Způsoby pokládky dřevěných podlah

Než se pustíte do pokládky dřevěné podlahy, je dobré si udělat přehled jaké existují systémy pokládky.

parkety

Při rozdělení dřevěných podlah podle způsobů pokládky rozlišujeme dvě hlediska:

 • podle způsobu spojování jednotlivých podlahových dílců mezi sebou (pero-drážka, zámkový spoj)
 • podle způsobu „připevnění“ k podkladu (celoplošným lepením, plovoucím způsobem, připevněním na rošt/polštáře)

Zatímco spojování dřevěných podlahových dílců mezi sebou pomocí pera a drážky je staré jako dřevěné podlahy samy, druhý způsob spojování je poměrně nový. Nejdříve se zámkové spoje začaly používat u laminátových podlah a teprve nedávno se tento způsob začal používat i u dřevěných podlah.

Jak již bylo řečeno, „pero-drážka“ je klasický a nejrozšířenější způsob spojování dřevěných podlahových dílců. Umožňuje totiž různé způsoby pokládky – ať je to celoplošné přilepení k podkladu, pokládku plovoucím způsobem a nebo přibíjením/šroubováním na rošt. Vždy je však nutno vytvořit pevné spojení buď lepením, nebo šroubováním. Takto vytvořené stabilní spojení vytváří ty nejlepší předpoklady pro použití i při náročnějších realizacích a při renovacích.

Zámkový spoj naproti tomu umožňuje čistě mechanické spojení jednotlivých podlahových dílců mezi sebou, bez použití lepidla a speciálního nářadí. Díky tomu lze v případě potřeby později jednoduše vyměnit například poškozené podlahové dílce. Umístění zámku i na čelních stranách podlahových dílců zajišťuje jejich dokonalé spojení, bez zbytečných nerovností a spár. Dřevěné podlahové dílce se zámkovým spojem se pokládají plovoucím způsobem, pouze na dokonale vyrovnaný podklad.

Pokládka podlahových dílců s perem a drážkou

 • První řada podlahových dílců se pokládá od stěny a musí být absolutně vyrovnaná. Mezi dílci a stěnou se pomocí klínků vymezí mezera 10 – 15 mm, aby mohla podlaha pracovat.
 • Na horní plochu pera se nanese lepidlo – jak na delší, tak i na kratší, čelní stranu dílce.
 • Dílce se naklepou na sebe nejdříve na kratší straně a potom i na delší. Pokud se přitom vytlačí ze spoje lepidlo na povrch podlahového dílce, musí se ihned utřít čistým hadříkem.
 • Šroubování na polštáře-V ideálním případě by měly ležet konce prken na polštářích. Dílce jsou připevňovány šrouby (zpravidla 3x30 mm pro tloušťku dílců 15 mm a 3x40 mm pro tloušťku 21 mm). Šrouby se nasadí na pero a pod úhlem 45° se dílce přišroubují k polštářům. Vzhledem k větší únosnosti se doporučují dílce o tloušťce aspoň 21 mm, přičemž rozestupy mezi polštáři by neměly být větší než 60 cm.
 • Celoplošné lepení-Při celoplošném lepení se nejdříve na podklad nanese pomocí zubové špachtle lepidlo. Následně se obvyklým způsobem sesadí a naklepou jednotlivé dílce k sobě. Výhodou tohoto způsobu pokládky je snížení hladiny kročejového hluku. Je nutno se ovšem smířit s výskytem spár v topné sezoně. Při tomto způsobu pokládky se lepí dílce na kratší straně po obou plochách pera.

Pokládka podlahových dílců se zámkovým spojem

 • Pokládka začíná v rohu místnosti a postupuje se zleva doprava. Mezi dílci a stěnou musí být pomocí klínků opět vymezena mezera cca 10 mm, aby mohla podlaha pracovat. První řada dílců u stěny se položí tak, že ke stěně směřuje "pero" zámku.
 • Navazující podlahový dílec se přiloží k předchozímu dílci, pod úhlem cca 30° se na kratší, čelní straně, zasune do zámku a položí se na podlahu. Čelní strany dílců musí být sesazeny úplně rovnoběžně, jinak se může stát, že se zámkový profil poškodí. Poslední dílec v řadě u stěny se odměří a seřízne na správnou délku.
 • Pokládka druhé řady začne položením zbytku po seříznutí posledního dílce v předchozí řadě. Musí se dbát na to, aby spoje dílců byly mezi řadami přeloženy min. o 40 cm. První dílec druhé řady se položí tak, aby na podélné straně bylo "pero" zámku bylo sesazeno k okraji na vrchní straně "drážky" zámkového spoje v předchozí řadě.
 • Další díl se položí stejně. Pod úhlem 30° se zasune na čelní straně do předchozího dílce a položí se opět tak, aby byl zámek sesazen k předchozí řadě. Všechy díly v celé řadě musí být uloženy a sesazeny stejně.
 • Když je sestavena celá řada dílců, můžeme přikročit k zaklapnutí zámku. Postupně na straně nadzvedáváme celou řadu, stačí tak o 2-3 cm nahoru a zasouváme zámek do sebe.
 • Jakmile máme sesazenu celou řadu, tak ji ještě doklepneme k sobě a přitom kolenem postupně stlačujeme jednotlivé dílce. Začneme na jedné straně místnosti a postupujem na druhý konec řady. Celý tento postup opakujeme, až je položena podlaha v celé místnosti.

Z hlediska "připevnění" k podkladu vyplývají tyto tři způsoby pokládky:

 • Pokládka plovoucím způsobem
 • Pokládka celoplošným lepením k podkladu
 • Pokládka přibíjením/šroubováním na rošt

Pokládka plovoucím způsobem umožňuje relativně rychlé položení podlahy. Takto položená podlaha vykazuje dobrý pochůzný komfort a také tvorba spár je minimalizována. Celološné přilepení se používá všude tam, kde jsou zvýšené nároky, jako jsou například komerční objekty s velkými plochami. Pokládka na rošt/polštáře se používá zase tam, kde je k dispozici dostatečná výška, například u renovací starých podlah. Výhodou je výborný pochůzný komfort, protože takto položená podlaha je pružná.

Na závěr si shrneme výhody a nevýhody jednotlivých způsobů pokládky:

Plovoucí podlaha

Výhody

 • krátká doba pokládky,
 • téměř žádné tvoření spár,
 • dobrý pochůzný komfort,
 • téměř žádný kontakt se stavební kostrukcí zapříčiňující přenos hluku,
 • vhodné pro pokládku na podlahové topení,
 • nižší nároky na podklad než při celoplošném lepení


Nevýhody

pokud je správně položena, není žádná výrazná nevýhoda.

Celopošně lepená podlaha

Výhody

 • pokládka beze spár na velkých plochách
 • vhodné pro podlahové topení - nejlepší prostup tepla
 • nedochází k žádnému "zvlnění" podlahy
 • menší pohyb - roztažnost v ploše - možnost nahradit na okrajích soklové lišty spárama zaplněnými silikonem

Nevýhody

 • vysoké požadavky na kvalitu podkladu
 • delší doba pokládky
 • z důvodu pevného spojení s podkladem menší komfort chůze - nižší elasticita podlahy

Pokládka na polštářích

Výhody

 • ekologické - pokládka bez lepidel
 • pevné spojení s podkladem - žádné zvlnění
 • výborný pochůzný komfort - pružný podklad

Nevýhody

 • vysoká instalační výška
 • neze 100% vyloučit vrzání podlahy