Jak udržujeme podlahy v čistotě

Podlahy jsou vystaveny působení nejrůznějších vlivů, které mění jejich původní strukturu, vzhled a barevnost. Podstatou údržby je minimalizace následků těchto působení a trvalé uchování užitných vlastností podlahy. Prachové částice se zrnitou strukturou způsobují mechanické poškození povrchu podlahy zvýšeným otěrem a zapříčiňují její prašnost, zároveň dochází k usazování nečistot v pórech podlahoviny a čištění je poté obtížné a neúčinné.

Údržba podlah

Různé chemické látky působící na povrchu a případně pronikající do pórů podlahy ji postupně narušují. Zanedbání důsledků působení těchto vlivů často vede trvalému znehodnocení podlahy. Úspěšná údržba musí tedy zajistit nejen snadné odstraňování nečistot z povrchu podlahy, ale zároveň vytvářet účinnou bariéru proti působení chemikálií.

Údržba podlah neznamená jenom čištění!

Každá podlaha potřebuje kvalitní systematickou péči. Počínaje odstraněním nečistot po dokončení stavebních prací, přes vytvoření ochranné vrstvy až po pravidelné mytí a čištění. Tento postup se nazývá třístupňový systém ošetřování a čištění. Periodicky a pravidelně dle podrobného návodu se provádí následující body systému:

 • První ošetření
 • Pravidelné čištění
 • Základní čištění

První ošetření

Každá nová podlaha musí být před uvedením do provozu nejdříve důkladně vyčištěna a ošetřena. Cílem je odstranění prachu a montážních nečistot po dokončení stavebních prací, které způsobují zvýšenou prašnost a opotřebení podlahy. Následně se vytvoří ochranná vrstva. Postup práce je následující:

 1. Podle typu podlahy se zvolí vhodný čistící prostředek a podlaha se důkladně umyje manuálně, mycím strojem nebo jednokotoučovým rotačním strojem s kartáčem nebo vhodným padem. Rozpuštěné nečistoty se odsají vysavačem na vodu a celá plocha se zneutralizuje čistou vodou.
 2. U porézních podlah (např. kámen, betonové podlahy, samonivelační cementové potěry) se povrch následně napustí impregnačním nátěrem. Tím se zaplní póry v podlaze a odstraní se nasákavost.
 3. Po vyschnutí impregnačního nátěru, nebo po dokonalém zaschnutí povrchu po čištění se podlaha ošetří vhodným ošetřovacím prostředkem (měkká nebo tvrdá polymerová disperze, ošetření na bázi vodou rozpustných polymerů se zaleštěním apod.) Zde se vyplatí vyžádat si vždy podrobný návod na ošetřování pro konkrétní podlahu u jejího výrobce, distributora nebo dodavatele, popř. kontaktovat dodavatele ošetřovacích prostředků a vyžádat si návody na podlahovinu u něho.
 4. V případě vysokých nároků na vzhled podlahy a její odolnost se doporučuje povrch pravidelně zalešťovat jednokotoučovým rotačním strojem s leštícím kotoučem (padem).

Takto ošetřený povrch je bezprašný, nenasákavý, hygienicky nezávadný a vykazuje zvýšenou odolnost vůči otěru.

Pravidelné (denní) čištění

Cílem pravidelně prováděného čištění je odstranění ulpívajících nečistot z povrchu podlahy, které snižují její užitné vlastnosti. Kombinujeme aktivní čisticí prostředky, které podlahu důkladně vyčistí s ošetřovacími čistícími prostředky, které současně s výborným čistícím efektem umí ještě doplňovat konzervační látky a ošetřovací složky do ochranné vrstvy vytvořené na podlaze při prvotním ošetření. Pro provádění pravidelného čištění jsou nejvhodnější mycí stroje. Tyto stroje umožní efektivní provedení všech operací - mytí, vysávání, ošetření. Pravidelné čištění, prováděné pomocí aktivních a ošetřovacích čistících prostředků, výrazně prodlouží životnost podlahy.

Základní čištění

Podle stupně zatížení podlahy a s tím spojeného stupně znečištění je nutné v určitých časových intervalech provádět základní čištění. Staré ochranné vrstvy, ulpívající nečistoty a jiné usazeniny, které narušují dobrý vzhled povrchu, jsou základním čištěním úplně odstraněny. Používají se speciální základní čistící prostředky, vyvinuté právě pro tento účel. Po odstranění starých ochranných vrstev, neutralizaci povrchu a důkladném vyschnutí se opět provede nové ošetření - aplikace impregnačních nátěrů, ošetření polymerovými disperzemi apod. Interval provádění základního čištění závisí na stupni zatížení podlahy apohybuje se obvykle v rozmezí 6 – 24 měsíců. Celý třístupňový systém ošetřování a čištění se neustále opakuje, povrch podlahy je kontinuálně dokonale chráněn, má vynikající optický vzhled a výborné užitné vlastnosti. To vše vede k prodloužení životnosti podlahy a ke spokojenosti uživatele. Na závěr ještě několik základních doporučení:

 1. Vyžádejte si vždy od vašeho dodavatele podlah návod na ošetřování a čištění vaší konkrétní podlahy.
 2. Návod na ošetřování a čištění podlah vždy dodržujte. Nekombinujte různé druhy a typy čistících prostředků a zejména nenahrazujte doporučené čistící prostředky různými "univerzálními" saponáty!
 3. V případě, že potřebujete odstranit z povrchu podlahy nečistoty (skvrny apod.), které nelze pravidelným čištěním odstranit, obraťte se vždy buď na dodavatele podlahy, nebo dodavatele prostředků pro údržbu podlahy. Neexperimentujte!
 4. Vyžadujte od svého dodavatele pouze čistící prostředky, které jsou testované a schválené, jsou ohleduplné k životnímu prostředí a jsou biologicky odbouratelné.