Podlaha z OSB desek

Struktura povrchu OSB desek vypadá na pohled velmi hezky, a když je ještě kvalitně upravená lakem či speciálním olejem, dosáhne se i vysoké kvality. Název pochází z anglické zkratky Oriented Strand Board- OSB. Tyto desky jsou zhotovené z tenkých velkoplošných třísek (zpravidla z jehličnatých stromů). Takto vyrobené desky mají vysokou stabilitu tvaru a pevnost. Z tohoto důvodu jsou používány jako konstrukční desky nebo se z nich vyrábějí právě podlahy.

OSB desky na podlahu

Proč podlahu z OSB desek?

Jak je již uvedeno výše, výhodou OSB desek je jejich tvarová stálost. Další kladnou vlastností jsou minimální změny objemu tohoto materiálu, což je na rozdíl od klasických dřevených desek, které stále pracují, jistě vítanou předností. OSB desky navíc dosahují znamenitých hodnot, pokud jde o pevnost v tlaku a tahu, jednoduše se fixují, mají celou řadu podob (velikost, formát) a jsou k dostání za přijatelné ceny.

Výběr OSB desek na podlahu

Pokud přemýšlíte o dřevěné podlaze z OSB desek, soustřeďte se na výběr desek samotných. Zohledněte zejména třídu vlhkosti a prostředí, kde budete OSB desky instalovat.

Existují tyto typy OSB desek:

  • OSB/2 – OSB desky - desky, které jsou určené pro vnitřní využití v suchém prostředí. Tyto desky se hodí do interiéru, kdy relativní vlhkost vzduchu přesahuje při teplotě 20°C 65 procent pouze několik týdnů v roce.

  • OSB/3 – OSB desky - desky určené do vlhkého prostředí. Mají třídu vlhkosti 2. jsou vhodné do prostředí, kde při teplotě 20°C přesahuje relativní vlhkost vzduchu 85 procent jen několik týdnů v roce.

Montáž podlahy z OSB desek

Asi dva dny před montáží je dobré přinést desky do interiéru, aby přizpůsobily svoji vlhkost vnitřnímu prostředím místnosti.

OSB desky pokládejte na vyrovnaný podklad nebo na dřevěný rošt, kam umístíte klasickou izolaci, stejně jako pod dřevěnou plovoucí podlahu (např. Mirelon). Nejprve položte první vrstvu desek, a poté desky zasouvejte k sobě co nejblíže, aby pera do drážek vjela co nejdál.

K zasouvání OSB desek je možno použít i kousky OSB desky (včetně pera a drážky) jako protikus ke zrovna zasouvané desce. Na konec tohoto kousku připněte lať, abyste údery kladivem kousky desek nijak nepoškodili. Můžete si pomoci také jinak, a sice například kopáním do plochy desky gumovou podrážkou. Následně položte druhou vrstvu OSB desek a vrstvy pokládejte křížem (otočené o 90 stupňů). Přitom dbejte na to, aby spáry byly kolmo na sebe. Touto pokládkou docílíte maximální pevnosti podlahy. A co se týče druhé vrstvy, tak musíte dát velký pozor, abyste povrch moc nezašpinili.

OSB desky můžete připevnit hřebíky, vruty nebo sponkami. Nesmíte zapomínat ani na dilatační spáry – mezi stěnou a deskou musí zůstat mezera asi 15 mm.

OSB desky jako nášlapné vrstvy podlahy

OSB deska je kvalitní, velmi pevná, a často se používá ve stavebnictví jako konstrukční deska. Avšak tento stavební prvek lze použít i jako nášlapnou část podlahy, čímž podlaha získá přirozený hezký vzhled s nádechem přírody.

Před použitím OSB desky zhotovené na bázi dřeva nejdříve upravte a ošetřete. Je vhodné použít broušené OSB desky, protože si tím ušetříte hodně času se základní úpravou povrchu. V případě použití desek nebroušených je dobré vědět, že výrobce nedoporučuje tyto desky brousit o více než 1 mm.

Další fakt, který je dobré znát, je to, že v případě použití jak broušené tak i nebroušené OSB desky jako finální nášlapné a povrchové vrstvy, zůstanou v povrchu i po přebroušení malé prohlubně. Tyto prohlubně vzniknou na povrchu kvůli konstrukčnímu řešení OSB desek, kdy se při výrobě ve vrstvách ukládají štěpky a třísky. Ale můžete zůstat klidní, protože skutečně malinké prohlubně v žádném případě neovlivňují vlastnosti OSB desky a to jak z pohledu celistvosti a odolnosti, tak i z pohledu pevnosti vrstev OSB desky.

 Drobné prohlubně v desce ale vyřešíte jednoduše. Povrch desky přetmelte vhodným tmelem, který je dostatečně elastický. Takto vzniklou a zcela rovnou, hladkou plochu pak můžete ještě povrchově upravit. Tím se zamýšlí základní i finální nátěry. Na trhu jsou v současnosti k dostání celé systémy, a to stejně tak jak je tomu u zateplení, tak také podlahy se dnes řeší ucelenými systémy.

Čištění a údržba podlahy z OSB desek

Abyste zajistili kvalitu dřevěné podlahy, musíte vědět, že v prostoru, kde je taková podlaha položena, musí být udržována vlhkost vzduchu v rozmezí 50 až 60%. Zde nejde pouze o nepřekročení horní hranice, ale také o to, aby vlhkost nebyla pod spodní hranici, což je těch 50%. Pokud by se toto stávalo častěji, mohlo by začít dřevo vysychat, tím by došlo k jeho smršťování a ke vzniku mezer v místech, kde jsou spoje OSB desek.

Pokud jde o údržbu podlahy z OSB desek, můžete podlahovou plochu vytírat normálně, protože ji chrání několik vrstev gelových laků proti nečistotám a vodě. Takže ji normálně setřete vodou s přípravkem na dřevěné nebo laminátové podlahy. Na tuto činnost používejte správné prostředky a nástroje a pro mytí podlahy pouze nutné množství vody. Voda v tomto případě není nástroj na čistotu, ale pouze součástí, aby byla údržba prováděna lépe a aby se nečistoty snadněji odstranily.

Na lakované podlahy se nikdy nesmí používat alkalických přípravků, nebo rozpouštědla, jinak by se povrch docela poškodil a zcela by se odstranila ochrana povrchu OSB desek.