Junckers Clip System

Junckers Clip System je způsob pokládky dřevěných masivních podlah, který se výrazně odlišuje od běžných technologií. Odlišuje se nejen způsobem pokládky, ale také výslednými vlastnostmi takto položené podlahy.

Dubová masivní podlaha

Příprava podkladu

Nejdříve se změří rovinnost podlahy vodováhou. Podklad musí být rovný, maximální možná odchylka nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m délce vodováhy. Místo instalace musí být suché, uzavřené a teplé. Podlaha musí být též dokonale suchá, například:

  • beton: zbytková pórová vlhkost nesmí přesáhnout 65% Rh (relativní vlhkosti), zbytková vlhkost 2,5 CM váhových %.
  • dřevěné základové podlahy: vlhkost max. 6 - 12%.

Položení izolační podložky

Rozvineme podkladový materiál Junckers PolyFilt a u zdí vytáhneme nad úroveň podlahy. Junckers PolyFilt se pokládá vláknitou stranou dolů a plastovou stranou nahoru. Na beton, kde je nutná zábrana proti vlhkosti, upevníme podkladový materiál ke stěnám pomocí pásky (viz návod k podkladovému materiálu, týkající se výběru správného podkladového materiálu). Pokud je instalováno podlahové topení, je nutno dodržovat zvláštní pravidla. Také je možno objednat zvláštní příručku k podlahovému vytápění od společnosti Junckers.

Spojování desek pomocí klipů

Pro podlahy 22, 20,5 a 14 mm existují 3 různé typy klipů. Viz návod týkající se výběru klipů. Konec klipu s otvorem (otvory) se přiklepne do drážky pro klip na spodní straně desek. Volná část klipu se nastaví stejným směrem jako péro (spojovací kus) na deskách - tj. směrem pokládání. Aby se jednotlivé klipy vzájemně nedotýkaly (na následujících deskách), musí být umístěny od sebe asi 50 mm. V první řadě desek jsou klipy upevněny ve vzdálenosti 400 mm od sebe. V dalších řadách jsou klipy v těchto vzdálenostech: 700 mm pro obytné plochy a 500 mm pro komerční plochy. První klip v řadě desek musí být ve vzdálenosti max. 80 mm od stěny.

Obvodová dilatace

Mezi deskami a stěnami musí být mezera - dilatační spára. U podlah 14 mm musí být na každé straně mezera 3 mm na běžný metr podlahy (min. 15 mm). S její pomocí se kompenzuje rozpínání desek. U podlah 20,5 a 22 mm musí být mezera 2 mm na běžný metr podlahy (min. 15 mm). Položíme první desku stranou s drážkou směrem ke stěně a použijeme mezi desku a stěnu distanční klínky, které později odstraníme (před upevnění obvodových lišt). Mezi konci desek a stěnami ponecháme mezeru pro vložení pružného gumového Junckers JI pásu, aby se spojené konce desek u stěny nerozpojily. Desky by měly být pokládány vždy souběžně s nejdelší stěnou v místnosti.

Lepení

Při pokládce lepíme pouze čela desek lepidlem Junckers SylvaFix, určeným pro tento účel. Přebytečné lepidlo okamžitě odstraníme vlhkým hadrem. Nikdy neaplikujeme lepidlo na podélné strany desek!

Kontrola

Zkontrolujeme, zda je klip usazen přesně v drážce desky. Když zasuneme desku na péro, musí volný konec úchytky z předchozí desky zapadnout přesně do drážky v nové desce. Vždy se musí používat poklepávací kus! Lehce šlápneme na desky, aby se spojily. Správné usazení klipů do drážky avizuje slyšitelné klapnutí.

Průběžná pokládka

Po položení prvních 2-3 desek již můžeme na položených deskách stát a pokládat další desky. Desky je nutné skládat nepravidelně na vazbu tak, aby se přesahovaly. Spoje na konci desek přesahují min. o 250 mm v porovnání s předcházející řadou. Jednotlivé lamely v jedné řadě desek nesmějí být v jedné řadě s lamelami ve vedlejší řadě, ale měly by co nejvíce přesahovat.

Prostupy v podlaze

V místech, kde jsou vedeny trubky, je nutno ponechat kolem trubky mezeru min. 15 mm (např. trubka 10 mm + mezera 30 mm = otvor 40 mm). Vyvrtáme otvor a vyřízneme pilou podle obrázku. Položíme desku a vyříznutý kus přilepíme lepidlem Junckers SylvaFix. Přebytečné lepidlo okamžitě odstraníme vlhkým hadrem!

Závěr pokládky

Upravíme poslední desku tak aby dokonale zapadla - viz obrázek. Nezapomeneme na mezeru min. 15 mm od stěny (krok 4). Poslední deska je položena. Jestliže jsme odřízli drážku pro klip, přilepíme desku k předchozí desce po celé délce hrany. To je jediná výjimka, kdy se lepidlo aplikuje na podélnou stranu s pérem a do drážky. Po položení poslední desky tuto desku důkladně zatlučeme na její místo pomocí železného bloku nebo páčidla, desky musí do sebe zapadnout. Pokud použijeme železný blok, položíme na podlahu hadr, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud použijeme páčidlo, použijeme také poklepávací kus, aby nedošlo k poškození stěny!

Soklové lišty

Upevníme obvodové lišty. Jak vidíte na obrázku, k zatlačení lišty na plochu podlahy můžeme využít váhu svého těla. Pozor: nesmíme zapomenout odříznout přesahující podkladový materiál, který vyčnívá přes lišty. Dveřní rámy je možno demontovat a přizpůsobit jejich velikost. Jednodušší je však jejich úprava při montáži.

Pokládání podlahy pomocí klipů Junckers na podlahové topení

Masivní dřevěné podlahy Junckers s tloušťkou 22, 20,5 a 14 mm jsou vhodné k pokládce na plochy s podlahovým vytápěním, přičemž je nutno poznamenat, že tyto podlahy jsou samy o sobě izolačním materiálem, který zajišťuje teplo a pohodlí i bez podlahového vytápění. Systémy podlahového vytápění pod dřevěnými podlahami využívají buď vodu, nebo elektřinu. Pro oba typy je nutno zajistit rozvod tepla pod celou plochou dřevěné podlahy a teplota povrchu podlahy nesmí přesáhnout 27°C.

Systém pokládání pomocí klipů je možno využít tam, kde jsou trubky nebo kabely pro vedení tepla zabudovány v betonu nebo ve stěrce. V tomto případě se používá PE folie 0,2 mm s přesahem 200 mm a rovněž PolyFilt. Oba podkladové materiály jsou na spojích slepeny páskou a vyvedeny za lištami.

Při použití desek z polystyrenu s trubkami PEX pro zajištění dostatečné tuhosti povrchu podlahy bude možná nutno vložit pod systém klipů desky sloužící k rozložení tlaku (podle tloušťky desek, třídy zatížení a hustoty polystyrenové desky). S ohledem na specifické vlastnosti dřeva je nutno regulovat topení pomalu, a to jak při zvyšování intenzity, tak i při jejím snižování. Někdy je výhodné nechat systém podlahového vytápění zapnutý celý rok, protože regulaci tepla řídí termostat.

Pokládka podlahy Junckers Shipsdecking pomocí klipů

Systém pokládání podlahy pomocí klipů může být rovněž používán při pokládání palubek s neoprenovým páskem. Tento způsob pokládání podlahy je vhodný zejména pro místnosti s podlahovým vytápěním, protože neoprenové lišty, které tvoří "palubkový" efekt, se přizpůsobí přirozeným pohybům dřevěné podlahy.

Výhody pokládky masivních dřevěných podlah Junckers plovoucím způsobem, pomocí klipů:

  • Junckers Clip System je jednoduchý a rychlý způsob instalace umožňující pokládku masivních dřevěných podlah Junckers plovoucím způsobem.
  • Pokládka je možná na jakýkoliv rovný podklad, na jehož soudržnost nemusí být kladeny takové nároky jako při klasickém plošném lepení.
  • Clip System je založen na principu spojování jednotlivých desek pomocí ocelových spon, které umožňují podlaze individuální pohyb při kolísání vlhkosti bez rizika vzniku větších spár z důvodu vnitřního pnutí.
  • Systém je vhodný i pro pokládku b>na podlahové vytápění.
  • Podlahy Junckers jsou již povrchově upraveny olejem nebo lakem a po pokládce
  • mohou být ihned používány.
  • Pokládka podlahy je rychlá, odpadá lepení, broušení a následná povrchová úprava, což ocení jak realizační firma, tak i zákazník.