Dvojité a dutinové podlahy

Zdvojená nebo dvojitá podlaha je pochozí plocha, která je umístěna nad pevnou podlahou na pomocné konstrukci, aby se vytvořil prostor v dutině pod zdvojenou podlahou sloužící pro umístění potrubí, elektrických vedení, vzduchotechnických zařízení atp.

zdvojená dutinová podlaha v serverovně

Tyto podlahy jsou používány v administrativních budovách a v prostorách jako jsou datová centra, dispečinky, dále také v prostorách pro telekomunikační zařízení, jako např. rozhlasové a televizní vysílače, telefonní apod. Typické pro zdvojené podlahy je to, že se jejich plocha skládá z menších desek, které lze jednoduše z konstrukce vyjmout a získat tak přístup k vedením a zařízením uloženým v dutině podlahy.

Výška zdvojené podlahy nad původní se pohybuje v rozmezí od 5 do 120 cm. Pokud výška dutiny umožňuje pohyb obsluhy v dutině pod podlahou, pak se instalují dodatečné výztuhy a osvětlení. Např. v datových centrech se mohou tvořit klimatizované zóny, kdy ochlazený vzduch stoupá ze zdvojené podlahy otvory v dlaždicích a nasává se do počítačových stojanů. Naopak zahřátý vzduch pod stropem je nasáván do klimatizačního zařízení, kde je ochlazen a odveden do zdvojené podlahy.

Konstrukce zdvojené podlahy

Základ zdvojené podlahy tvoří kovová mřížová konstrukce nebo sestava výškově nastavitelných stojek a spojek. Na nich jsou umístěny vyjímatelné podlahové panely – dlaždice. Velikost panelů činí zpravidla 60 × 60 cm a tloušťka např. 38 mm. Velikost tloušťky se odvíjí od požadované nosnosti a použitého materiálu. Výška zdvojené podlahy nad základní podlahou závisí na rozměrech kabelů a rozvodů, které se do ní mají umístit.

Panely mohou být vyrobeny z dřevotřísky, která je kryta plechem z oceli nebo silikátovými deskami s plechovým povrchem. Pochozí povrch zdvojené podlahy může být pokrytý jakýmkoliv materiálem, ať už se jedná o koberec, keramickou dlažbu, laminát nebo o antistatický povrch. Panely podlahy se mohou vyrobit i z betonu a po položení být utěsněny, a tak zcela nahradí dlažbu. Tyto panely jsou používány například ve vstupních halách administrativních budov, v muzeích, zkrátka ve všech prostorách s velkým pohybem osob.

V mnoha administrativních budovách se používají zdvojené podlahy k vytváření lépe využitelných prostor. Pokud je rozvod vzduchu pod podlahou vybudován už při stavbě budovy, je toto zařízení cenově příznivější a je možné ho jednoduše během života budovy jakkoliv přizpůsobit. Podlahové panely se po instalaci vybavení málokdy odkrývají a prostory pod zdvojenou podlahou se téměř vůbec nečistí, takže se v nich usazuje prach a nečistoty. Ve zdvojené podlaze jsou také nainstalovány kouřové detektory, které mohou díky zvířenému prachu vyvolávat falešné poplachy.

Dvojité podlahy

Dvojité podlahy tvoří nášlapné desky ze speciální dřevotřísky o vysoké objemové hmotnosti. Jsou složeny z homogenních, velmi zhuštěných sádrovláknových prvků. Tyto prvky jsou umístěny na výškově přestavitelných ocelových podpěrách.

Boční hrany jsou pokryty plastovou lištou kvůli ochraně proti nárazu a vlhkosti. Aby bylo dosaženo bezespárového styku, tak jsou hrany desek zkoseny pod úhlem 4°.

Spodní strana dvojitých podlah je opatřena hliníkovou fólií. Desky jsou neseny ocelovými, výškově stavitelnými stojkami, které se lepí tmelem na podkladní beton. Ten je napuštěný penetračním nátěrem. Styk desek se stojkami je zajištěn elektrostaticky vodivou podložkou, která má také zvukově izolační vlastnosti.

U dvojitých podlah je možné umístit podlahu do výšky 70 až 2000 mm. Více než 90% prostoru pod podlahou se dá využít pro uložení rozvodů při optimálním přístupu k nim. Konstrukce dvojitých podlah dává možnost individuálního projektování v závislosti na využití objektu a stupněm zatížení.

Podlahové prvky jsou také navrženy tak, aby byla možná demontáž jednotlivých desek a jejich opětovná montáž.

Nosná konstrukce podlah

Zdvojené podlahy

Pro podlahové systémy se používá mnoho pomocných součástí. Níže uvádíme, které to jsou.

1. Ocelové sloupky

Pro podlahové systémy je používána celá řada ocelových sloupků, které se vyrábějí podle typu podlahy, stupně zatížení a podle výšky konstrukce podlahy. Sloupky se dají dle potřeby upravit, zpřesnit a mají pozinkovaný povrch. Základní výška sloupků se pohybuje od 30 do 2200 mm.
Hlavice sloupku se dá osadit plastovou vodivou podložkou, která tlumí kročejový hluk. Hlavice sloupku je také upravena pro montáž všech typů podlahových trámků a rámů. Desky podlahy se na hlavice jen volně pokládají, a tím je zajištěna přístupnost podlahy v libovolném místě.
Plastová podložka tlumí kročejový hluk a zamezuje pohybu desek při používání a rozklopení podlahy. 
K přilepení sloupků k podlaze se používá polyuretanové lepidlo. Ve vyjímečných případech lze sloupky dokonce šroubovat do hmoždinek.

2. Trámky

Vodorovné ocelové trámky zvyšují stabilitu systémů při výšce podlahy vyšší než 500 mm a zesilují systém, čímž zvyšují dovolené zatížení (max. o 2 kN). 
Trámky jsou podle typu na svrchní straně opatřeny gumovou podložkou. Vyrábí se z oceli a jsou galvanizovány proti korozi. Na hlavice sloupků se trámky osazují zaklapnutím nebo přišroubováním. Trámky je nutné používat všude tam, kde je výška podlahy nad 500 mm!!!

3. Rámové profily

Rámové profily jsou tvořeny ocelovými C profily. Vodorovné C profily se na rozdíl od ocelových trámků pokládají přímo na hlavice sloupků, tzn. že horní úroveň C profilu je nad úrovní hlavice sloupků. Podlahové desky se ukládají na C profily, a ne na hlavice sloupků. K hlavicím sloupků se pak připevní speciálním klipem nebo šroubem.

Dutinová podlaha

1. Ocelové sloupky 

Hlavice sloupku pro dutinové podlahy je přizpůsobena pro uložení podlahové desky. Oproti zdvojeným podlahám nemají sloupky pro dutinové podlahy plastovou podložkou a desky se k hlavicím sloupků lepí polyuretanovým lepidlem. Vložením speciální gumové podložky mezi sloupek a betonovou konstrukcí lze zamezit kročejovému hluku. Základna má menší formát než je formát u sloupků podlah zdvojených. Na přenosu sil do podkladní konstrukce mají na rozdíl od zdvojených podlah podíl také okolní sloupky.

2. Rámové profily 

Také u systému dutinové podlahy se používají ocelové C profily, které se pokládají na hlavice sloupků.

Strukturální problémy

Strukturálními problémy zdvojených podlah mohou být např. houpající se panely nebo mezery mezi nimi. Ty mohou způsobit nejen značné ohrožení zařízení, ale také zranění obsluhy. Nacházet takové problémy a předcházet jim pomáhají pravidelné kontroly neporušenosti systému zdvojené podlahy. V průběhu instalace je třeba věnovat pozornost stavu základní podlahy, která by měla být zbavena všech nečistot a zbytků stavebního materiálu a zcela rovná. Stěny místnosti se zdvojenou podlahou by měly být tak kolmé, jak jen to jde, aby byla omezena nutnost řezání podlahových panelů, kterým by se minimalizovalo houpání panelů a mezery mezi nimi.