Stěrkované plošné vyrovnávky (tenkovrstvé)

Vlastnosti stěrkovaných plošných vyrovnávek lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení stěrkovaných plošných vyrovnávek, z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Vyrovnávky s cementovým pojivem
  • Vyrovnávky s cementovým pojivem modifikovaným syntetickou pryskyřicí
  • Vyrovnávky s pojivem ze syntetické pryskyřice