Lepidlo na vinylové podlahy

Možností jak instalovat různé podlahoviny existuje několik. Oblíbenými je lepení, i když je to trochu náročnější, protože stejně tak, jako vše, je také lepení podlahových krytin důležité provádět pečlivě a opatrně.

Lepidlo na vinylové podlahy

Určitě by bylo nejlepší ponechat tuto činnost odborníkům, ale pokud jste odvážní a šikovní, můžete se do toho dát i sami. V každém případě je však třeba se důkladně vybavit, připravit a nastudovat postupy, které zajistí kýžený výsledek.

Pokud se do této činnosti pouštíte poprvé, je dobré vyzkoušet ji například v dílně, komoře nebo někde, kde menší neúspěch nebude vadit, prostě tam, kam nevodíte návštěvy a kde celé dny netrávíte s rodinou.

Jak nalepit vinylovou podlahu

Nejdříve si musíte vypočítat nutné množství materiálu - délka krát šířka místnosti plus 10 % na odřezky. K této ploše ještě přičtěte výklenky na radiátory v dané místnosti. 
V místnosti pokládky se musí vinylové lamely aklimatizovat 24 hodin před samotným nalepením.

Při pokládce odebírejte lamely z několika balíků. 
Nalepovat začnete od dveří, protože jsou hlavním pohledovým směrem. A přestože stěny nejsou úplně rovné, první řada musí být nalepena opravdu rovně.

Značkovací šňůru napněte v pravém úhlu ve směru od středu místnosti k protější stěně a vyznačte si pomocnou čáru.

Šipka na rubu lamely naznačuje směr nalepení, a ta musí být vždy stejná. Na první lamele stáhněte kus fólie a lamelu položte přesně podél pomocné čáry. Pak stáhněte také zbývající fólii a lamelu přitom přitlačte pevně k podlaze.

Hned pokračujte další vedlejší řadou. Tak snadněji zachováte rovný průběh. Druhou lamelu nalepte nejméně o jednu třetinu v přesazení na rozdíl od první lamely. Tím se automaticky vytvoří přesazená spára.

Až dospějete k protilehlé straně, položte lamely s ochrannou fólií ze všech stran k poslední položené lamele. Ochrannou fólii na okraji přelomte, aby nepřečnívala.

Nyní položte další lamelu jako šablonu nahoru a přisuňte ji až ke stěně s mezerou přibližně 2 mm od stěny. Teď můžete naříznout střední lamelu ze tří a pak přelomit. Tato lamela bude dokonale zapadat do mezery, stačí ji jen už nalepit.

Krátký úsek lamely, který zůstal z posledního kroku, nalepte jako první lamelu další řady. Složité přířezy ve výklencích nebo u rámu dveří přenesete přiložením další lamely nebo pravítka na právě zpracovávanou lamelu.

Lepidla na vinylové podlahy

Pro lepení vinylové podlahy je nabízen široký sortiment velmi kvalitních lepidel, která jsou určena k lepení vinylových podlahových krytin. Výběr správného lepidla je velmi důležitý, neboť značně ovlivní funkčnost podlahy.

Lepidla na vinylové podlahy se používají k připevnění podlahové krytiny, aby nedocházelo k jejich případnému pohybu, klouzání nebo shrnování. Těmito lepidly lze lepit vinylové dílce, ale také vinylové krytiny v rolích. To vše v případě savých i nesavých podkladů. Na lepení podlahových krytin v různých skladech nebo provozech, které budou vystaveny vysoké zátěži, je nutné aplikovat lepidlo se speciálními vlastnostmi. V současné době jsou k dostání například lepidla mající krátký čas odvětrání, avšak dlouhou dobu pokládání, což podlahářům poskytuje více jistoty a méně omezení při odlišných podmínkách na stavbách.

U celoplošně lepených vinylových podlah se doporučují lepidla určená pouze k tomuto účelu. V nabídce najdete lepidla na vinylové podlahy s vláknem, dvousložková, disperzní a polyuretanová pro lepení kaučukových podlahovin apod. Hlavní výhodou lepidel na vinylové podlahy je mimo jejich dostupnosti, vysoké kvality a nabývání vysokých pevností, také jejich zdravotní nezávadnost. 

Odstranění staré krytiny

Nejdříve odstraňte starou soklovou lištu, a je-li l tato lišta nalepená, může se stát, že dojde k odtržení tapety nebo barvy nad lištou. Tomu lze zabránit tak, že barvu resp. tapetu nad soklovou lištou, naříznete pomocí nože na koberce.

Na odstranění zastaralé soklové lišty použijte pevnou špachtli nebo dláto. Po jejím odstranění vyndejte hřebíky a následně sejměte přechodové profily u dveří, které si ale ponechte, protože je budete moci znovu použít.

Starý koberec se jako podklad pro novou podlahovou krytinu rozhodně nehodí, a proto je třeba ho odstranit. Nožem na koberce ho nařežte na úzké proužky a teprve pak ho budete moci stáhnout. Čím užší proužky nařežete, o to snadněji půjdou stáhnout.

Pro odstranění koberce ve velkých plochách se vyplatí vypůjčit si tzv. stripovací přístroj na koberce. Pásy koberce jím nařežte na tenké proužky. Poté přejíždějte ostrou čepelí pod starým kobercem a od podlahy ho oddělte.

Příprava podlahy

Nyní odstraňte zbytky lepidla u starého koberce. U malých ploch to jde udělat špachtlí nebo dlátem, ale u větších ploch je nutný přístroj. Můžete si pronajmout buď excentrickou brusku pro ruční použití, nebo talířovou brusku.

Prach z broušení a veškeré uvolněné části je třeba pečlivě odstranit. Dveřní rám ochráníte použitím krepové pásky s fólií.

Když už bude plocha čistá a hladká, pak o další postupu rozhodne vodováha. Všechny nerovnosti budete muset odstranit, celou plochu podlahy uhladit a vyrovnat pomocí tekutého tmelu. Na okraje stěn budete muset položit izolační pásy, abyste stěny nijak nezasáhli.

Čistou podlahu pak natřete základním nátěrem. Na savé podlahy aplikujte hloubkový penetrační nátěr, který rozetřete na okraje štětcem, u velkých ploch naopak válečkem. Tento nátěr necháte zaschnout.

V čistém kbelíku na maltu rozmíchejte tekutý tmel za použití míchadla. Vzniklá hmota musí být hladká a nesmí obsahovat hrudky. Část hmoty vylijte proti vchodovým dveřím na podlahu, nejprve v rohu místnosti a roztékání hmoty pomáhejte hladicí lžící.

Vždy dolévejte další hmotu, dokud se celá stejnoměrně nerozteče po místnosti. Poté přejeďte ostnatým válečkem přes mokrou plochu, zamezíte tím vzniku vzduchových bublin ve tmelu.

Pokud plocha po zaschnutí vykazuje stále ještě nějaké nerovnosti, přejeďte přes tato místa excentrickou bruskou, poté pečlivě odsajte materiál a opět natřete hloubkovým penetračním nátěrem.