Izolační vrstvy a připojovací mezivrstvy

Protiradonová izolace

Protiradonová izolace

Radon je přírodní radioaktivní plyn vznikající přeměnou uranu obsaženého v zemské kůře. Zde se uran přeměňuje…

Fóliová hydroizolace (proti tlakové vodě i zemní vlhkosti)

Fóliová hydroizolace (proti tlakové vodě i zemní vlhkosti)

Již při realizaci podlahy se musí počítat s možnými nehodami s vodou. Může dojít k havárii topení nebo voda…

Stěrková hydroizolace

Stěrková hydroizolace

Stěrkové hmoty vytvářejí bezesparé lité podlahy s chemicky a mechanicky velmi odolným povrchem. Tvoří finální…

Tepelná izolace

Tepelná izolace

Dodržujeme následující pravidla​ Musíme vždy dodržet tloušťku izolace tak jak nám to udává projektová…

Zvuková izolace - kročejová

Zvuková izolace - kročejová

Pokud se jedná o Kročejovou zvukovou izolaci tak mluvíme především o lidech v panelových domech, kteří chtějí…

Zvuková izolace - akustická

Zvuková izolace - akustická

Zvuková izolace se řeší převážně v panelových domech. Je dobré mít jak v podlaze tak ve stropě více…

Oddělovací vrstvy - Fólie

Folie jako taková se používá převážně i jako vyrovnávací vrstva. Je nepřeberné množství folií a volíme ji…

Spojovací můstky (nátěry a malty)

Cementové spojovací můstky Spojovací můstky na bázi akrylátových disperzí Spojovací můstky z jiných pryskyřic