Odvodnění podlahy (vpusti, kanálky)

Každý, kdo někdy stavěl nebo rekonstruoval, se při hledání správné varianty odvodnění seznámil s celou řadou možností odvodnění, protože různé prostory v domě vyžadují různá řešení. Odvodnění je třeba provést v koupelnových sprchách, na balkonech, terasách nebo ve sklepích, odvodňují se ale také parkoviště, garáže atd.

Odtokový žlab

Sprchy v úrovni podlahy

Pokud jde o bezbariérové koupelnové sprchy, tak je velice důležité, aby voda mohla rychle a bezpečně odtékat. Koupelnové odtoky od renomovaných výrobců dosahují výkonu až 1,2 litru za sekundu. Další variantou jsou sprchové žlábky. Ty se montují ke stěně nebo volně do prostoru. Dokážou odvádět až 1 litr vody za sekundu. Jsou dodávány s modifikovatelným rámem nebo v základním provedení bez rámu. Rám se dá na místě zkrátit nebo prodloužit a je možné jej vytvarovat podle rohu.

Do renovovaných koupelen se používá mimořádně plochý pouze 70 mm vysoký koupelnový odtok, který nabízí speciální možnosti odvodu vody právě v renovovaných koupelnách. Pro sanaci koupelny se dá použít sprchový žlábek, který vyniká nízkou konstrukční výškou a možností napojení v komplikovaných a exponovaných podmínkách.

Odvodnění balkónu, terasy a sklepa

Základem správného odvádění vody z balkonů a teras je vysoká bezpečnost a odolnost vůči vysokému zatížení. Když budete vybírat odtok, tak je důležité vědět, jak bude utěsněn. Je možné použít izolační pásy nebo tekutou hydroizolaci. V technických místnostech a sklepích se voda drží obvykle jen v malém množství a po krátkou dobu. Nejdůležitější tedy není vysoký odtokový výkon, ale co nejmenší konstrukční výška.

Odtoky pro balkon a terasu musí zvládnout naopak velké množství srážkové vody a navíc musí být připraveny pro dodatečnou instalaci zápachové uzávěry. Také v garáži a ve sklepě je třeba myslet na výkonné odtoky. Protože zde bývá často umístěna např. pračka, měly by se upřednostňovat odtoky se zápachovou uzávěrou.

Odvodnění parkoviště a garáže

Důležité, avšak často zanedbávané hledisko při plánování vnitřních prostor, jako např. parkoviště a podzemní garáže, je otázka odvodnění. Právě pro tyto případy je speciálně vyvinutý systém odvodňovacích žlabů. Tento důkladně promyšlený systém nabízí komplexní řešení a vyniká celou řadou jedinečných vlastností. Tělo žlabu je tvořeno monolitickým jednodílným prvkem z polymerického betonu zcela bez klapajících dílů. Při přejíždění těchto žlabů je provoz velice tichý a tím tento systém určuje nová měřítka při používání odvodňovacích žlabů v podzemních i patrových garážích.

Systém se vyrábí ve třech stavebních šířkách - 100, 150 a 300 mm. Standardní stavební výška je 50 mm, na přání může být i 30 mm pro stavební šířku 150 mm. Odvodnění se řeší integrovaným nátrubkem na dně žlabů, v případě stavební šířky 300 mm je integrovaný nátrubek na dně křížového prvku.

Odvodňovací a vodicí systém

Kombinace moderního stavebního materiálu, speciálního polymerbetonu s vynikajícími chemickými a fyzikálními vlastnostmi a hřebenového profilu žlabu, má celou řadu nových možností. Kombinace odvodňovacího a vodícího systému v jednom prvku je ideální řešení pro odvodnění nástupišť.

Odtokové žlaby

Odtokové žlaby jsou důležité především tam, kde by vás svazovaly určité rozměry sprchových vaniček. Žlaby jsou dostupné v plastovém nebo nerezovém provedení v délce od 30 cm do 105 cm. Instalace odtokového žlabu vyžaduje určitou minimální stavební výšku. Odtokový žlab vybírejte podle těchto kritérií:

  • Kapacita průtoku (zde musí být soulad se sprchou, masážním panelem a stropní růžicí).
  • Místo určení (soukromý byt nebo veřejné prostory).
  • Frekvence použití (chalupa, chata, sprcha, koupelna, bazén). Pro občasné použití se více hodí např. podlahová vpusť se suchou nebo kombinovanou zápachovou uzávěrou, pro bazény si pořiďte speciální materiál.
  • Umístění (do prostoru, ke zdi apod.)
  • Kvalita sifonu (sifon by měl být speciálně vyvinutý pro odtokové žlaby a měl by být pevně spojen se zápachovou uzávěrou).

Dále se vyplatí vybrat nějaký odtokový žlab od výrobce sprchových koutů. Jen tak budete mít jistotu, že kupujete logické řešení od profesionálů se zkušenostmi s koupelnami.

Sprchový kout by měl mít dostatečně vysokou prahovou lištu, nejlépe minimálně 10 mm.

Při instalaci žlabu je třeba založit několik vrstev betonu, hydroizolaci, přilepení dlažby atd. Sledujte a dodržujte návod na výrobku. Současně myslete na to, že tloušťka dlažby s lepidlem a hydroizolací musí být shodná s výškou okraje žlabu. Perfektní výsledek zajistí samolepící hydroizolační pásky jako přechod mezi izolací v koupelně a žlabem.