Zatravňovací dlaždice

Parkovací plochy, příjezdové cesty, chodník a cestičky kolem domu nebo dětská hřiště. Tady všude potřebujete mít stabilní, ideálně zatravněnou půdu pod nohama, protože na všech těchto místech je váš trávník nadměrně zatěžován a potřebuje nějakou podporu. Tu mu poskytnou zatravňovací dlaždice. Ale jaké si vybrat? Betonové nebo plastové? O tom si povíme v našem článku.

Zatravňovací dlaždice

Výhody a nevýhody zatravňovacích dlaždic

Zatravňovací dlaždice se vyrábějí buď z betonu, nebo z plastu. Které jsou ale lepší a kvalitnější?

Betonové dlaždice

Nevýhodou betonových zatravňovacích dlaždic je špatná odolnost vůči povětrnostním podmínkám, UV záření a solím. Těžko se s nimi také manipuluje kvůli jejich vysoké váze.

Ale i přesto to všechno má betonová zatravňovací dlažba také své výhody, kterých je velká řada. Kromě kombinace zpevněné a zatravněné plochy je to mrazuvzdornost a zvýšení množství vody, které odteče do podloží. Trvalá impregnace betonové zatravňovací dlažby také zabraňuje znečištění a snižuje nasákavost dlažby. A v neposlední řadě je tu i možnost dlažbu kdykoli snadno rozebrat a zase položit. Navíc mívá až dvacetiletou záruku.

Plastové zatravňovací dlaždice

Oproti betonové zatravňovací dlažbě jsou zelené plastové dlaždice mnohem nenápadnější a odolnější. Jsou vyrobeny ze speciálního vysoce pevnostního plastu, který velmi dobře odolává všem vlivům našeho proměnlivého počasí a UV záření. Tyto plastové dlaždice poskytují také mnohem větší prostor pro zatravnění při stejné, nebo i vyšší pevnosti a materiálové stabilitě.

Výhody plastové zatravňovací dlažby oproti betonové

 • rychlá a snadná pokládka
 • vyšší rozsah zatravnění (až 80 %)
 • ideální rozměry pro pokládku (0,5 m x 0,5 m)
 • vysoká stabilita zásluhou patentovaných fixačních hrotů
 • žádná absorpce vody, ale naopak podpora přirozeného průsaku dešťové vody
 • vysoká pevnost v smyku a tahu
 • ochrana trávníků před krtky
 • nenápadná tmavě zelená barva, která neruší zdání zelené zahrady
 • zamezuje prošlapání a pohybu kameniva
 • levnější a snazší realizace, nízká hmotnost dlaždic, minimální a snadná údržba
 • recyklovatelnost, UV ochrana, odolnost vůči nepříznivému počasí

Pokládka plastové zatravňovací dlažby

Základní podmínkou pro správnou pokládku zatravňovací dlažby je kvalitní příprava podloží a podkladových vrstev. Na tom je závislá jak funkčnost dlažby, tak i její životnost a estetický dojem.

 1. Důkladně vyměřte a vyznačte plochu, na kterou chcete zatravňovací dlažbu pokládat.

 2. Z vyznačené plochy odeberte zeminu. Objem odebrané zeminy je závislý na druhu a propustnosti podloží a požadované nosnosti. Pro pojezdové plochy odeberte dvacet až třicet centimetrů standardního podloží, u jílovitého podloží čtyřiceti centimetrů.

 3. Celou plochu důkladně zhutněte, což využijete vytvoření roviny. Zhutněné dno výkopu by mělo být stejné jako plánovaný sklon zatravněné plochy. U parkovacích míst by sklon neměl přesáhnout 5 %.

 4. Na podklad naneste nosnou vrstvu, až 20 cm silnou vrstvu jemnějšího štěrku nebo štěrkopísku a podklad opět vyrovnejte zhutněním. Pokud chcete zabránit prorůstání plevele do trávníku, položte na nosnou vrstvu ještě síťovinu z mikrovláken. Teď můžete položit také plastové obrubníky, aby nebylo vidět zakončení zpevněné plochy. Tento krok můžete vynechat, pokud zpevněná plocha nebude zatěžována motorovými vozidly.

 5. Poté přidejte poslední, 4 cm silnou vyrovnávací vrstvu ze směsi štěrkopísku a kompostu. Pomocí prkna ji zarovnejte a naposledy zhutněte. Pak už můžete přistoupit k nejsnadnější části realizace, a to k pokládce zatravňovacích dlaždic.

 6. Dlaždice pokládejte od nejníže položeného místa k nejvyššímu v celé šíři plochy. Při pokládce stále kontrolujte rovinnost položených tvárnic, která by neměla žádným směrem překročit 20 mm. Ke kontrole použijte čtyřmetrovou lať.

 7. Při pokládání dlaždic se držte orientační značky na zámcích, které určují správný směr pokládky. Kvůli zatížení se dlaždice pokládají kolmo ke směru jízdy. Jednotlivé dlaždice je třeba držet mírně šikmo a jednotlivé díly zaklapávejte do sebe. Pokud potřebujete upravit velikost dlaždice, použijte pilu na beton.

 8. Zkontrolujte stabilitu tvárnic, které se nesmí nikde houpat ani propadat, protože při větším zatížení by mohly prasknout. Pokud nějaké takové místo najdete, dorovnejte ho hlinitým pískem, nebo směsí písku a jemné drtě.

 9. Nakonec vyplňte zatravňovací dlažbu zeminou s vysokým podílem humusu, osejte travním semenem a zasypte lehkou vrstvou suchého písku. Kromě trávníku je možné dlažbu vysypat i štěrkem. Dlažbu vyplňujte cca 1 cm pod horní okraj.

Kam není vhodné položit zatravňovací dlažbu

Zatravňovací dlažbu v žádném případě nepokládejte v místech, kde se často pohybují lidé na vozíku, s francouzskými holemi, nebo ženy na vysokých podpatcích.