Jak položit zámkovou dlažbu

Postup při pokládce zámkové dlažby si popíšeme podrobněji. Jak tedy začít?

Zámková dlažba

Pokládka zámkové dlažby

Dle svých představ nebo projektu vyměřte budoucí dlážděné plochy, např. chodníků, příjezdových cest, stání pro automobil, pergol. Výkop rozšiřte minimálně o 30 cm na každou stranu. Tímto zajistíte dostatečný prostor pro podklad pod okraje, které jsou tvořené betonovými obrubníky. Okraje budoucího výkopu si označte nejlépe značkovacím sprejem, řezinami, vápnem nebo jiným sypkým materiálem, třeba pískem apod.

Hloubku vykopejte dle velikosti zatížení, které na zpevněnou plochu bude působit.

 • U chodníků postačí 30 cm, kvůli dodržení skladby pod obrubníkem až 40 cm.

 • U pojezdových cest nebo stání pro automobil vyhlubte 0,65 až 1 m.

Mějte také na paměti to, že základem kvalitního podkladu je správná volba frakcí štěrku a jejich ukládání do výkopu. Frakce ukládejte postupně od největší (je nejníže!) po nejnižší. Počet vrstev bývá od 2 do 4.

Podkladní vrstvy z hrubého kameniva vždy hutněte. Na hutnění nesmíte nikdy zapomenout! Pokud vrstvy nebudou dostatečně a správně zhutněné, pak se zámková dlažba začne časem vlnit. Toho si můžete všimnout např. po dešti, kdy se na chodnících vytvoří malá jezírka. Tuto vadu však odstraníte velmi snadno, a to tak, že pod propadlou dlažbu dosypete kamenivo. Hutněte po jednotlivých vrstvách po tloušťkou od 10 do 15 cm a tak, aby se kamenivo nezačalo drolit.

Při pokládání dlažby nezapomeňte dodržovat požadovanou vazbu. Postupujte od jednoho konce k druhému. Po kompletním zadláždění plochy zasypte spáry křemičitým pískem a pak celou plochu důkladně zavibrujte. Následně odstraňte jíl nebo jiný materiál do požadované hloubky.

Potřebný materiál a nářadí

Materiál

 • Drobné drcené a hrubé kamenivo, jako jsou různé frakce, dle skladby a účelu plochy, které poslouží jako výplň pod betonovou dlažbu.
 • Beton na zabetonování betonových obrubníků.
 • Betonový obrubník, nebo gumový obrubník 
 • Zámkovou dlažbu s odstínem, tvarem a tloušťkou, které chcete mít. Nejčastěji používaná zámková dlažba má výšku 6 cm nebo 8 cm.
 • Odvod dešťové vody, který bude nutné zajistit u velkých ploch. Dá se použít betonový nebo plastový odvodňovací žlab, jako sou např. chodníkové žlaby, odtokové žlaby s mřížkou, betonové žlabovky nebo odvodňovací kanálky.
 • Dřevěnou lať na stahování drceného kameniva.
 • Křemičitý písek na zasypání spár.
 • Chodníkové obrubníky o šířce 8 cm.

Nářadí

 • Kladivo na zaklepání dřevěných nebo ocelových kolíků
 • Gumová palice na doklepání obrubníků a dlažby
 • Provázek, který použijete k směrovému a výškovému osazení betonových obrubníků
 • Lopaty, hrábě, stavební kolečko, metr, míchačku na beton
 • Chodníkové koště na zametání křemičitého písku
 • Vibrační deska s gumovým návlekem (s možností odstranit návlek). Lze si ji vypůjčit z půjčovny stavebních strojů a nářadí.
 • Úhlová bruska na řezání dlažby a obrubníku
 • Vodováha
 • Zednická lžíce a rýč