Dřevěná masivní podlaha - lak nebo olej?

Na trhu jsou k dispozici nejrůznější typy bází laků, každý z nich má své přednosti. Vysokou oblibu zpracovatelů si díky rychlému schnutí, jednoduchému nanášení a hlavně absenci zápachu vysloužily laky na vodní bázi. Zde je však třeba se rozhodnout, jaké působení od povrchu očekáváme - jednolitost plochy, kterou umožní laky hustší konzistence.

Dřevěná masivní podlaha

Olejování dřeva

Jiným možným krokem k trvanlivému povrchu je olejování dřeva. Oleje však zdůrazní všechny přednosti i nectnosti povrchu, proto jsou zde kladeny vysoké nároky na kvalitu a jemnost broušení dřeva. Olejované dřevo působí velmi přirozeně a tato povrchová úprava umožňuje dílčí opravy nebo napojování ploch. Vývoj jde rychle dopředu, na trhu existují již velmi kvalitní napouštěcí oleje, z nichž některé již v jednom výrobku kombinují olejování s voskováním. Výrobky označené high solid (HS) obsahují vyšší procento sušiny, tedy i vyšší ochranu dřevěného povrchu, jsou vhodné i do velmi namáhaných komerčních prostor, ovšem stejně jako u všech druhů povrchů – za předpokladu adekvátní údržby.

Údržba olejovaných podlah

Údržba olejovaných podlah se provádí jak strojně, tak ručně, např. při použití speciálního mopu. Strojní údržba přichází ke slovu nejprve cca 8 dní po dokončení povrchové úpravy olejováním, a slouží jednak k „doolejování“ povrchu speciálním přípravkem a jednak jako základní ochrana povrchu. Při velmi silném znečištění hotové podlahy (např. stavbou) je možné výjimečně použít hloubkové čištění povrchu pomocí přípravku euku-reiniger, poté následuje strojní údržba. Pro běžnou domácí údržbu slouží přípravky, které se ředí vodou a neodmašťují naolejovaný povrch, jejich zpracování je jednoduché a nahradí často v domácnostech k úklidu používaný jar.

Profesionální práce, profesionální prostředky na ochranu povrchu a pravidelná údržba zhodnotí vložené prostředky a umožní Vám se těšit z dokonalosti, kterou vytvořila příroda.