Podsypy prosté

Podsypy prostéVlastnosti podsypů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení podsypů z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Štěrkopískový podsyp
  • Podsyp z drceného kameniva

Ve vztahu k podkladním i navazujícím podlahovým vrstvám jsou pro vlastnosti podsypů určující tyto charakteristické parametry:

Geometrické parametry

  • Křivka zrnitosti

Mechanické vlastnosti

  • Deformační modul