Sedání podlahy

Základem pro konstrukci podlah, u které nehrozí riziko jejího pozdějšího sesednutí, je dodržení určitých pravidel, která si popíšeme.

popraskaná podlaha

Nejčastější příčiny sedání podlahy

Pokud se jedná o rodinné domy, tak tady se do podlahy nejčastěji používá izolace podlahovým polystyrenem s označením EPS 100 Z. Ten bude po instalaci i přes svou dobrou únosnost v tlaku procházet dotvarováním. U obytných nebo rodinných domů se počítá se stálým zatížením podlahové konstrukce v tlaku max. do 2000 kg/m2.

Jestliže se do podlahové konstrukce použije EPS polystyren na nerovný podklad, tak dojde k bodovému zatížení horních vrstev podlahy, což způsobují právě různé nerovnosti a výstupky na podkladní ploše, kde je polystyren umístěný. Následkem pokládky polystyrenu na nerovnou plochu pak ve skladbě dutiny vznikají kapsy, které časem po dotvarování desek polystyrenu zmizí. Tento proces se projeví jako sesedání podlahy, které je na podlaze samozřejmě vidět. Sesedání se nejčastěji projevuje v místech, kde nastává největší zatížení podlahové konstrukce, které souvisí s nerovným podkladem a bodovým zatížením.

Klasickým příkladem chyby, která je velmi často na stavbách znatelná, je pokládka desek EPS přímo na asfaltové hydroizolační pásy, které jsou součástí spodní skladby podlahové konstrukce. Protože se pásy asfaltové hydroizolace mají napojovat překrytím, tak dochází k tomu, že v tomto místě je podlaha o 3-4 mm vyšší. Samozřejmě záleží na typu hydroizolačního pásu.

Mezi další důvody sesedání podlahy patří ponechání na podkladní ploše to, co tam být nemá, jako např. výstupky betonu, různé nečistoty a další i velmi malé předměty. A z tohoto důvodu je nutné plochu před pokládkou desek izolace důkladně vyčistit a odstranit vše co na ní nemá být.

Jestliže je izolace podlahy prováděna ve vrstvách, tak se tento jev může projevit mnohem výrazněji, protože vzniklé vzduchové dutiny se najdou i mezi vrstvami izolace.

A toto vše se potom projeví na povrchu podlahy, jako je popraskání podlahy, nebo mezery mezi stěnou a podlahou.

Doporučení

Jestliže se v konstrukci podlahy použijí desky EPS jako izolace, tak se pokládají do tzv. cementového mléka. Je to v podstatě suspenze cementu rozmíchaná ve vodě v poměru 1 kg cementu na 1 litr vody a do tohoto připraveného lože se teprve pokládají desky EPS. Takto je zajištěno celoplošné působení tlaku, a to zase zajistí vyrovnání podkladní plochy tímto cementovým mlékem. Avšak velmi malé, zanedbatelné dotvarování při celoplošném zatížení tepelné izolace EPS ve skladbě podlahové konstrukce v maximálních 2% deklarované stlačitelnosti je v pořádku a na funkčnosti a kráse vaší podlahy to vůbec neubere.

Správná montáž EPS desek

Montáž EPS desek je zapotřebí provést tak, aby každá deska ležela celou svojí plochou na podkladu. Montáž se provádí bez lepení, s lokálním podsypem křemičitým pískem na běžnou stavbu. Montáž EPS se také realizuje tak, aby se co nejlépe zkopíroval podklad. Lokálně je EPS upravována vypálením nebo odstraněním části, na které deska jakoby visí. Avšak tento postup montáže je vždy individuální a nikdy nezajistí úplné zkopírování podkladu. Neprovádí se lepení desek, a k podsypům je používaný jen křemičitý písek a lokálně pouze slabé vrstvy. Asi k nejlepší kvalitě pokládky EPS dochází u staveb, kde se polystyren lepí do lepidla.Tento způsob ale mnohonásobně prodlužuje čas potřebný pro montáž EPS při běžné pokládce.