Izolace pomocí kokosového vlákna

Dnešní trend využití přírodních zdrojů s ekologickým zaměřením i v průmyslových oblastech otevírá cestu přírodním izolačním materiálům. Stoprocentně přírodní materiály s možností recyklace patří u nás zatím mezi ne příliš vyhledávané a žádané produkty a to bohužel vzhledem k nízké informovanosti konečných spotřebitelů a projektantů a bohužel také díky poměrně vyšší cenové relaci. Přírodní izolace z kokosových vláken a expandovaných korkových desek zaujímají své místo na světovém trhu a je pouze otázkou času, kdy se prosadí díky svým přednostem a technickým parametrům ve větším měřítku i u nás.

Kokos

Představení - historie

Historické plavby portugalských mořeplavců do Indie a Srí Lanky přispěly mimo jiné i k poznání kokosových váken jako přírodního zdroje použitelných technických materiálů. Původní obyvatelé této oblasti světa zajisté ani netušili, že v budoucnu bude mít tento materiál tak široké technické uplatnění. V dobách technické revoluce byla kokosová vlákna používána jako výplň matrací, sedacích souprav, křesel, polstrování automobilů, dále pro výrobu provazů, koberců atd. Samozřejmě již v dobách minulých se vlákna používala jako izolace jednoduchých obytných prostor. O několik desetiletí později začal být tento přírodní zdroj zpracováván průmyslově a historií ověřený přírodní izolační ateriál byl včleněn do oblasi izolačního trhu.

Výskyt tohoto zdroje je omezen geografickou polohou. Jedná se tak o velmi specifický druh přírodní suroviny, která má svoje množstevní omezení. Nové technologie zpracování dovolují tomto materiálu uplatnit jeho technické parametry v podobě velmi efektivních akustických izolantů. V souvislosti s narůstajícími problémy v řešení udržení čistoty přírodního prostředí a ochrany přírodních zdrojů narůstá poptávka po přírodních produktech, které se dají použít jako obnovitelný přírodní materiál, který je velice snadno recyklovatelný. Kokosová vlákna jsou excelentním příkladem ekologického produktu, který v žádném směru nepoškozuje životní prostředí.

Přírodní materiál

Ochranná schránka bílého kokosu se skládá z vlákenné vrstvy a pevné ochranné skořápky, na které jsou vlákna zachycena. Po sklizni kokosů, rozříznutí a sloupnutí kokosové hmoty z vnitřku obalu se skořápky suší na slunci a po vysušení se vlákna samovolně oddělují od skořápky. Samostatná vlákna se zatíží a namáčí po dobu 6 měsíců ve vodě. Po ukončení mokrého procesu jsou vlákna mechanicky separována od pevné hmoty a sušena.

Zpracování vláken

Z vláken se technologickými postupy vyrábí izolační role nebo desky. Výrobní proces je zcela přírodní - není při něm použito žádných chemikálií ani jiných pojidel za účelem spojení. Je zde využito pouze vzájemné proplétání a stlačování dlouhých kokosových vláken. Žoky kokosových vláken jsou rozbaleny a roztrhány, kokosová vlákna jsou umístěna na nekonečný pás a procesem stlačování a proplétání vláken dojde k úpravě na desky nebo role, které jsou stlačovány tak, aby získaly potřebnou pevnost, důležitou při izolačních aplikacích. Ořezy a jiné zbytky jsou vráceny na začátek výroby, takže nevzniká žádný nezpracovatelný odpad.

Izolace z kokosových vláken

Nabízejí ideální možnosti při řešení řady problémů v oblasti akustické izolace. Snižují přenos kročejového hluku v podlahách a jako izolace vnitřních stěn (obytné domy, kanceláře, obchodní domy, průmyslové haly apod.) snižují náraz hladiny hluku a jsou schopny dosáhnout vyjímečné akustické izolace již od nízkých frekvencí. Používají se především k vyplnění prostorů mezi laťovou konstukcí a dřevěnou podlahou, kde snižují kročejový hluk a prakticky eliminují akustické mosty.


CORKOCO

Představuje kombinaci dvou přírodních materiálů - desky z kokosových vláken a expandovaného korku. Díky spojení vynikajících různorodých izolačních vlastností obou materiálů se tak vytváří sendvič na 100procentní přírodní bázi s vynikajícími tepelně akustickými vlastnostmi. Tyto sendviče mají exceletní rozměrovou stálost a dají se použít tam, kde tuto technickou vlastnost dané technické řešení vyžaduje. Dodává se ve dvou provedeních: CorKoco 1+1, které skládá na spodní straně z vrstvy korku a na vrchní straně vrstvy kokosových vláken. CorKoco 2+1 se naproti tomu skládá ze středové vrstvy korku, obložené ze spodní i vrchní strany vrstvou kokosových vláken.

Technická chrakteristika

Kokosová vlákna patří do rodiny tvrdých a pevných vláken, kam patří například sisal. Jsou to vícebuněčná vlákna s celulózou a ligninem jako hlavními stavebními prvky. Vyznačují se nízkou tepelnou vodivostí, odolností vůči tlaku a vodě, bakteriím a řadou dalších výborných charakteristik:

 • nejsou elektrostatické,
 • jsou bez zápachu,
 • odolné proti vlhkosti (vysoká difuze),
 • bez možnosti napadení hlodavci a termity,
 • nerozkládají se,
 • průnik vodní páry (DIN),
 • výšková diference +10%, -0%,
 • tepelná vodivost 0,043 - 0,045 W/mK,
 • redukce nárazu hluku (v závislosti na tloušťce) 25 - 35 dB,
 • redukce vzdušného hluku (v závislosti na tloušťce) 47 dB,
 • hořlavost: třída B2.