Způsoby pokládky dřevěných podlah

Při rozdělení dřevěných podlah podle způsobů pokládky rozlišujeme dvě hlediska:

 • podle způsobu spojování jednotlivých podlahových dílců mezi sebou (pero-drážka, zámkový spoj)
 • podle způsobu „připevnění“ k podkladu (celoplošným lepením, plovoucím způsobem, připevněním na rošt/polštáře)

Zatímco spojování dřevěných podlahových dílců mezi sebou pomocí pera a drážky je staré jako dřevěné podlahy samy, druhý způsob spojování je poměrně nový. Nejdříve se zámkové spoje začaly používat u laminátových podlah a teprve nedávno se tento způsob začal používat i u dřevěných podlah.

Jak již bylo řečeno, „pero-drážka“ je klasický a nejrozšířenější způsob spojování dřevěných podlahových dílců. Umožňuje totiž různé způsoby pokládky – ať je to celoplošné přilepení k podkladu, pokládku plovoucím způsobem a nebo přibíjením/šroubováním na rošt. Vždy je však nutno vytvořit pevné spojení buď lepením, nebo šroubováním. Takto vytvořené stabilní spojení vytváří ty nejlepší předpoklady pro použití i při náročnějších realizacích a při renovacích.

Zámkový spoj naproti tomu umožňuje čistě mechanické spojení jednotlivých podlahových dílců mezi sebou, bez použití lepidla a speciálního nářadí. Díky tomu lze v případě potřeby později jednoduše vyměnit například poškozené podlahové dílce. Umístění zámku i na čelních stranách podlahových dílců zajišťuje jejich dokonalé spojení, bez zbytečných nerovností a spár. Dřevěné podlahové dílce se zámkovým spojem se pokládají plovoucím způsobem, pouze na dokonale vyrovnaný podklad.

Pokládka podlahových dílců s perem a drážkou

 • První řada podlahových dílců se pokládá od stěny a musí být absolutně vyrovnaná. Mezi dílci a stěnou se pomocí klínků vymezí mezera 10 – 15 mm, aby mohla podlaha pracovat.
 • Na horní plochu pera se nanese lepidlo – jak na delší, tak i na kratší, čelní stranu dílce.
 • Dílce se naklepou na sebe nejdříve na kratší straně a potom i na delší. Pokud se přitom vytlačí ze spoje lepidlo na povrch podlahového dílce, musí se ihned utřít čistým hadříkem.
 • Šroubování na polštáře-V ideálním případě by měly ležet konce prken na polštářích. Dílce jsou připevňovány šrouby (zpravidla 3x30 mm pro tloušťku dílců 15 mm a 3x40 mm pro tloušťku 21 mm). Šrouby se nasadí na pero a pod úhlem 45° se dílce přišroubují k polštářům. Vzhledem k větší únosnosti se doporučují dílce o tloušťce aspoň 21 mm, přičemž rozestupy mezi polštáři by neměly být větší než 60 cm.
 • Celoplošné lepení-Při celoplošném lepení se nejdříve na podklad nanese pomocí zubové špachtle lepidlo. Následně se obvyklým způsobem sesadí a naklepou jednotlivé dílce k sobě. Výhodou tohoto způsobu pokládky je snížení hladiny kročejového hluku. Je nutno se ovšem smířit s výskytem spár v topné sezoně. Při tomto způsobu pokládky se lepí dílce na kratší straně po obou plochách pera.

Pokládka podlahových dílců se zámkovým spojem

 • Pokládka začíná v rohu místnosti a postupuje se zleva doprava. Mezi dílci a stěnou musí být pomocí klínků opět vymezena mezera cca 10 mm, aby mohla podlaha pracovat. První řada dílců u stěny se položí tak, že ke stěně směřuje "pero" zámku.
 • Navazující podlahový dílec se přiloží k předchozímu dílci, pod úhlem cca 30° se na kratší, čelní straně, zasune do zámku a položí se na podlahu. Čelní strany dílců musí být sesazeny úplně rovnoběžně, jinak se může stát, že se zámkový profil poškodí. Poslední dílec v řadě u stěny se odměří a seřízne na správnou délku.
 • Pokládka druhé řady začne položením zbytku po seříznutí posledního dílce v předchozí řadě. Musí se dbát na to, aby spoje dílců byly mezi řadami přeloženy min. o 40 cm. První dílec druhé řady se položí tak, aby na podélné straně bylo "pero" zámku bylo sesazeno k okraji na vrchní straně "drážky" zámkového spoje v předchozí řadě.
 • Další díl se položí stejně. Pod úhlem 30° se zasune na čelní straně do předchozího dílce a položí se opět tak, aby byl zámek sesazen k předchozí řadě. Všechy díly v celé řadě musí být uloženy a sesazeny stejně.
 • Když je sestavena celá řada dílců, můžeme přikročit k zaklapnutí zámku. Postupně na straně nadzvedáváme celou řadu, stačí tak o 2-3 cm nahoru a zasouváme zámek do sebe.
 • Jakmile máme sesazenu celou řadu, tak ji ještě doklepneme k sobě a přitom kolenem postupně stlačujeme jednotlivé dílce. Začneme na jedné straně místnosti a postupujem na druhý konec řady. Celý tento postup opakujeme, až je položena podlaha v celé místnosti.

Z hlediska "připevnění" k podkladu vyplývají tyto tři způsoby pokládky:

 • Pokládka plovoucím způsobem
 • Pokládka celoplošným lepením k podkladu
 • Pokládka přibíjením/šroubováním na rošt

Pokládka plovoucím způsobem umožňuje relativně rychlé položení podlahy. Takto položená podlaha vykazuje dobrý pochůzný komfort a také tvorba spár je minimalizována. Celološné přilepení se používá všude tam, kde jsou zvýšené nároky, jako jsou například komerční objekty s velkými plochami. Pokládka na rošt/polštáře se používá zase tam, kde je k dispozici dostatečná výška, například u renovací starých podlah. Výhodou je výborný pochůzný komfort, protože takto položená podlaha je pružná.

Na závěr si shrneme výhody a nevýhody jednotlivých způsobů pokládky:

Plovoucí podlaha

Výhody

 • krátká doba pokládky,
 • téměř žádné tvoření spár,
 • dobrý pochůzný komfort,
 • téměř žádný kontakt se stavební kostrukcí zapříčiňující přenos hluku,
 • vhodné pro pokládku na podlahové topení,
 • nižší nároky na podklad než při celoplošném lepení


Nevýhody

pokud je správně položena, není žádná výrazná nevýhoda.

Celopošně lepená podlaha

Výhody

 • pokládka beze spár na velkých plochách
 • vhodné pro podlahové topení - nejlepší prostup tepla
 • nedochází k žádnému "zvlnění" podlahy
 • menší pohyb - roztažnost v ploše - možnost nahradit na okrajích soklové lišty spárama zaplněnými silikonem

Nevýhody

 • vysoké požadavky na kvalitu podkladu
 • delší doba pokládky
 • z důvodu pevného spojení s podkladem menší komfort chůze - nižší elasticita podlahy

Pokládka na polštářích

Výhody

 • ekologické - pokládka bez lepidel
 • pevné spojení s podkladem - žádné zvlnění
 • výborný pochůzný komfort - pružný podklad

Nevýhody

 • vysoká instalační výška
 • neze 100% vyloučit vrzání podlahy