Co je to nivelační stěrka

Nivelační stěrka je paropropustná a poměrně rychle tuhnoucí hmota. Vyrábí se pro různé tloušťky povrchu, a sice od 2 mm až po několikacentimetrové vrstvy. Její výběr tedy velmi závisí na tom, jaké nerovnosti jsou na vaší podlaze a jakou podlahovou krytinu máte v úmyslu na stěrku pokládat.

nivelační stěrka

Jak připravit podklad

Aby vaše podlaha vydržela dlouhodobě, musí být zajištěn kvalitní podklad. Dalším důležitým požadavkem je odolnost vůči obyčejnému tlaku, který je vyvoláván zatížením a provozem. Před samotnou pokládkou je třeba zkontrolovat, zda je podklad rovný, což je základ pro pokládku podlahových krytin, a zda je podklad čistý, suchý a bez větších trhlin. U podkladu se tolerují odchylky rovnosti 1-2 mm. Tyto odchylky v rovnosti pod nášlapnou vrstvou nesmí přesáhnout:

  • 2 mm na 2 metry u plastových, pryžových, textilních podlahovin, mozaikových parket a keramických dlaždic
  • 4 mm na 2 metry při pokládce dřevěných či laminátových podlah mohou být největší odchylky 

Podklad by měl být důkladně zbaven zbytků starých podlahových krytin a lepidel. Pokud je na povrchu starý asfalt nebo lepidlo, odstraňte jej odsekáním nebo oškrábáním všech volných částí, které nesoudrží s podkladem.

Základem pro pokládku podlahových krytin je dokonale rovný podklad s možnými odchylkami 1-2 mm. Nerovnosti podkladu zjistíte pomocí vodováhy, a jestliže jsou na podkladu různé hrboly a boule, je třeba je mechanicky odstranit. Pokud si na to netroufáte sami, obraťte se na nějakou odbornou firmu, která se tímto zabývá. Jestliže v podkladu objevíte také trhliny, které jsou hluboké více než 0,5 cm, je nutno jej opravit, a sice pomocí nivelace.

Jak podlahu nivelovat?

Před nalitím stěrky na podklad se musí podlaha v první řadě zaměřit. Větší nerovnosti lze vyrovnat opravnou hmotou a vystouplé části zbrousit brusným strojem. Vyzkoušejte také, zda je podlaha pevná a zda se neodtrhávají větší části.

Penetrace podlahy

Nezbytná je i penetrace podlahy, kterou provedete válečkem. Je nutné, aby byl povrch dobře napenetrovaný. V opačném případě hrozí, že nivelační hmota začne rychle tuhnout a vy ji nestihnete dostatečně rozprostřít a narovnat. Před aplikací hmoty se doporučuje oblepit stěny dilatační okrajovou páskou. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem za pomoci štětce nebo válečku. Dle savosti podkladu se penetrace ředí vodou a provádí se v několika nátěrech, další nátěr se aplikuje vždy po zaschnutí toho předchozího. Doba zasychání nátěru činí dle koncentrace a savosti podkladu 60 až 120 minut, ale koncentrované nátěry schnou až 12 hodin. U správně napenetrovaného podkladu vznikne na povrchu matně sklovitý povlak. Penetrace by měla snížit nasákavost podkladu na minimum, napomáhat rozlivným vlastnostem stěrky a zajistit vysokou přilnavost stěrky na podklad.

Práce s nivelační hmotou

Nivelace je vyráběna v sypké podobě. Proto je třeba ji rozmíchat s patřičným množstvím vody. Při smíchávání dodržujte vždy návod. Jestliže poměr hmoty a vody nedodržíte, může se stát, že stěrka ztratí svoji pevnost a zcela nezatuhne nebo zatuhne příliš rychle.

Až bude podklad důkladně ošetřen penetračním nátěrem nebo vazebným můstkem, bude možné přikročit k samotnému lití. Směs si připravíte v mísícím vědru po dobu asi 1-2 minut. Po rozmíchání se vytvoří tekutá, homogenní hmota. Stěrka se na podklad lije kolmo, v rovnoběžných a vzájemně se stékajících pruzích. Namíchanou hmotu tedy nalijte na podklad a začněte roztírat. K této práci je výborným pomocníkem rakle. Je to ozubený plech na dlouhé tyči. U menších ploch vám bude stačit jen ozubená strana hladítka. Následně je vhodné použít nivelační váleček s dostatečně vysokými plastovými trny. Ten hmotu odvzdušní a pomůže ji vyrovnat. Aplikace se provádí při teplotách od +5 °C do +30 °C.

Jak dlouho nivelace schne?

Nivelace schne celkem rychle, po některých je možné chodit již po pár hodinách. Proto mějte na paměti, že musíte pracovat rychle. Pokud by se vám nepodařilo podklad úplně vyrovnat, pak pomůže druhá vrstva nivelační stěrky.

Samonivelační stěrky

Před instalací volně položených podlah, jako jsou koberce, plovoucí podlahy atd., ale i lepených podlah – dlažby, vinyly, linolea, marmolea aj., se dnes velmi často aplikují samonivelační stěrky, díky kterým lze rychle a jednoduše docílit potřebné rovnosti podkladní vrstvy.

Samonivelační stěrka zakryje všechny nerovnosti a vytvoří souvislou a rovnou plochu pro pokládku podlahoviny. Na trhu je velká škála samonivelačních stěrek. Hodí se jak k ručnímu i strojnímu zpracování a k vícevrstvému lití, tak i k zalévání podlahového topení.

Kde je se dá nivelační stěrka použít?

Samonivelační stěrku je možné použít pro všechny základní typy podkladů, jako jsou betony, staré betonové nebo keramické dlažby a anhydrity. Není však určena pro objekty s vysokou zátěží (garáže, dílny nebo sklady), a to kvůli pevnosti v tlaku 25 MPa.

Široké uplatnění má ale u staveb občanské vybavenosti, v domácnostech a kancelářích. Pokud se dodrží výrobcem doporučené pracovní postupy, dokážou zvládnout aplikaci samonivelační stěrky i samotní kutilové.

Aplikační tloušťka

Stěrku je možné aplikovat jako podkladní vrstvu v tloušťce od 1 do 30 mm. Protože přirozená rozlivná tloušťka stěrek činí přibližně 3-4 mm, začíná od této tloušťky jejich schopnost samonivelace. Menších tlouštěk se dá dosáhnout jen rozprostřením pomocí hladítka. Stěrka má maximální aplikační tloušťku až 30 mm a díky tomu lze stěrku používat již ke zmiňovanému zalévání topných kabelů a rohoží. Stěrka je bezpečně pochozí po 24 hodinách.

Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou není náročné. Její pomocí docílíte jí na milimetr přesné a rovné podkladní vrstvy. Při výběru podlahové krytiny můžete vybírat z široké nabídky moderních podlahových krytin, již nejste limitováni křivým podkladem.