Životnost podlahy

Dřevěné podlahoviny a podlahoviny na bázi dřeva jsou součástí stavby, jsou s poměrně pevně spojeny a jejich oprava či výměna obvykle znamená náročnou operaci. Proto by chtěl každý zákazník slyšet, že „tato podlaha vás přežije“. Pokud však tomuto nevyslovenému přání prodejce vyhoví a ujistí zákazníka o životnosti podlahy v řádu mnoha desítek let, pouští se tenký led. Životnost je vlastnost, která je ovlivněna mnoha dalšími faktory, jež nelze často ani předem předvídat.

stará podlaha

Co ovlivňuje životnost dřevěné či laminátové podlahoviny?

Výrobek, jeho konstrukce a použité materiály

Byť se to zdá nepravděpodobné, i tak jednoduchý výrobek, jakým je masivní dřevěná palubka, může mít konstrukční vadu. Při nesprávně zvolené šířce či poměru šířky a tloušťky dochází ke snížení rozměrové a tvarové stability až k výskytu závady podlahy. Rozhodující je také volba dřeviny. U lepených vícevrstvých podlah to mohou být nevhodné tloušťky jednotlivých vrstev či špatná symetrie dílce. U laminátových podlah pak životnost dílců výrazně ovlivňuje volba materiálů. Důležitá je také kvalita výroby a dodržení správného technologického postupu. Ze všech parametrů jmenujme alespoň vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva a její rovnoměrné rozložení v dílci nebo dodržení požadovaných rozměrových tolerancí výrobku. Tyto a další ukazatele, které je možné ovlivnit ve výrobě, jsou právě těmi parametry, na které se vztahuje záruka „ze zákona“, již si mohou výrobci v rámci lepší konkurenceschopnosti svých výrobků přiměřeně prodloužit.

Montáž

Životnost výrobku výrazně ovlivňuje způsob montáže, a to ne vždy jen v negativním smyslu. Dobře provedená montáž může prodloužit životnost i průměrné podlahy a naopak vady v montáži mohou podlahu zcela znehodnotit. Mnozí výrobci tento fakt zohledňují tím, že záruka jimi poskytovaná se nevztahuje na vady montáže. Často však dochází k tomu, že způsob montáže zdůrazní skrytou vadu materiálu, která by se za jiných podmínek neprojevila. Dosud však ve většině případů sporných reklamací zůstal „Černý Petr“ montážní firmě.

Podmínky prostředí

Zvýšená vlhkost, výkyvy teploty, náběh podlahového topení či poruchy stavby jsou nejčastějšími příčinami vzniku závady podlahy. Přesto je známo, že tyto vlivy v podlaze škodí, zákazník (právem) očekává, že podlahoviny „něco vydrží“. Právě zde se skrývá jedno z největších úskalí dlouhodobých záruk, neboť nebývá vždy zcela přesně specifikováno, co všechno ještě má podlaha vydržet. Navíc se často vyskytují kombinace vlivů, které sice samy o sobě podlahu nepoškodí, ale v součinnosti ji mohou zcela zničit. Zpětné prokázání negativních vlivů prostředí, často s dlouhým časovým odstupem, je velmi obtížné, ne-li nemožné.

Užívání

Všechny záruční podmínky se vztahují pouze na poškození, která vznikla přiměřeným a odpovídajícím užíváním. Nepodařilo se nám nalézt žádnou definici toho, co je přiměřené používání podlahoviny. Samozřejmě, že chůze v domácí obuvi je přiměřené užívání. Je však přiměřené ježdění dětským autíčkem, přesuny nábytku či pohyb domácího zvířete? Právě v těchto otázkách pak vzniká prostor pro nejednoznačný výklad záručních podmínek, zejména při reklamacích po delší době užívání. Zdá se, že by bylo vhodné, pokud by výrobci a prodejci alespoň formou doporučení deklarovali, co si pod pojmem běžné užívání představují.

Předpokládaná a požadovaná životnost

Přestože se předpokládá, že podlaha by měla vydržet dlouho, nikde není stanoveno, kolik let vydržet musí. Pochopitelně, že životnost podlah se liší podle typu zvolené podlahoviny, přesto by se měla pohybovat minimálně kolem deseti let. Je to hodně, nebo málo? Výrobci některých typů podlahovin se domnívají, že zákazník očekává delší životnost. Proto operují pojmy jako je doživotní záruka, záruka 15 let, opravitelnost podlahy apod. Tím vzbuzují dojem, že jejich podlaha vydrží např. 30 let. Proti tomu nic nelze namítat. Je dokonce velmi pravděpodobné, že za předpokladu správné montáže, vhodných podmínek a šetrného užívání i nejlevnější typy podlahoviny vydrží v provozu až 50 let. Ovšem přiznejme si, že ani dvacetiletý prodavač, který vám dnes nabízí podlahu, nepředpokládá, že vás už jako zákazníka až do svého odchodu do penze neuvidí. Opravitelnost podlahy je dnes také již sporným pojmem.

Nepochybně lze opravit téměř cokoliv, ale často při zohlednění náročnosti opravy volí zákazník raději novou podlahu, která není morálně či technicky zastaralá. Zdá se, že udávat životnost jako součet tří po sobě následujících oprav neodpovídá reálnému předpokladu. Musíme se zřejmě smířit s faktem, že životnost podlahové krytiny není normativně stanovena, filozofie nových výrobků směřuje k častější výměně (proto se také zjednodušují způsoby montáže a zejména demontáže) a k rychlejšímu oběhu zboží. Lze uvést např: na před dvaceti lety exkluzivní mozaikové parkety je dnes pokládána méně exkluzivní, ale moderní laminátová podlahová krytina. Ta je již vybavena systémem, který maximálně usnadní její demontáž, takže nebudete muset váhat s její výměnou za něco nového, lepšího a trvanlivějšího. Je také pravděpodobné (soudě podle vývoje na trhu podlahovin), že za několik let se budou zákazníci zbavovat podlahoviny, která bude ještě v záruce.