Spojovací můstky (nátěry a malty)

  • Cementové spojovací můstky
  • Spojovací můstky na bázi akrylátových disperzí
  • Spojovací můstky z jiných pryskyřic