Prefabrikované schodiště

Schodiště jsou jak v bytových tak i rodinných domech významným funkčním prvkem. Kromě zjednodušení pohybu mezi podlažími však mají značnou roli v estetickém vzhledu interiéru, a proto je pro jejich výrobu používána celá řada nejrůznějších materiálů a jejich kombinací. Výběr schodiště tak nemusí být vůbec snadný, ale pokud zhodnotíme různost finálního provedení, praktičnost, obtížnost montáže ale i cenu, stane se zcela jistě vítězem beton.

betonové schodiště

Prefabrikované a přesto variabilní

Jen prefabrikovaná betonová schodiště je možno plně využívat již ve stádiu hrubé stavby. S nimi se vyhnete provizorním žebříkům a zvětšíte bezpečnost stavby. Co se týče finální povrchové úpravy, tak jsou oproti ostatním materiálům velmi variabilní. Pro jejich obložení lze použít rozličné materiály od dřeva až po kámen. Avšak betonová schodiště mají mnohem více vlastností, které jiným materiálům chybějí. Patří mezi ně následující:

  • rychlá montáž za pomoci jeřábu
  • vysoká odolnost vůči ohni
  • vysoká nosnost
  • napevno ukotvené zábradlí
  • možnost instalace osvětlení do podstupnic
  • možnost zabudování vnitřního vyhřívání vnějších schodů
  • krátké dodací lhůty

Pokud byste chtěli k výše uvedeným výhodám přidat ještě minimalizaci přenosu hluku do přilehlých stěn a izolační vlastnosti za rozumnou cenu, pak si vyberte prefabrikovaná schodiště z lehkého betonu.

Prefabrikovaná schodišťe

V nabídce prefabrikovaných výrobků většiny výrobců jsou přímá schodiště, což jsou v podstatě nosné desky se schodišťovými stupni s možností přidání dolní či horní mezipodesty. Jsou vyráběny s hladkou úpravou stupňů nebo s protiskluznou úpravou, která je určena přímo pro vnější schodiště. Exteriérová schodiště se dají navíc opatřit také protiskluznými, přímo do stupňů zabudovanými lištami.

Výrobci dále nabízí svým zákazníkům prostorová schodiště (180 stupňová pravotočivá a levotočivá), u kterých se může přizpůsobit šířka ramene, počet stupňů a výšku stupně. U jejich samostatných konstrukcí nejsou nutné žádné podpory.

Rychlá montáž

Montáž schodiště z lehkého betonu je skutečně rychlá. Většinou trvá v řádu několika málo hodin. Provádí se za pomoci jeřábu obvykle současně s montáží balkónů a stropů, a proto se ani nevyžaduje těžká technika, která by zvýšila náklady na pořízení schodiště.

Prefabrikované betonové schodiště se může začít používat v podstatě ihned po dokončení montáže, již ve stádiu hrubé stavby, a tím se zvyšuje také bezpečnost na stavbě.

Další varianty

  • přímá schodiště
  • lomená schodiště
  • točená schodiště

Délku schodiště je možno libovolně zvolit avšak je závislá na celkovém počtu stupňů schodiště. Šířka schodiště je taktéž volitelná.

Výška a délka jednotlivých schodkových stupňů se odvíjí od klonu schodiště, a je závislá na výšce překonávaného výškového rozdílu a na účelu použití schodiště. Je tedy taktéž volitelná. Schodiště může být dále osazeno pouzdry, jež tlumí kročejový hluk.

Prefabrikovaná schodiště lze využít ve všech venkovních i vnitřních prostorách. Tato schodiště se najdou uplatnění ve výstavbě rodinných domů, dále v bytových, sportovních, občanských, průmyslových a také v dopravních stavbách.

Schodiště se využívá ke snadnému překonávání výškových rozdílů mezi jednotlivými podlažími venkovních teras, obytných domů, chodníků atd. Mohou být vyrobena buď jako samostatná schodišťová ramena, která se ukládají na podesty, nebo také jako schodišťová ramena zalomená jednou či dvakrát zalomená, která jsou zase ukládána na schodkovou stěnu či rovnou na průvlak.

Tvar vlastního schodiště lze přizpůsobit různému schodišťovému prostoru, jako je jeho šířka, umístění, půdorys, apod.

Další výhodou je také cena, která bývá obvykle nižší, než je při klasickém postupu vyrobení schodiště rovnou na stavbě.