Pokládka lepeného koberce

Kobercová podlaha musí být čistě položená a rovná a tak musí vydržet napořád. Nejlépe se toho dosáhne, když bude celoplošně pevně přilepena na podkladu. Lepení textilní krytiny je možné za pomoci lepidla nebo oboustranné lepicí pásky.

lepený koberec

Postupy lepení koberce

1. Upevnění lepicí páskou

 1. Nahrubo střižený koberec přitiskněte do rohu tak, aby neměl žádné ohyby.

 2. Následně jej seřízněte podle stěny nožem na koberce.

 3. Důkladně přitiskněte oboustrannou lepicí pásku a poté stáhněte papír.

 4. Seříznutý okraj koberce přitiskněte na pásku.

 5. Druhý pás koberce položte v tomtéž směru vlasu na první tak, aby se navzájem překrývaly.

 6. Poté oba pásy prořízněte naráz a připevněte lepicí páskou.

2. Celoplošné lepení

 1. Zbytky koberce nebo starého lepidla nejsnadněji odstraníte elektrickou škrabkou.

 2. Pokud jsou podklady nasákavé nebo prášící, je nutné je penetrovat, ale používejte nejlépe výrobky bez rozpouštědel.

 3. Při volné pokládce koberce je zapotřebí dodržovat směr jednotlivých pásů. Potom již můžete řezat.

 4. Pásy znovu srolujte a lepidlo nalijte na podlahu. Lepte po úsecích a mějte na mysli dobu tuhnutí.

 5. Lepidlo, které je již připraveno k použití, rozprostřete ozubenou stěrkou.

 6. Asi po 10 minutách položte koberec na rozetřené lepidlo na podlaze.

Při lepení koberec vždy silně přitiskněte, tím budete mít jistotu, že bude dobře držet. Při řezání vám prokážou dobrou službu ostrý odlamovací nůž, kovové pravítko nebo nůž na koberce. Pásy na hranách a v rozích rozložte tak, aby se překrývaly a pak je společně prořízněte.