Polymerbeton, jeho využití na lité podlahy

Polymerbeton řadíme mezi moderní kompozitní materiál, který se skládá z vytvrditelné organické matrice a anorganické výztuže. Jako výztuž jsou používány přírodní nebo umělé materiály, jako např. čedič, žula, oceli, křemenec, lehčené polymery, které svými vlastnostmi mají vliv na výsledné materiálové charakteristiky kompozitu. Matrice je většinou dvoukomponentní a je tvořena pryskyřicí a vytvrzovacím prostředkem.

Polymerbeton

Mezi významné výhody polymerbetonu se řadí výborná schopnost tlumení, široká konstrukční variabilita, teplotní stabilita a také nižší náklady na rozdíl od běžně používaných materiálů na výrobu odlitků.

Plnivo

Plnivo tvoří zhruba 80 % celkového objemu. Jsou používány přírodní nebo umělé materiály o různé zrnitosti. Mezi plnivem a matricí nesmí nikdy dojít k žádné chemické reakci. Jako příměsi plniva je možné použít moučky (filery), jako např. drobné částice kovů a skel, kameniva, ale pouze v množství, které nepříznivě neovlivní vlastnosti polymerbetonu.

K utvoření odlitku s dobrými technickými parametry je nutná kompaktní struktura s co nejhrubšími zrny. Dutiny, které vzniknou, jsou vyplněny pojivem a jemnějšími částicemi. Největší velikost zrn plniva je ovlivněna tvarem a rozměrem odlitku.

Matrice

Matrice je většinou dvoukomponentní a je tvořena pryskyřicí a vytvrzovacím prostředkem. Nejčastěji používanou pryskyřicí je epoxid. Pro epoxidovou pryskyřici je na rozdíl od metacrylátové a nenasycené polyesterové pryskyřici typické menší objemové smrštění a delší doba zpracovatelnosti. Materiály s těmito pryskyřičnými matricemi se však nehodí do provozů s teplotou vyšší než 80 °C.

Základní parametry polymerbetonu

  • Vysoká statická i dynamická tuhost
  • Vysoká schopnost tlumení nárazů. Nárazy tlumí 6-10× rychleji než šedá litina, a to způsobuje vyšší životnost nástrojů a také vyšší kvalitu obráběné plochy.
  • Vysoká tepelná kapacita, nízká teplotní vodivost
  • Chemická trvalost během používání obvyklých chladicích a mazacích kapalin
  • Odolnost proti korozi
  • Variabilita konstrukce
  • Možnost spojování dílů lepením
  • Vložení funkčních částí do odlitku (kabely, závitové vložky, potrubí, nádrže atd.)
  • Přesnost rozměrů, minimální smrštění
  • Likvidace a recyklace – rozdrcený polymerbeton se používá jako stavební materiál

Použití

První pokusy o používání polymerbetonu ve strojírenském průmyslu se datují od 70. let 20. století. Ale jak to bývá u většiny nových materiálů, tak také zde panovala zpočátku nedůvěra a to i přes nepochybné technické a ekonomické výhody. Výborná schopnost tlumení, teplotní stabilita a také snížení nákladů, jsou hlavními důvody pro stále větší oblibu tohoto materiálu.

Polymerbeton se používá v řadě odvětví, a to zejména ve strojírenství a stavebnictví. Ve stavebnictví se polymerbeton používá například pro fasádní systémy, svrchní vrstvy průmyslových podlah atd. V kombinaci s vyšším obsahem pryskyřičného pojiva obstál pro opravy povrchu cementových betonů narušených korozí. Ve strojírenství nesporně dominuje výroba odlitků z polymerbetonu, které se používají zejména pro konstrukci dílů obráběcích strojů, jako jsou rámy, lože atd.

Široká škála výrobků zahrnuje několikakilogramové až tunové díly. V současné době se z polymerbetonu vyrábí převážně podstavce pro měřící a obráběcí stroje, které se používají využívají ve strojírenském, elektrotechnickém, chemickém a potravinářském průmyslu.