Tepelná izolace

Dodržujeme následující pravidla​

Tepelná izolace

  • Musíme vždy dodržet tloušťku izolace tak jak nám to udává projektová dokumentace.
  • Nenahrazovat doporučený materiál k zateplení.
  • Poškozenou izolaci odstranit a nahradit novou. Tedy nezadělávat díry, ale odstranit celou vrstvu.
  • Pozor na akustické mosty.
  • Pokud jde o zatížení izolační vrstvy tak by to mělo být v ploše a ne v bodech. Tím by docházelo k poškození.

Zde je ukázka tepelných izolací

  • Extrudovaná polystyrenová pěna
  • Minerální vlna
  • Pěnové sklo
  • Polystyrenbeton
  • Lehčený beton