Značení podlah

Podlahové značení se realizuje moderními technologiemi a osvědčenými pracovními postupy. Mnoho společností používá různě barevné pásky k označení prostor před protipožárním vybavením, bezpečnostním vybavením a elektrickými panely. Podlahy se dále značí např. v průmyslových halách, skladech, garážích apod.

Dopravní podlahové značení

Označení podlahy ve skladu páskou pomáhá lepší organizaci a bezpečnosti tím, že jasně určí, kde má být skladováno zboží, jaké cesty a úseky mají být volné, a jak má být řízen pohyb provozu uvnitř skladu. Obchodní a průmyslové sklady jsou místy, kde je značení podlah využíváno nejčastěji. Uplatnění avšak naleznou i v mnoha jiných prostředích, jako jsou např. prostory pro nakládku, stadiony nebo sportovní haly, nákupní centra, veletrhy, zábavní parky, nemocnice. Jejich reklamní využití je také na výstavách a kdekoliv, kde je potřeba, aby se lidé nebo zboží organizovaně přemisťovali a tam kde je důležitá bezpečnost.

Podlahové značení je vyrobeno z odolného materiálu se zdrsněným a protiskluzovým povrchem. Mají výbornou přilnavost k hladkému a čistému povrchu. Tato označení mohou výrazně napomoci ke snížení pracovních úrazů. V této nabídce je možné najít svíticí fotoluminiscenční podlahové značky k označení únikových cest pro případ výpadku elektrické energie pro osvětlení. Také zde najdete podlahové nesvíticí značky, které napomáhají k lepší informovanosti pracovníků.

Použití barev na podlahovém značení

Na podlahové značení se používají různě zbarvené pásky, které slouží k označení různých úseků, materiálů, polotovarů atd. Mají tedy velmi široké využití.

Barva Použití
Žlutá Uličky, pracovní úseky, jízdní pruhy
Bílá Zařízení a instalace, jako jsou vozíky, regály, stojany apod.
Modrá, zelená, černá Materiály, suroviny, hotové výrobky, polotovary
Červená Praskliny, poškození, oprava a údržba
Oranžová Na inspekci čekají materiály či produkty
Červenobílá Oblasti, které musí z důvodů bezpečnosti zůstat volné
Černobílá Oblasti, které musí zůstat volné z provozních důvodů
Černožlutá Oblasti, kde mohou být zaměstnanci vystaveni fyzickým nebo nebezpečím. Znamená, že vstup a práce v oblasti jsou možné pouze se zvýšenou pozorností.

Druhy značení podlahy

Existují 4 nejdůležitější druhy značení, kterými jsou:

 1. Podlahové značení – jedná se o bezpečnostní podlahové značení výrobních a logistických provozů. Jsou to především cesty pro chodce, uličky, manipulační koridory, podlahové značky a cesty celoplošně.
   
 2. Dopravní značení – v tomto případě jde o dopravní značení průmyslových areálů, parkovišť apod. V průmyslových areálech se značí přechody pro chodce, cesty pro chodce, zákazy, příkazy a další značky, parkoviště, naváděcí čáry k nákladním rampám.
   
 3. Ostatní značení - v areálech se značí také schodišťě, pochody, sloupy, stěny, nakládací rampy a další problematická nebo krizová místa.
   
 4. Značení dle zaměření – do tohoto druhu značení patří značení do výrobních provozů, značení do skladů a logistiky, značení do garáží a parkingy, značení do potravinářství, značení do chemického provozu, značení do ESD a EX prostředí, značení venkovních ploch areálů, značení páskami.

Bezpečnostní značení (garáže, průmyslové haly)

Pro bezpečnostní podlahové značení se používá několik metod:

 1. značení páskami
  Je to nejčastější způsob značení. Je velmi oblíbené u zákazníků kvůli vysoké rychlosti zhotovení podlahového značení a nízké pořizovací ceně. Rychle se však opotřebují a nedají se aplikovat na znečištěné povrchy
   
 2. značení akrylátovými barvami
  Toto značení se používá především v garážích a na komunikacích. Rychle se pokládají. Odolnost značení je přímo úměrná znečištění povrchu.
   
 3. značení epoxidovými barvami
  Značení, které je používáno na exponovaných místech. Má vysokou odolnost proti otěru. Drží i na velmi znečištěných podkladech.
   
 4. značení methylmetacrylátovou pryskyřicí
  Jedná se o silně odolné značení, které se pokládá na poškozené, zaolejované nebo jinak znehodnocené povrchy.

Průmyslové podlahové značení

1) Epoxidové podlahové značení

STANDARD - vysoce odolný epoxidový nátěr o tloušťce 0,2- 0,3mm, který se nanáší ve dvou vrstvách přímo na povrch podlahy, pro ještě vyšší odolnost nátěru se používá průhledný vrchní lak, před provedením samotného nátěru je povrch podlahy chemicky očištěn, značení je pochozí a pojízdné během 12 – 24 hodin.

MEDIUM - nátěr se provádí d 10 cm široké a 1-2 mm o hluboké drážky, která je připravena broušením nebo tryskáním. Metoda tryskáním umožňuje lepší přilnutí barvy k podlaze a dokonale očistí povrch.

PREMIUM - je určeno do nejnáročnějších provozů. 100mm x 3mm silná drážka se zalije dvousložkovou epoxidovou barvou. Průměrná životnost tohoto značení je minimálně 5 – 10 let. Povrch se připravuje diamantovým řezáním.

Nanesení barvy do 3 mm hluboké drážky zaručí extrémní odolnost značení. Tento technologický postup je doporučován do skladových a výrobních prostor. Touto technologii je eliminováno poškozování čar, tak jaké bývají u ostatních způsobů.

2) Rychleschnoucí UV nátěry

Rychleschnoucí podlahové značení vytvrzené UV zářením se používá na náročné provozy, které mají 24/7 požadavek na okamžitou pojízdnost. Nátěr ošetřený UV technologií je pojízdný technikou ihned po aplikaci. Má tyto výhody:

 • Je okamžitě odolný proti chemickému a mechanickému zatížení.
 • Je určen pro všechny průmyslové provozy - chladírenské sklady, interiér/exteriér
 • Je vhodný pro nové betonové podlahy a pro zpevnění starších podlah
 • Je dostupný v různých barvách a průhledném laku

3) Fotoluminiscenční evakuační značení

 • Vyznačuje se dlouhou svítivostí od 300 mcd/m2 do 20 mcd/m2 po výpadku elektrického osvětlení
 • Používá se k označení únikových východů a značek, které zajišťují zvýšení bezpečnosti v nebezpečných situacích
 • Je vysoce odolné proti znečištění a oděru
 • Rychle schne
 • Odolné je také proti vodě
 • Velmi vhodné pro použití v chladírenských skladech

4) Protiskluzové nátěry

 • Použití na místech s vysokým rizikem uklouznutí lidí a smyku dopravní techniky
 • V porovnání s jinými stavebními opatřeními jsou finančně nenáročné
 • Používají se také ke snížení brzdné dráhy
 • Provádí se rychle a přímo

Podmínkou úspěšné realizace podlahového značení je kvalitní příprava podkladu. Povrch může být vyčištěn chemicky nebo mechanicky. Pro správnou realizaci značení je nutné brát v úvahu teplotu a vlhkost podlahy a teplotu a vlhkost prostředí.