Škvára v podlaze

Škvára je popel vznikající při spalování uhlí, který je následně zchlazen vodou.

Škvára

Čím je škvára v podlaze nebezpečná?

Škvára se před rokem 1983 používala jako stavební materiál běžně, protože byla velmi levná. Avšak nebyla kontrolována a pro svůj vyšší obsah radonu v některých našich uhelných ložiscích se jí odpad ze spalování uhlí mohl kontaminovat. Je tedy možné, že ti, kteří škváru v podlaze mají, jsou vystaveni určité míře radioaktivity, protože škvára je silný karcinogen. Z tohoto důvodu se doporučuje zpracování rozboru vzorku škváry ve Státním ústavu radiační ochrany, nebo měření radonu v bytě či domě. Měření koncentrace radonu v bytech a domech provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který sídlí v krajských městech nebo firmy, které mají povolení tohoto úřadu toto měření provádět.

Ale od roku 1983 se již stavební materiály kontrolují. Výrobce nebo dovozce je povinen jednou ročně nechat změřit radioaktivitu svých výrobků.

Víte, že mnozí z vás bydlíte na škváře?

Ano, bohužel, je to tak. Mnozí z nás bydlíme v panelácích a bytovkách a podlahách v pokojích máme klasické dřevěné parkety. Na spodku pod nimi se však v hloubce sedmi až deseti centimetrů nachází škvára.

Je to vlastně škvárový násyp, kterým se dříve dorovnávaly výšky podlah do úrovně chodeb, a současně šlo také o kročejovou či tepelnou izolaci.

Co je škvára a čím ji nahradit?

Jak již bylo zmíněno výše, stavební materiály se u nás podrobovaly kontrole až po roce 1983, ale paneláky a bytovky se většinou stavěly před tímto rokem, takže vlastně nikdo nedokáže s určitostí říci, zda je či není škvára v bytovkách závadná. 

Většinou si ani neuvědomujeme, že toto všechno doma dýcháme. Takováto skladba podlahy je v zásadě skladba plovoucí. Když po ní chodíme, vzniká tlak a podtlak, čímž se všechny škodlivé látky dostávají přes dilatace u stěn do našeho bytového ovzduší.

Jestliže jste se rozhodli pro rekonstrukci podlahy a výše uvedené je váš případ, doporučuje se starou škváru určitě vyhodit. V současnosti jsou podlahové materiály zcela jiné, proto není vůbec žádný problém nahradit škváru adekvátně nahradit třeba odlehčeným cementovým potěrem v jakékoliv síle. 

Rychlá a ekologická náhrada škváry

Před rekonstrukcí podlah nikdo v podstatě nemá tušení, s čím se po demontáži původních podlah může setkat. Proto není vůbec snadné předem vědět, kolik bude takováto rekonstrukce stát. Výjimkou nejsou ani rekonstrukce podlah, pod kterými se nachází hobra (dřevovláknitá deska) a škvára.

Tato skladba podlah je nejčastěji ve starších bytových domech a ve starších rodinných domcích. Většina lidí bych chtěla škváru vyhodit, avšak neví, čím ji nahradit. Po odstranění starých parket, hobry a škváry totiž podlaha klesne dokonce až o 10 cm a podklad bude nerovný.

Čím škváru nahradit?

Většina z vás si jistě myslí, že takový materiál nejspíše ani neexistuje, ale opak je pravdou. Materiál, kterým lze škváru nahradit by měl být lehký, podlahu izolovat zvukově i tepelně.

Dřevěný granulát

Jednou z možností je dřevěný granulát nebo jinak řečeno dřevěná mineralizovaná štěpka. Mineralizací dřevěného granulátu se dosáhne toho, že dřevo granulátu zkamení, což znamená, že se všechny organické látky v samotném dřevě přemění na minerály, hlavně na křemičitany, ale původní struktura dřeva zůstane zachována.

Dřevěný mineralizovaný granulát má tedy vzhled dřeva, ale vlastnosti kamene. Dřevěný granulát se díky své různorodosti jednotlivých úlomků, neboli čipsů do sebe zaklesne a zafixuje, čímž se vytvoří kompaktní, stabilní nosný podklad pro další skladbu podlahy. Násyp vytvořený z tohoto dřevěného granulátu se časem nedeformuje, neprotlačí a stále si udržuje svou stabilitu. Proto je opravdu dobrým pomocníkem při suchém vyrovnání podkladu během rekonstrukce podlah.

Frakce granulátu

Ekologický dřevěný granulát se vyrábí ve dvou provedeních. V jemnější frakci se používá v nižších tloušťkách a v hrubší frakci zase ve vyšší tloušťce násypu.

Mineralizovaná štěpka ve frakci 1-5 mm se používá na podlahy do maximální výšky 4 cm.

Mineralizovaná štěpka ve frakci 4-8 mm je určena k použití na podlahové násypy do maximální tloušťky 25 mm.