Masivní dřevěné podlahy

Masivní dřevěné podlahy jsou především hřejivé, hospodárné a praktické. Mají vynikající schopnost absorbovat a uvolňovat vlhkost vzduchu, a tím udržují stabilní klima v interiéru stejně jako vrstvené dřevěné podlahy. Zároveň u nich nedochází k elektrostatickým výbojům, které jsou u syntetických laminátových podlah. Masivní dřevěné podlahy je možné také mnohokrát renovovat a mají nezaměnitelný přírodní vzhled.

dřevěná podlaha

Rozdíly mezi masivní a vrstevnou dřevěnou podlahou

Dřevěné podlahy se vyrábí nejčastěji ve dvou typech. Prvním jsou masivní dřevěné podlahy, druhým vrstvené plovoucí dřevěné podlahy. Oba typy mají své klady a zápory, a jaké jsou tedy mezi nimi rozdíly?

Masivní dřevěné podlahy

Masivní podlahy se vyrábějí pouze z jednoho kusu dřeva. Jejich výraznou výhodou je dlouhodobá až téměř nekonečná životnost, a protože jsou vyrobené z jednoho kusu dřeva, dají se např. mnohokrát zbrousit, opravit nebo renovovat. Dále jsou velmi snadné na údržbu, odolné a praktické. Další jejich předností jsou jejich vynikající izolační vlastnosti. Pro změnu barvy těchto podlah se používají barevné tónovací oleje

Samozřejmě mají i své nevýhody. Jsou to především vysoké ceny masivních prken, sklony k různým deformacím a obtížnost pokládky. V případě Vašeho rozhodnutí pro tuto podlahu doporučujeme obrátit se na zkušené podlaháře, kteří pokládku provedou kvalitně a spolehlivě.

Vrstvená plovoucí dřevěná podlaha

Vrstvené plovoucí podlahy se nejčastěji vyrábějí ve formě třívrstvých podlah. Základem je nosná deska, uprostřed tažná vrstva a zcela nahoře nášlapná vrstva. Na rozdíl od masivních dřevěných podlah mají vrstvené podlahy vyšší stabilitu, nejsou tak náročné na výkyvy teploty a vlhkosti v interiéru. Také jejich pokládka je jednoduchá, jsou pokládány jednoduchým plovoucím systémem za pomoci zámkových spojů a to je jeden z důvodů jejich oblíbenosti.

Jsou ale citlivé na mechanické poškození, a pokud se při pokládce zapomene na protihlukovou podložku, pak bude znát kročejový hluk. Proto je lepší podlahu k podkladu přilepit celoplošně.

Montáž dřevěné podlahy z masivního dřeva

Montáž dřevěné podlahy z masivního dřeva se dělí do tří kategorií, a sice montáž šroubováním na klasický dřevěný rošt, montáž za pomoci sponek a montáž lepením. Každé prkno dřevěné podlahy je přesně opracované z jednoho jediného kusu masivního dřeva. Díky tomuto systému je možné rychlé a finančně úsporné položení dřevěné podlahy.

Postupy montáže dřevěných podlah

1) Montáž šroubováním

Příprava

V podkladu se musí vyrovnat všechny nerovnosti. Aby se zabránilo stoupající vlhkosti, nezapomeňte nainstalovat parotěsnou zábranu, jakou je např. PE fólie 200 μ. Během konstrukce použijte jen vysušené trámky o rozměru nejlépe 5x8 cm. Trámky položte volně na zvukotěsnou izolaci. Nerovnosti v podkladu musí být vyrovnány. Instalujte parotěsnou zábranu, aby se zabránilo stoupající vlhkosti (např. PE fólie 200 μ). Pro konstrukci používejte pouze vysušené trámky, nejlépe rozměr 5 × 8 cm. Položte trámky volně na zvukotěsnou izolaci. Hranoly nespojujte, nechte je jen ležet vedle sebe s mezerou 20 – 40 cm, a mezery mezi trámky vyplňte nějakým izolačním materiálem, např. minerální vatou.

Instalace

Mezi první řadou prken a stěnou musí být zajištěn klínový odstup min. 15 mm. Tyto klíny odstraňte až po konečném položení podlahy. První řadu prken položte s drážkou směrem ke zdi, zarovnejte a zašroubujte do hranolku ze shora. Následující řady prken se šroubují skrz pero, je vhodné jej předvrtat. Pomocí špalíku sklepněte prkna k sobě a zajistěte pro šroubování. Poslední řada prken, tak jako ta první se opět šroubuje na místo ze shora. Ale pozor! Během práce stále kontrolujte správné zarovnání!

2) Montáž na ocelové sponky „plovoucím způsobem“

Příprava

Podklad dřevěné podlahy musí být rovný, suchý a hladký. Zbytek vlhkosti cementové stěrky musí být max. 2 %, u anhydritového potěru max. 0,5 %. Abyste zabránili stoupající vlhkosti, tak nainstalujte také parotěsnou zábranu, jako např. PE fólii 200 μ, jako je u instalace masivního dřeva. Dále je třeba nainstalovat korkovou nebo jinou podložku pro zvukovou izolaci. Na čtyřech metrech nesmí být rozdíl výšky podkladu větší než 9 mm, na deseti metrech ne více než 12 mm.

Instalace

Spony do sebe zatlačte tak, aby vytvořily řetěz, a řetězy pak položte v řádcích 70 cm. První sponku rozpulte v polovině, a dřevěné klíny umístěte mezi stěnu a první řadu prken tak, aby se dodržela požadovaná vzdálenost od stěny. Další řady prken se instalují tak, že se zasunou pera do drážky a silně se doklepne prkno na místo. Poté se slepí čelní konce prkna, přičemž se lepidlo nanáší jen na spodek drážky. Poslední řadu prken seřízněte po celé délce s přihlédnutím na předepsanou vzdálenost od stěny. Až lepidlo ztvrdne, tak odstraňte klíny a umístěte podlahové lišty.

Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení apod. je nutné dodržet dilatační spáru 500 mm na 1 m šířky. Pokud by dřevo začalo bobtnat, mohlo by dojít ke zvlnění podlahy.

3) Montáž celoplošným lepením

Příprava

Podklad pro dřevěnou podlahu musí být rovný, suchý a hladký. Zbytek vlhkosti cementové stěrky musí být max. 2 %, u anhydritového potěru max. 0,5 %. Na čtyřech metrech nesmí být rozdíl výšky u podkladu větší než 9 mm, na deseti metrech ne více než 12 mm. Nerovnosti v podkladu se musí vyrovnat.

Instalace

Na podklad naneste lepidlo a přitom dodržujte pokyny výrobce. První řádek prken položte na lepidlo, a zároveň ponechejte dostatečnou dilatační spáru od stěny. Můžete použít klíny. Celá prkna musí být v kontaktu s lepidlem, tak se o tom ujistěte. Po nalepení odstraňte klíny a namontujte podlahové lišty.

Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení apod. je nutné dodržet dilatační spáru 500 mm na 1 m šířky. Pokud by dřevo začalo bobtnat, mohlo by dojít ke zvlnění podlahy.

Pro lepení se často doporučuje lepidlo přímo na dřevěné masivní podlahy SikaBond®-54 Parquet. Je to z těchto důvodů:

  • rychle ztvrdne
  • podlaha se dá brousit již po 12 hodinách (při +23 °C / 50 % r.v. stěrka B3 / B11)
  • výborně se zpracovává
  • neobsahuje rozpouštědla, a proto nezapáchá
  • jedná se o elastické lepidlo, které tlumí kročejový hluk
  • hodí se pro lepení dřevěných podlah přímo na dlažbu
  • nevadí mu podlahová vytápění

Péče o dřevěné podlahy a preventivní údržba

Podlahy, které jsou napuštěné olejem, je nutné pravidelně udržovat. V bytech se toto provádí většinou 1x za rok, a ve veřejných prostorách, kde jsou podlahy značně namáhány i vícekrát ročně. Písek a různé nečistoty na podlaze poškodí její dřevěný povrch, proto používejte dveřní rohože a částečky nečistot odstraňujte vysáváním nebo zametáním. Nohy nábytku způsobí při přesunech škrábance. Pod nohy nábytku dejte ochranné podložky, čímž zabráníte poškrábání podlahy. Pokud budete chtít instalovat podlahové vytápění, tak bude nutné na začátku a konci topné sezóny postupně teplotu topení zvyšovat a snižovat po dobu 2–3 týdnů.