Vysprávky a vyrovnávky

Místní vysprávky

Vlastnosti místních vysprávek lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry.…

Stěrkované plošné vyrovnávky (tenkovrstvé)

Vlastnosti stěrkovaných plošných vyrovnávek lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými…

Ručně rozprostírané a hlazené potěry (malty, mazaniny)

Vlastnosti ručně rozprostíraných a hlazených potěrů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením…

Lité (samonivelační) potěry

Vlastnosti litých samonivelačních potěrů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými…

Suché podlahy

Suché podlahy

Suché podlahy jsou podlahové konstrukce, které se realizují zcela bez nebo s minimem mokrých procesů. Hodí se…

Dvojité a dutinové podlahy

Dvojité a dutinové podlahy

Zdvojená nebo dvojitá podlaha je pochozí plocha, která je umístěna nad pevnou podlahou na pomocné konstrukci, aby se…