí z důvodu nižší ceny právě polystyren s označením Z – základní.

Parametry pro podlahového polystyrenu

Parametry pro podlahový polystyren EPS 100 Z jsou tyto:

  • Tepelná vodivost lambda: 0,38 W/mK*
  • Hustota: 18-23 kg/m3*
  • Faktor difúzního odporu mí: 30-70*
  • Pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa
  • Třída reakce na oheň: E

*hodnoty jsou jen orientační a mohou se lišit podle konkrétního výrobce.


Mohlo by vás také zajímat