Ručně rozprostírané a hlazené potěry (malty, mazaniny)

Vlastnosti ručně rozprostíraných a hlazených potěrů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení ručně rozprostíraných a hlazených potěrů, z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Vyrovnávky s cementovým pojivem
  • Vyrovnávky s cementovým pojivem modifikovaným syntetickou pryskyřicí
  • Vyrovnávky s pojivem ze syntetické pryskyřice
  • Vyrovnávky s bitumenovým plnivem