Ošetření a čištění elastických podlahovin z PVC a CV

Podíváme-li se na trh s podlahovinami, najdeme nepřeberné množství elastických podlah z polyvinylchloridu (PVC) a měkčeného vinylu (Cushion Vinyl – CV). Svými vlastnostmi jsou tyto podlahy velmi příjemné pro uživatele a mají vysokou odolnost proti opotřebení.

Jednokotoučový mycí stroj

Někteří výrobci poskytují až 10ti leté záruky na materiál. Vzhledem ke složení je ovšem nutné tyto podlahy během provozu chránit proti mechanickému poškození, uzavřít póry tak, aby byl materiál odolný i proti chemickým prostředkům a aby do ovzduší neodcházela změkčovadla, která jsou v těchto podlahách obsažena. Ošetřováním PVC a CV se sleduje dlouhodobé udržení hodnoty, kvality, elasticity a optického vzhledu na velmi vysoké úrovni.

V praxi často narazíte na některé informace, které nejsou správné. Například, že není nutno tyto podlahy ošetřovat a jejich běžné čištění lze prý provádět pouze čistou vodou nebo eventuelně za pomoci univerzálních čistících prostředků. Pokud uposlechnete těchto „rad“, budete velmi brzy s podlahou nespokojeni a její odolnost a trvanlivost se sníží až o 50%. Univerzální čistící prostředky - saponáty obsahují totiž většinou odmaštovací látky a rozpouštědla, která PVC a CV vysušují, následně způsobují únik zdraví škodlivých změkčovadel do ovzduší, čímž dochází také k tvrdnutí podlahoviny, tvoří se mikroskopické trhlinky, do kterých se zanáší nečistoty mnohem rychleji a nastává předčasné „zestárnutí“ podlahy. Správné čistící prostředky musí tedy obsahovat také látky ošetřovací a konzervační.

Jak správně postupovat při ošetřování a čištění PVC a CV

Pokládáme-li novou podlahu z PVC nebo CV, je nutné ihned po skončení kladečských prací provést základní vyčištění povrchu a jeho první ošetření, čímž celý dlouhodobý proces systematického ošetřování a čištění začíná. Tento systém se skládá z následujících kroků:

  1. Čištění po ukončení stavebních prací – [Mytí jednokotoučem] je nutné ho provést dokonale a za pomoci vhodných základních čistících přípravků. Je mylné se domnívat, že podlaha je nová a tudíž můžeme tento krok ošidit pouhým setřením povrchu. Vymstí se nám to následně při nanášení ochranné vrstvy, která dobře nepřilne, protože nedošlo k odstranění výrobních a montážních nečistot z povrchu. Správný postup: nanést roztok základního čistícího prostředku a vody na podlahu, nechat působit asi 10 minut a poté celou plochu důkladně čistit jednokotoučovým strojem s kartáčem nebo vhodným padem. Roztok na povrchu nenechat zaschnout a ihned po čištění provést dokonalou neutralizaci povrchu čistou vodou. Dobře provedená neutralizace (odstranění zbytků čistících prostředků) má rozhodující vliv na výsledek celé práce.
  2. První ošetření povrchu – po úplném vyschnutí plochy [Mytí jednokotoučem] naneseme neředěný ochranný polymerový produkt v tenké, stejnoměrné a rovnoměrné vrstvě. Můžeme volit mezi lesklým nebo matným vzhledem. Používáme doporučené nářadí a vyvarujeme se příliš silných vrstev. Podle stupně zatížení objektu se rozhodneme, zda naneseme jednu, dvě nebo také tři vrstvy (vstupní části obchodních domů apod.). Zásadně nanášíme vrstvy bezprostředně za sebou, předchozí vrstvu necháme dobře naschnout a po nanesení poslední vrstvy necháme celou plochu důkladně vytvrdnout. Podle použitého produktu může vytvrzení probíhat 10 až 20 hodin.
  3. Běžné denní čištění a ošetřování – tento velmi důležitý krok se mnohdy podceňuje, pro běžné čištění se používá vše, co přijde úklidovému personálu do ruky a výsledkem je velmi rychlé znehodnocení vytvořené ochranné vrstvy a nehezký optický vzhled. Vyplatí se dodržovat návod a doporučení výrobce produktu, kterým byla vytvořena ochranná vrstva a používat jím určený prostředek pro běžné čištění. Práce je třeba provádět pečlivě, neboť se mnohdy stává, že při úklidu bývá dobře čištěna pouze první část plochy a poté dochází k rovnoměrnému roztírání nečistot po povrchu. Optimální pro objekt je použití čistících automatů. Probíhá-li při běžném čištění i plošná dezinfekce, je opět nutné prověřit, zda používaný dezinfekční prostředek nenarušuje a nepoškozuje ochranné vrstvy. Problematické jsou takové dezinfekce, které obsahují rozpouštědla a nemají vyvážené pH.
  4. Mezistupňové čištění a sanace ochranné vrstvy – tento krok je velmi důležitý pro dlouhodobou odolnost a dobrou optiku ochranné vrstvy. Provádíme-li pravidelné zalešťování ochranné vrstvy po běžném čištění (např. jednou za týden), sprejovou sanaci, High-Speed sanaci a pravidelné důkladné mezistupňové čištění, dokážeme zpravidla velmi prodloužit životnost ochranné vrstvy.
  5. Základní čištění – tento poslední a zároveň také první krok systému ošetřování a čištění elastických podlahovin může proběhnout za 6 – 24 měsíců podle toho, jak a jakými produkty probíhá běžné denní čištění a je-li prováděna pravidelná sanace ochranné vrstvy. Při základním čištění dojde k úplnému odstranění všech nečistot a zbytků starých ochranných vrstev. Pracovní postup je stejný jako u bodu č. 1, je ovšem nutno zvolit takový základní čistící přípravek, který umí rozpouštět polymerové vrstvy. Po základním čištění provedeme opět ošetření povrchu ochranným prostředkem a celý systém neustále periodicky opakujeme.

Hlavní světoví výrobci podlahovin jsou si vědomi důležitosti správného systému ošetřování a čištění pro životnost a dlouhodobou kvalitu svých podlahovin a většinou předepisují v garančních podmínkách i konkrétní výrobce ošetřovacích a čistících prostředků, které mohou být na jejich podlahu použity. Je proto nutné si vždy vyžádat od dodavatele nebo od kladečské, popř. stavební firmy přesný a podrobný návod na ošetřování a čištění vaší konkrétní podlahoviny z PVC nebo CV. Tento návod by měl být odsouhlasen výrobcem podlahoviny.