Podsypy vyztužené geosyntetiky

Vlastnosti podsypů vyztužených geosyntetiky lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení podsypů vyztužených geosyntetiky z hlediska materiálového složení vypadá takto:

  • Štěrkopískový podsyp
  • Podsyp z drceného kameniva