Technický izolační KOREK

Rovnováha ekosystému je velice důležitým faktorem pro celosvětové životní prostředí. Lesy korkových dubů a hospodaření s nimi jsou jedním z pozitivních příkladů, jak i při zásahu člověka uchovávat přírodu. Korkové duby jsou základním zdrojem pro těžbu korkové kůry, která je výchozí surovinou pro výrobu korkových expandovaných izolačních materiálů.

Izolační korková podložka na podlahy

K pozoruhodné vlastnosti korkového dubu patří jeho schopnost opětovného nárůstu kůry po jejím sloupnutí a tak se obnovou každých devět let vytvářejí další zdroje cenné suroviny. Touto výjimečnou vlastností nám příroda dává příležitost k využití korkových materiálů jako ekologických výrobků nejen dnes, ale i v budoucnosti. Cyklus regenerace korkové kůry a její použití vytvářejí spoustu ekonomických příležitostí v souladu se zachováním rovnováhy daného ekosystému. Životnost stromu až 200 let předurčuje tuto surovinu jako velmi perspektivní a je pouze otázkou času, kdy se přírodní ekologické izolace prosadí v širší míře i u nás.

Korková izolace - ideální řešení

Technický izolační korek je nejlepším použitelným izolantem v mnoha směrech. Jedná se o rostlinnou tkáň, která je tvořena seskupením mrtvých buněk se zvláštní strukturou a uspořádáním (cca 40 miliónů buněk na cm3), což jí propůjčuje výjimečné vlastnosti, které se v takovém souladu schopností nenajdou u žádných jiných materiálů. Tvar korkové buňky je stejný jako plástve medu. Je složená z pěti intracelulárních (vnitrobuněčných) vrstev - dvě z nich tvoří celulázové mezivrstvy vyplněné vzduchem, jiné dvě jsou pevné, vodovzdorné vrstvy tvořené voskem a suberinem a pátá je ligninová, jejíž funkcí je udržovat strukturu a tuhost buňky.

Zpracování korku

Technologie výroby je založena na vaření korkového granulátu ve vodní páře v tlakových nádobách (autoklávech), za podmínek přísně regulovaného výrobního procesu. Jednotlivé granule korkové hmoty jsou vzájemně pospojovány vlastní pryskyřicí bez pomoci cizích pojidel, která se vytěsní působením vysokého tlaku a teploty. Vysoce kvalitní a stejnorodý produkt - korkový expandovaný aglomerát, nachází díky svému stoprocentně přírodnímu složení a výjimečným technickým parametrů, uplatnění v široké řadě různých typů izolací. Spojením vlastností jako je tepelná, akustická a antivibrační schopnost, jsou korkové desky ideálním řešení izolací pro ty, kteří hledají ekonomické a praktické produkty se snadnou aplikací.

Oblasti použití

Expandované korkové izolační materiály mají velice širokou možnost použití v oblastech:

  • tepelných izolací
  • akustických izolací
  • antivibračních izolací
  • a kombinovaných izolací

Korkové expandované izolanty si svoji pozici v široké nabídce tepelných, akustických a antivibračních izolantů ve světovém měřítku získaly a to především díky vynikajícím technický charakteristikám, ale rovněž i změnou myšlení nás všech, na podporu světového ekosystému.