Renovace schodů a schodiště

Výběr schodiště není nikdy jednoduchá záležitost. Budete se muset rozhodnout, jestli zvolit přímé, lomené nebo točité schodiště, vybrat vhodnou výšku a šířku schodnic, z jakého materiálu by mělo být vyrobeno atd.

Renovované schody

Když se tedy díváte se na staré schodiště ve svém domě, tak si jistě říkáte, že by už nutně potřebovalo vyměnit. Avšak schodiště není jen pouhá záclona nebo stolek, a že pořídit si např. novou vanu je mnohem jednodušší. V tomto máte pravdu, protože jakékoli bourání v zabydleném interiéru je de facto pohromou, obzvláště když jde o hlavní tepnu domu, kterou schodiště je.

Renovace schodů

Pokud je tedy nutné schodiště v obytném prostoru renovovat, tak v některých případech už nestačí povrchy stupňů pouze obrousit nebo je nově navoskovat. Použitím speciálních systémů k renovaci schodišť však můžete staré schodiště ze dřeva, betonu nebo kamene schod za schodem nově obložit. Vhodně vyříznuté podstupně, podstupnice a nástupnice lepte na staré schody montážním lepidlem. Ale každé schodiště má své vlastní rozměry, a tak jsou přesné přířezy zcela nevyhnutelné.

Postup renovace schodiště

1. Přípravné práce

Schodiště musí být nejdříve zbaveno starých obkladů, jako jsou koberce a linolea nebo staré vrstvy laku. Také musí být čisté a zbavené mastnoty. Jestliže jednotlivé stupně vržou, zašroubujte tři stomilimetrové šrouby soustředně ze stupnice do podstupnice.

2. Zdvojení schodnice

Podle toho, jak je staré schodiště provedené, tak budete muset přelepit eventuálně jen stupnice a podstupnice. Pokud má vaše schodiště schodnici, tak i tuto schodnici musíte při renovaci zdvojit a opět obložit. Novou stupnici položte na zkoušku na staré schodiště a pak změřte přesah ke schodnici. Vhodně přiříznutou lištou proveďte zdvojení schodnice, a to tak, že schodišťové lepidlo nanesete ve vlnovkách, přitlačíte lištu a připevníte ji ke schodnici hřebíky.

3. Obložení schodnice

Nyní vyrobíte přesnou šablonu nového obložení. K tomu použijte odřezky pevného papíru (jako např. tenký karton ve formátu korespondenčního lístku), přiložte je s překrytím a do rohů a spojte lepicí páskou. Hotovou šablonu teď položíte na obkládací materiál (např. 8mm překližkovou desku) a obrysy přenesete fixem. Z desky nyní vyříznete elektrickou přímočarou pilou obložení schodnice dekorativní stranou dolů. Následně přířez zkontrolujete, tolerance je horizontálně max. 10 mm a vertikálně max. 7 mm.  Jestliže všechno sedí, tak na obložení schodnice opět nanesete ve vlnovkách lepidlo, obložení přiložíte a pevně přitisknete. Když bude potřeba, použijte pryžové kladivo.

4. Obložení podstupně

Také tady budete muset přesně měřit. Aby podstupně později neseděly příliš ztuha, a aby se zabránilo trhlinám, vybouleninám a vrzavým zvukům, navrhněte kolem dokola spáry o šířce jeden milimetr. Později je zadělejte elastickou hmotou k uzavření okrajů. Nyní řádně přiřízněte obložení podstupně, přilepte jej a přední stranu přibijte hřebíky.

5. Obložení stupnice a podstupnice

U první stupnice nejdříve vezměte míru. Místo papírové šablony, kterou musíte pro každý schod udělat, použijte schodové kružítko nebo schodovou šablonu. Schodovou šablonu lze postavit a rozměr se dá snadno a rychle měnit a přenášet. K následnému řezání použijte elektrickou přímočarou pilu a na dlouhé rovné úseky stolní okružní pilu nebo ruční okružní pilu s vodicí lištou. Dokončovací práce provádějte smirkovým papírem, přičemž myslete na toleranci minimálně 1 mm. Nyní již můžete začít vlepovat. Na spodní stranu nového stupně znovu naneste lepidlo ve vlnovkách, položte jej na starý stupeň, zasuňte dozadu k podstupnici a pevně přitiskněte. Ale pozor, schodiště je nyní možné používat jen omezeně. Pokud bude třeba, skládejte obložení schodiště ve dvou pracovních krocích a v prvním nalepte jen každý druhý stupeň. Teď změřte také podstupnici, zhotovte obložení a nalepte jej odpovídajícím způsobem. Takto pokračujte i se všemi dalšími stupni. Nejprve je zhotovte, položte podstupeň, a potom podstupnici a stupnici.

6. Začištění schodnice a zadělání spár

Nakonec opět změřte vrchní stranu schodnice, obložení patřičně přiřízněte a také jej nalepte. Spáry zadělejte tmelem k uzavření okrajů.