Podsypy zpevněné

Vlastnosti zpevněných podsypů lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení zpevněných podsypů z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Štěrkový podsyp s hydraulickým pojivem
  • Podsyp z drceného kameniva s hydraulickým pojivem
  • Jiné zpevněné podsypy s hydraulickým pojivem