Korková podlaha

Korkové podlahy jsou stále více oblíbené v interiérech díky svým unikátním vlastnostem. Plovoucí podlahy a nebo lepené dlaždice z korku ideálně zateplují Váš byt. Korková podlaha vyniká také svojí pružností, také se vždy vrací do původní polohy, takže má tvarovou stálost. Její údržba je velmi snadná a celková cena podlahy je velmi příznivá. Při instalaci můžete použít speciální lepidla a lišty.

korková podlaha

Rovnováha ekosystému je velice důležitým faktorem pro celosvětové životní prostředí. Lesy korkových dubů a hospodaření s nimi jsou jedním z pozitivních příkladů, jak i při zásahu člověka uchovávat přírodu. Korkové duby jsou základním zdrojem pro těžbu korkové kůry, která je výchozí surovinou pro výrobu korkových expandovaných izolačních materiálů. K pozoruhodné vlastnosti korkového dubu patří jeho schopnost opětovného nárůstu kůry po jejím sloupnutí a tak se obnovou každých devět let vytvářejí další zdroje cenné suroviny. Touto výjimečnou vlastností nám příroda dává příležitost k využití korkových materiálů jako ekologických výrobků nejen dnes, ale i v budoucnosti. Cyklus regenerace korkové kůry a její použití vytvářejí spoustu ekonomických příležitostí v souladu se zachováním rovnováhy daného ekosystému. Životnost stromu až 200 let předurčuje tuto surovinu jako velmi perspektivní a je pouze otázkou času, kdy se přírodní ekologické izolace prosadí v širší míře i u nás.

Ideální struktura a složení

Jedná se o rostlinnou tkáň, která je tvořena seskupením mrtvých buněk se zvláštní strukturou a uspořádáním (cca 40 miliónů buněk na cm3), což jí propůjčuje výjimečné vlastnosti, které se v takovém souladu schopností nenajdou u žádných jiných materiálů. Tvar korkové buňky je stejný jako plástve medu. Je složená z pěti intracelulárních (vnitrobuněčných) vrstev - dvě z nich tvoří celulázové mezivrstvy vyplněné vzduchem, jiné dvě jsou pevné, vodovzdorné vrstvy tvořené voskem a suberinem a pátá je ligninová, jejíž funkcí je udržovat strukturu a tuhost buňky.

Kromě skvělých tepelných izolačních vlastností, je korková podlaha také výborným akustických izolantem. Materiál navozuje v domácnosti přírodní motivy. Korková podlaha je pružná a vrací se do původní polohy. Je vhodná pro prevenci opotřebení pohybového aparátu. Tlumí nárazy, které se přesunují až do páteře. Pokládání podlahy je velmi jednoduché, díky svému zámku.

Zpracování korku

Technologie výroby je založena na vaření korkového granulátu ve vodní páře v tlakových nádobách (autoklávech), za podmínek přísně regulovaného výrobního procesu. Jednotlivé granule korkové hmoty jsou vzájemně pospojovány vlastní pryskyřicí bez pomoci cizích pojidel, která se vytěsní působením vysokého tlaku a teploty. Vysoce kvalitní a stejnorodý produkt - korkový expandovaný aglomerát, nachází díky svému stoprocentně přírodnímu složení a výjimečným technickým parametrů uplatnění v široké řadě různých typů výrobků:

 • tepelné, akustické a antivibrační izolace,
 • korkové podlahové dlaždice
 • korkové plovoucí podlahy
 • obkladové materiály
 • korkové nástěnky, podložky apod.

Korkové podlahoviny

Korkové podlahoviny dělíme na na celoplošně lepené klasické korkové dlaždice a korkové plovoucí podlahy. Korkové dlaždice k celoplošnému lepení můžeme ještě dále rozdělit na:

Krková podlaha lepená

Korkové dlaždice masivní

 •  vykazující jednotný materiál v celé struktuře korkové hmoty – tyto dlaždice mohou být složeny spojením jednotlivých granulí korkové hmoty pojivy (aglomerované)
 •  vyrobené propojením korkové drtě s masivnějšími kusy korkové kůry
 •  vyrobené spojením čisté korkové kůry s pojivy ve větších blocích

Korkové dlaždice sendvičové

Představující spojení dvou materiálových vrstev ve své struktuře - základem je nosná vrstva z granulovaného korku (korkové jádro), které je spojeno pojidlem s tenkou dekorativní korkovou vrstvou - korkovou dýhou (často v tloušťce 0,6 – 1,0 mm), která určuje finální vzhled.

Hlavní rozdíl mezi korkovými dlaždicemi masivními a sendvičovými, z hlediska praktického, spočívá v možnosti broušení. U masivních dlaždic je hloubka brusu limitována tloušťkou dlaždice (prakticky až 2 mm), kdežto u korkových dlaždic sendvičových pouze tloušťkou korkové dekorativní dýhy (prakticky desetiny mm). Tento moment nelze podcenit při volbě brusky a postupu při broušení, aby nedošlo k probroušení podlahy.

Korková plovoucí podlaha

Druhou skupinou korkových podlahových materiálů jsou plovoucí korkové podlahy. Jako nášlapná vrstva u těchto podlah může být použita korková dýha masivní, nebo sendvičová, nosná střední deska zhuštěná dřevovláknitá deska typu MDF nebo HDF a spodní vrstva buď izolační vrstva korkové granulované dýhy, nebo protitažná vrstva. Tyto podlahy jsou pokládány buď jako lepené ve spoji pero – drážka, nebo bez lepení, se zámkovým spojem.

Cena korkové podlahy

Cena podlahy se pohybuje v intervalu mezi 500 až 1 tisícem korun za jeden metr čtvereční. Na korkové podlahy se používá několik vrstev laku, který je odolný UV záření a zvyšuje trvanlivost materiálu. Korek se upravuje speciální technologii, která zvyšuje jeho hustotu na 450kg / m3.


Výroba korkových podlah

Korkové dlaždice masivní

Spojení granulí korku pojivem v masivní bloky v autoklávu za specifických podmínek. Po procesu klimatizace a nařezání bloků na jednotlivé dýhy a po dalším procesu klimatizace jednotlivých dýh (až 5 týdnů), následuje broušení, povrchová úprava, formátování, kontrola a selekce a následně balení.

Korkové dlaždice sendvičové

Spojení nosné masivní dýhy (aglomerované) s dekorativní korkovou dýhou za pomoci lepidla. Následuje proces jemného broušení, povrchové úpravy, formátování, kontroly a selekce a následně balení. Moderní, novější, technologický postup výroby, spočívá v postupném nanášení korkové drtě dvou různých kvalit na nekonečný pás. Nejprve je tvořena nosná vrstva a potom dochází ke spojení nosné a dekorativní vrstvy (opět korkové drtě) tlakovými válci. Nasleduje klimatizace korkových polotovarů, proces broušení, povrchové úpravy, formátování podélným a příčným směrem, kontrola a selekce a následně balení.

Korkové plovoucí podlahy

Postup při výrobě je podobný laminátovým a dřevěným plovoucím podlahám s odlišností v použití nášlapné vrstvy – masivní, nebo sendvičové korkové dýhy.

Povrchové úpravy korkových podlahovin

Podle způsobu provedení úpravy povrchu můžeme rozdělit korkové podlahoviny na tyto druhy:

 • Přírodní – bez povrchové úpravy. Pro použití jako podlahovinu je nutné vždy tento povrch ochránit lakováním minimálně 400 g/m2, olejováním, barvením a následným lakováním.
 • Předlakované – dvakrát lakované z výroby a přebroušené. Po pokládce je je nutné tento typ povrchově upravit lakem minimálně 200 g/m2 s cílem dokončení vzhledu povrchu a zacelení spár mezi jednotlivými spoji.
 • Lakované – třikrát lakované z výroby. Po pokládce doporučujeme přelakovat dvakrát vrstvami laku 200 g/m2 s cílem zacelení spár mezi jednotlivými spoji.
 • Voskované – tento typ korkových dlaždic není obvyklý pro český trh.
 • Olejované – z výroby povrchově ošetřené olejem. Na našem trhu pouze oba typy korkových plovoucích podlah – pero/drážka a zámkový spoj.
 • Povrchová úprava PVC folií – vysoce odolné. Po pokládce doporučujeme přelakovat 100 g/m2 speciálního laku na PVC folie s cílem zacelení spár mezi jednotlivými spoji.
 • Povrchová úprava barvená – speciální systém povrchové úpravy. Po pokládce povrchově upravit lakem, který je nutnou součástí tohoto systému.

Česká norma ČSN EN 12104

Česká technická norma – pružné podlahové krytiny – korkové dlaždice. Tato norma (evropská) stanovuje požadavky pro korkové podlahové krytiny vyrobené z aglomerované korkové směsi, dodávané ve tvaru dlaždic, které jsou určeny k použití s průmyslovou povrchovou úpravou a nebo s povrchovou úpravou provedenou na místě. Tato norma obsahuje systém klasifikace založený na intenzitě používání, který znázorňuje, pro které účely jsou korkové dlaždice vhodné (EN 685). Stanoví rovněž požadavky pro značení, označování etiketami a balení.

V této normě jsou uvedeny také odborné termíny a definice, jako například:

 • Aglomerovaná korková směs – výrobek získaný spojením korkových granulí s přídavkem pojiva.
 • Korková podlahová krytina – podlahová krytina, jejích hlavní složkou je aglomerovaná korková směs, určená k použití s povrchovou úpravou (více viz EN 12466).

Korkové podlahové krytiny popsané v této normě musí odpovídat příslušným obecným požadavkům, pokud se zkoušky provádějí podle metod uvedených v této tabulce. Hustota neboli specifická hmotnost korkových dlaždic je stanovena na minimálně 400 kg/m3. Již pouhým potěžkáním nebo přímým zvážením jednoho balíčku korkových dlaždic lze získat přibližnou hodnotu hustoty, která je jedním z primárních ukazatelů kvality.

Značení a balení korkových podlahovin

Korkové podlahové krytiny, které odpovídají požadavkům této normy musí být zřetelně a nesmazatelně označeny výrobcem buď na obalu, nebo na přilepené etiketě s těmito údaji:

 1. číslo a rok vydání této normy, tj. EN 12104:2000
 2. označení výrobce a nebo dodavatele,
 3. název výrobku včetně úpravy a čísla dávky (je možné použít kód),
 4. rok výroby (poslední dvě číslice),
 5. třída/symbol úrovně použití,
 6. jmenovité rozměry a plocha,
 7. upozornění, že jednotky balení musí být chráněny před přímým slunečním záření a vlhkostí.

Vhodnost použití korkových podlahovin

Korkové podlahy jsou vhodné především do domácností ale i do komerčních a průmyslových prostor, kde volbu ovlivňuje především uvažovaná zátěž dané prostory, která souvisí s finální povrchovou úpravou.

 • Povrchová úprava olejovaná – vhodná do dětských a obývacích pokojů, ložnic, šaten a popřípadě kuchyní.
 • Povrchová úprava lakem – vhodná především do kuchyní, chodeb, obývacích a dětských pokojů, ložnic, kancelářských prostor s dostatečně kvalitní čisticí zónou. V případě aplkace vhodného dvousložkového laku i do koupelen. Volba laku je velice důležitý momentem, který ovlivňuje užitné hodnoty podlahy a její životnost.
 • Povrchová úprava olejem a voskem – dětské pokoje, obývací pokoje, šatny.
 • Povrchová úprava PVC folií – všechny domácí prostory a komerční prostory se střední zátěží, jakou jsou kanceláře, čekárny a školky.

Korkové podlahoviny nepatří zatím k podlahovinám masového záběru, ale svou pozici na trhu si stále drží a postupným zdokonalováním nejen technologických procesů výroby, ale i s nástupem dalších doprovodných ateriálů, které ovlivňují kvalitu pokládky, mají velkou budoucnost. Kvalitní nivelační stěrky, nezapáchající disperzní lepidla, špičkové laky na vodní bázi a šetrné ošetřující prostředky umožňují realizovat korkové podlahy vysokého standardu, které pozdvihují image korkových podlah a korku jako materiálu takového.