Dřevěná dlažba

Dřevěná dlažba má skvělé vlastnosti. Je pevná, lehká a pružná. Navíc tlumí hluk a snadno se pokládá. Dá se použít jak v domě, tak i na zahradě. Desky dřevěné dlažby jsou hoblované, mají hladký povrch a jsou i tlakově impregnované. Dřevěná dlažba se používá na terasy, do exteriéru, interiéru nebo nejlépe pod přístřešek.

Dřevěná dlažba

Pokud budete chtít zakoupit dřevěnou podlahu, počítejte s její vysokou cenou. V obchodech není neobvyklá cena více než tisíc korun za metr čtvereční dřevěných dlažebních špalíků. Musíte si ale hlídat, abyste dostali dostatečně proschlé dřevo v přesných rozměrech a tvarech kvádru, krychle nebo kužele.

Z historie je známo, že se dřevem dláždilo po staletí a špalíky tehdy byly materiálem určeným spíše do méně reprezentativních prostor, jako např. do průjezdů, stodol nebo stájí.

V současnosti patří dřevěná podlaha spíše do exkluzivní kategorie. Je sice mnohem dražší než betonová dlažba neboč dlažební kámen, ale zato získáte praktický pochozí povrch. Dřevěný dlažební špalík má tvar podobný dlažební kostce nebo zámkové dlažbě a někteří výrobci dodávají špalíky i se zámky, které pokládku usnadňují.

Z jakého dřeva se vyrábí dřevěná dlažba?

Na výrobu dřevěné dlažby je používáno dřevo jehličnanů, např. borovice, modřín, smrk, a také listnatých stromů, jako je dub, jasan, bříza, javor, buk. Nejkvalitnější dlažba je z dubových či modřínových špalíků.

Pokud si chcete vybrat dlažbu pro venkovní použití, zvolte co nejkvalitnější a nejtrvanlivější dřevo. Na trvanlivost a vzhled dřevěné dlažby venku má velký vliv slunce, mráz, voda a dřevokazný hmyz. Nejvhodnější ochranou dřevěné dlažby je vakuotlaková impregnace, která výrazně zvyšuje její životnost. Pokud jde o profesionálně vyráběné dlažby, měli byste za své peníze žádat dostatečně proschlé a kvalitně impregnované dřevo. Kvalita pokládky a eventuální hydroizolační vrstva ovlivňuje také odolnost proti vlhku.

Pokládka dřevěné dlažby

V interiérech se kladou dřevěné dlažební kostky do pískového podkladu na betonový základ a přitom se zachovávají dilatační spáry. Při použití materiálu vyschlého pouze částečně, kdy je obsah vody min. 30 %, stačí spáry 5–7 mm. U dřeva suššího se dělají spáry o málo širší, protože špalíky natáhnou více vlhkosti. Spáruje se pískem.

I v exteriéru je doporučována pokládka do písku na betonový základ, a to v případě, že by po dlažbě např. projížděla auta anebo by dlážděná plocha byla vystavena pravidelnému  zatížení.

Betonování není nutné u zahradních cest. Je možné to dělat následovně. Pomocí provázků vytyčte plochu nebo trasu, zeminu vykopejte do hloubky 25–30 cm a povrch zhustěte. Na plochu pak rozestřete vrstvu písku a do ní pokládejte špalíky, které doklepnete kladivem nebo gumovou palicí.

Špalíková dlažba

Dřevěná špalíková dlažba byla v naší zemi dobře známým a užívaným materiálem. S pozůstatky špalíkové dlažby se setkáváme ve starých pasážích, průchodech, průjezdech, hospodářských budovách a také v některých výrobních halách.

S rozvojem průmyslu a nových technologií ovládl naše okolí beton. Bohužel také v místech, kde by použití přírodního dřevěného materiálu bylo daleko vhodnější. Avšak koncem minulého století se výroba dřevěné dlažby postupně obnovila, protože byla opět objevena pro využití v moderních interiérech a exteriérech.

Vlastnosti a využití špalíkové dlažby

Instalace špalíkové dlažby je nevýhodnější všude tam, kde jsou požadavky na tepelně izolační vlastnosti, tlumení hluku, nízkou prašnosti, zdravotní nezávadnost, snadnou opravitelnost, šetrnost k přírodnímu prostředí a také na estetickou stránku. Používá se například ve stájích, kde tato dlažba poskytuje měkké, pružné a teplé stání pro koně. Další vhodná místa jsou průchody a průjezdy, pasáže, dětská hřiště, zahrady, chodníky a terasy. Pokud jde o průmysl, tak jsou to opravárenské dílny a haly, kde se manipuluje s těžkými díly. Špalíková dlažba se používá i z důvodu estetického vzhledu při projektování interiérů a exteriérů.

Vzhled špalíkové dlažby

Dřevěná špalíková dlažba se vyrábí především z listnatých dřevin (dub), ale i z jehličnatých dřevin (modřín, borovice), ovšem v menší míře. Rozměry jsou určeny pro budoucí zatížení a estetické hledisko. Nejčastějšími rozměry jsou výška 60 – 150 mm a šířka a délka 50 – 60 mm. Tyto rozměry se dají také kombinovat. Základním tvarem dlažby je krychle o rozměru 100 x 100 x 100 mm. Na dlažbě se rozeznává čelní (nášlapná) plocha, boky, hrany a rohy. Špalíková dlažba může být jak ostrohranná tak i se sraženými hranami. Povrch může být přírodní bez jakékoliv úpravy nebo impregnovaný.

Pokládka špalíkové dlažby

Pokládka na beton

Na betonovou podkladovou desku, která je penetrována, se lepí dlažební kostky do asfaltového nebo rozpouštědlové lepidla, a přitom musí být zachovány dilatační spáry (min. 5mm). Ty se po pokládce zasypou křemičitým pískem. Další způsob je kladení dlažby do štěrkového podkladu. Odstraní se zemina do hloubky 50 cm a štěrk se vrství postupně od hrubého po jemný. Celý tento podklad se zhutní. Na posledních 200 mm se použije jemný křemičitý písek, a do něj se již pokládá špalíková dlažba. Celý povrch se opět zhutní a zasype se křemičitým pískem. Ale pozor, u tohoto způsobu pokládky se musí obvod podlahy ohraničit obrubníky nebo speciálními ukončovacími lištami a vždy musí být zachovány minimální dilatační spáry. Vlhkost dřeva by v době pokládky měla být něco kolem 30% a více, vzhledem k možným rozměrovým změnám.

Pokládka do pískového lože

Pokud budete špalíkovou dlažbu pokládat ve venkovním prostoru s menším zatížením, jako jsou např. nepojízdné pochozí terasy a podobné prostory, nemusíte jako základní vrstvu použít beton. Po odstranění horní části terénu jen zhutněte povrch a do vrstvy písku položte jednotlivé kostky dřevěné dlažby. Je ale nutné, zajistit okraje celé plochy, a tím dosáhnout dokonalé stability povrchu.

Pro tento účel lze použít použít klasické obrubníky nebo speciální lišty. Spáry mezi jednotlivými kostkami znovu vysypte pískem, aby vlhkost měla kam odcházet. Přitom ale dbejte na dodržení šířky spár a sice minimálně 5 mm. Kostky totiž mohou po vstřebání vlhkosti zvětšit svůj objem a můžou se „vyboulit“. U tohoto způsobu pokládky by vlhkost dřeva neměla klesnout pod 30%.

Reference pro špalíkovou dlažbu

Nejčastěji se špalíková dlažba používá ve stájích, kde se chovají a pohybují koně, dlažba je pro ně příjemná. Některé plochy jsou takto řešeny už několik desítek let a dlažba je stále ve velmi dobrém stavu. Proto je možné hovořit o dlouhodobém, trvanlivém řešení různých ploch. Špalíková dlažba bývá také často používána při rekonstrukcích historických objektů, nádvoří zámků nebo hradů. Je také možné použít kostky, které mají rustikální vzhled. V posledních desetiletích má dřevo stoupající trend ve stavebnictví. Důvodem je snaha o návrat k přírodě a ekologii, a navíc je dřevo velmi příjemné a estetické.