Podlaha na trámovém stropě

Podlahy na trámových stropech se nachází především v bytech v činžácích z přelomu století a také v rodinných domech, které byly postaveny v první polovině 20. století.

trámový strop

Skladba podlahy na trámovém stropě

Podlaha sestává z několika vrstev. Vrchní vrstva je nášlapná, po ní chodíte. U starého domu se jedná například o koberec, parkety nebo PVC podlahy. Pod nášlapnou vrstvou se nachází roznášecí vrstva, nejčastěji jsou to prkna. Pod nimi je násyp ze škváry nebo stavební suti. Když se sundají prkna roznášecí vrstvy, tak se zjistí, že byla přibita hřebíky k příčným trámkům, které jsou zapuštěné ve škvárovém násypu. Ty se nazývají polštáře. Podlaha je zakončena škvárou. Všechny tyto vrstvy jsou silné 100-150 mm. Pod podlahou jsou zase prkna tvořící záklop stropu. O něco dále jsou stropní trámy. Mezi nimi je volná dutina, opět prkna a omítka stropu místnosti o patro níže.

Pokud se chystáte dům nebo byt rekonstruovat, zvažte, zde je vůbec nutné zasahovat do podlahy. Je to proto, že čím více se do podlahy zasáhne, tím více se rekonstrukce prodraží, ale opraví se možné problémy s ní.

Jaké můžou být problémy s podlahou

1. Je ošklivá

V tomto případě je problém v nejtenčí nášlapné vrstvě, kterou je nejlépe vyměnit. Starý koberec nebo PVC nahradíte novým. Ale u parket (vlysů), je to jiné. Parkety jsou totiž přibité hřebíky k prknům pod nimi, a tedy společně s vlysy sundáte obě vrstvy naráz. Často se ale stává, že vlysy není třeba měnit, podlahu postačí jen vyspravit a zbrousit a bude opět jako nová.

2. Houpe se

Tentokrát je problém v hloubce, ovšem většinou ne až ve stropní konstrukci. Nejčastěji bývají shnilé polštáře a prkna roznášecí vrstvy, a proto není podlaha stabilní a houpe se, i když samotné trámy se ani nehnou.

Postup při rekonstrukci je následující. Shnilé konstrukce se musí vybourat a vyrovnat vrstvu škváry nebo suti. Pak na ni položit nové podlahové OSB nebo Cetris desky křížem přes sebe. Tyto desky budou náhradou za starší podlahová prkna a zpevní celou konstrukci. Na ně pak už se může položit nový koberec nebo dřevěná podlaha.

3. O patro níž je slyšet chůze

Tento problém bývá spíše ve stropních trámech, bude tedy potřeba odstranit také vrstvu škváry a prken pod nimi, zkontrolovat stropní trámy a ty špatné zesílit nebo vyměnit. Pokud nebudete moci do trámů zasáhnout, podlahu zpevní již zmíněné podlahové desky a současně nahradí shnilé polštáře a podlahová prkna.

4. Proniká přes ni chlad

Pokud chlad proniká do místnosti zespodu, pak je nutné odstranit podlahovou krytinu a prkna a částečně vrstvu škáry. Škvára se dá potom dosypat jiným násypem, avšak v tenčí vrstvě, aby se pod podlahové desky dala položit minerální vata. Ta ale nesmí být kvůli její stlačitelnosti příliš silná. Maximální tloušťka se upřesní podle typu podlahové izolace.

5. Podlahou je potřeba vést rozvody

Jsou dvě možnosti, kudy vést rozvody vnitřních instalací nebo elektřin. Můžete je zasekat do stěn nebo je vést přímo v podlaze. Zasekání rozvodů do stěn se zdá být jednodušší, ale pro rozvod se musí vytvořit hluboká rýha, která naruší statiku domu. Proto je lepší vést rozvody ve škáře v podlaze. V tomto případě se bude muset udělat podlaha celá nová, i když je jinak zcela v pořádku.