Jak na čištění u přírodního linolea

V tomto článku se dozvíte jak postupovat při ošetřování a čištění přírodního linolea.

přírodní linoleum

Jak postupovat při ošetřování a čištění přírodního linolea a čeho se vyvarovat si povíme v následujících bodech:

  1. Nesmíme zapomenout na to, že v každém objektu a v každém domě či bytě je nutné všechny vstupy opatřit vhodným systémem čistících zón, abychom si zbytečně nevnášeli nečistoty dovnitř. Tyto čistící zóny ovšem musíme zařadit do systému pravidelného čištění, jinak by výsledný efekt byl nulový. Špinavá čistící zóna, která má naplněnou svoji kapacitu záchytu nečistot nám již není nic platná.
  2. Často se setkáváme s mylným názorem, že ošetření povrchu linolea z výroby je dostačující pro prvních několik měsíců provozu a není proto nutné hned provádět první ošetření. Opak je pravdou. Linoleum má sice dobré ošetření, které je nanášeno v závěrečných fázích výroby, slouží ovšem pouze k tomu, aby ochránilo materiál při transportu a v průběhu pokládky, ale nevydrží zátěž běžného provozu. Je tedy nanejvýše nutné co nejdříve po ukončení pokládky provést první ošetření povrchu.
  3. Než přistoupíme k nanášení ošetřovacích emulzí, musíme provést důkladné čištění po ukončení stavebních prací. Není pravdou, že přece „stačí vytřít povrch čistou vodou, protože to přece není skoro vůbec špinavé“. Právě u přírodního linolea je správná příprava ochranné vrstvy od výrobce před ošetřením velmi důležitá.
  4. Při provádění tohoto čištění je právě dobré si uvědomit, že linoleum již určitou ochranu od výrobce dostalo. Je totiž mnohem ekonomičtější využít tuto skutečnost a provést po čištění po ukončení stavebních prací pouze „dovoskování“ povrchu, na které mnohdy stačí jedna nanejvýš dvě tenké vrstvy ošetřovací emulze. Toto je ovšem podmíněno tím, že na čištění po ukončení stavebních prací použijeme přípravek, který nám ochrannou vrstvu od výrobce neodstraní, ale vhodně připraví pro to, aby polymerová disperze, kterou na první ošetření použijeme, dokonale k původnímu filmu přilnula. Pokud „Pflegefinisch“ od výrobce odstraníme nevědomky nebo proto, že je transportem a pokládkou poškozen, musíme počítat s tím, že na vytvoření odolné ochranné vrstvy budeme potřebovat třeba i 3 nátěry polymerovou disperzí. Přírodní linoleum je totiž velmi savý materiál a pouhé dvě vrstvy nemusí mnohdy na dosažení dobrého optického vzhledu dostačovat.
  5. První ošetření provádíme produkty, které jsou na linoleum vhodné. Je na volbě uživatele či investora, jestli si zvolí výsledný optický vzhled povrchu vysoce lesklý nebo hedvábně matný lesk. Při provádění prací dodržujeme technologický postup při nanášení a používáme vhodné nástroje (speciální nanášecí mop). Před nanášením další vrstvy vždy necháme vrstvu předchozí dobře zaschnout. Není vhodné nanést jednu vrstvu a další vrstvy nanášet až druhý den. Je nutné si práci zorganizovat tak, aby celý proces vytváření ochranné vrstvy proběhl v časové návaznosti.
  6. Opatrně je nutno postupovat v případě, že je linoleum kladeno jako vodivé. V tomto případě je nejlepší si vyžádat speciální návod na ošetření, neboť při použití běžných polymerových disperzí v několika vrstvách by došlo ke snížení hodnoty odporu povrchu.
  7. Pokud se podaří až do této fáze dodržet všechny zásady, které jsme si řekli, neznamená to ještě, že tím vše končí. Správně ošetřené linoleum je sice možno občas setřít pouze vlhkým mopem nebo napuštěnou impregnovanou textilií. Tímto postupem ovšem odstraníme pouze volně ležící prach a nečistoty. Vzhledem k tomu, že čistá voda nemá čistící účinek a má různou tvrdost, došlo by při jejím pravidelném používání k zašednutí povrchu a přilnuté nečistoty by byly těžce odstranitelné. Je proto nutné používat vhodné přípravky na běžné denní čištění a ošetřování.
  8. Ekonomika čištění a ošetřování linolea není v tom, že provedeme ošetření povrchu, dále se o materiál nestaráme a na běžné čištění používáme vše, co nám přijde pod ruku aniž bychom zvážili, je-li to produkt pro linoleum vhodný. Výsledkem je velmi rychlé znehodnocení a opotřebování ochranné vrstvy, kterou musíme nákladně odstraňovat a povrch znovu ošetřovat. Ekonomika čištění a ošetřování linolea spočívá v tom, že na běžné mytí používáme doporučené produkty s ošetřovacími látkami, provádíme pravidelné zhušťování a zkompaktňování ochranné vrstvy zalešťováním a taktéž včasnou sanaci více zatěžovaných prostor. Sprejová sanace velmi podstatně prodlužuje interval, ve kterém bude opět nutno provést základní čištění a odstranění starých ochranných vrstev a přilnutých nečistot.
  9. Na základní čištění opět používáme pouze takové základní čističe a odstraňovače, které jsou pro linoleum doporučeny. Při použití nevhodně chemicky konstruovaných produktů s nevyváženým pH by mohlo dojít k odbarvení povrchu nebo by se mohly vytvořit nevratné skvrny na materiálu.
  10. Velkou pozornost také věnujeme pravidelnému odstraňování skvrn, rýh od černé pryže apod. Odstraňování skvrn je dobré zařadit do systému běžného denního čištění. Čím dříve se podaří skvrny odstranit, tím menší je nebezpečí, že agresivní látka lokálně znehodnotí ochrannou vrstvu a způsobí nevratnou migraci do materiálu.

Několikrát jsme v textu použili termín správné ošetřování a čištění, neboť za správné ošetřování a čištění nepovažujeme např. ředění ošetřovacích emulzí (které se ředit nesmějí) vodou jenom proto, že potřebujeme náklad na ošetření snížit na minimum. Za správné nepovažujeme vynechání prvního ošetření s tím, že přece přírodní linoleum už ošetření z výroby má.

Za správné rovněž nepovažujeme dlouhodobé mytí pouze čistou vodou, protože si nesprávně vyložíme některý bod čistícího a ošetřovacího návodu. A za správné rovněž nelze považovat mytí agresivními univerzálními saponátovými prostředky, neboť tyto způsobují narušování a vysoušení ochranných vrstev a jejich znehodnocování.