Jak určit směr pokládky podlahy

Máte v úmyslu položit u vás doma plovoucí podlahu? Na výběr tak máte  různé typy podlah, jako je podlaha vinylová, laminátová nebo dřevěná. Tyto podlahy skládají z několika podlahových dílců, které mají většinou obdélníkový tvar.

Jak určit směr pokládky podlahy

Na směr pokládky nejvíce působí půdorys místnosti a směr dopadu světla, což jsou nejčastější způsoby, podle nichž si většina lidí vybírá, ale rozhodující je samozřejmě váš vkus. Jaké možnosti tedy máte?

Podlahu můžete nasměrovat podle hlavního zdroje světla, což jinými slovy znamená, že pokládku nainstalujete rovnoběžně s oknem či balkonovými dveřmi. Jednotlivá prkna se pak budou zdát jako opticky delší a celá podlaha bude působit mnohem lepším dojmem. Avšak záleží i na tom, čeho vlastně chcete docílit.

Pokud chcete místnost opticky prodloužit, bude lepší, když prkna položíte podélným směrem, a v případě rozšíření místnosti, položte prkna zase příčně.

Základní pravidla pro pokládku všech typů podlah

Základním pravidlem je to, že podlahové dílce se pokládají vždy paralelně s okny, avšak pokud jsou na více stranách místnosti, můžete se rozhodnout podle toho, na které straně jsou větší okna a na které více oken.

Dopadá-li okny světlo na rovnoběžně položené podlahové dílce, pak vypadají subjektivně větší, delší a navíc navozují i dojem skutečně pravých prken. To vše platí pro laminátové podlahy, dřevěné i plovoucí vinylové podlahy. Avšak plovoucí podlahu pokládejte vždy rovnoběžně s okny!

Řešení pokládky v atypických místnostech

Je-li půdorys vaší místnosti nepravidelný, pak je třeba zvážit, co bude vypadat nejlépe. Řiďte se pravidly platícími jak pro velké, tak i pro malé místnosti, ale i směrem pokládky, který jste zvolili v ostatních místnostech. Máte-li doma ve všech pokojích dřevěnou podlahu, dodržte všude tentýž směr pokládky.

Avšak pokud plánujete položit dřevnou podlahu např. jen do obývacího pokoje s atypickým půdorysem, můžete se řídit buď směrem denního světla, nebo podle toho, které řešení pro vás bude co nejsnáze realizovatelné.

Při pokládce vinylové podlahy nezapomeňte na prořez

S pokládkou vinylové podlahy je neodmyslitelně spojen tzv. prořez, což je odpad vznikající při ořezávání vinylových dílců a tyto oříznuté kusy již nelze nikam napojit. Velikost prořezu závisí na typu pokládky, na tvaru i rozčlenění místnosti.

Níže uvádíme nejdůležitější typy prořezů:

  1. Nejmenší prořez činící 3 %-5 % vzniká během pokládky bez pravidelného opakování a také v místnostech čtvercového tvaru bez jakýchkoliv sloupců a výklenků.
  2. Prořez 5 %-10% je běžný u pokládky s pravidelným opakováním. Větší prořez se nahází i v místnostech obdélníkového tvaru a taktéž tam, kde je atypické řešení v místnostech s více rohy, dokulata tvarovanou stěnou či v místnostech se sloupy a výklenkem.,
  3. S prořezem 10 %-15 % musíte počítat, budete realizovat pokládku na stromeček.
  4. Relativně velký prořez 10 %-30 % vzniká v případě místností nepravidelného tvaru, kde jsou výklenky, sloupy, oblé stěny a další překážky, které je nutné řešit ořezáním prken.
  5. Největší prořez činící 30 % se často vyskytuje u pokládky nakoso.

Chcete mít jistotu dobře položené podlahy?

Málokdo má takové zkušenosti s pokládkou podlah, aby si byl zcela jistý, že ji zvládne sám a bez problémů. Ale nechcete-li se do pokládky pouštět svépomocí, obraťte se raději na odborníky, kteří mají s pokládkou podlah velmi bohaté zkušenosti a dokážou vám odborně poradit, nejen s výběrem podlahy, ale i s volbou správného typu a směru pokládky.