Podlahové palubky

Podlahové palubky neboli tzv. „podlahovky“ jsou úzká a dlouhá prkna opatřená na perem na jedné straně, a drážkou na straně druhé.

Palubky

Klasické palubky na podlahu jsou z masivního dřeva, hezky teplé a příjemné na dotek. Materiálem pro výrobu však bývají i měkčí druhy dřevin, jako je například smrk, borovice nebo modřín, ale k dostání jsou i podlahové palubky z lipového či tvrdšího dubového dřeva.

Podlaha z palubek

Dále má klasická podlahová palubka všechny čtyři strany opracované např. ohoblováním. V porovnání s palubkami, které jsou určeny přímo k obkládání stěn a stropů, jsou podlahové mnohem mohutnější.

Palubky s povrchovou úpravou i bez ní

V minulých dobách se podařilo zakoupit jen palubky s minimální povrchovou úpravou. Finální úpravu pak provedli podlaháři až po pokládce palubek.

Dnes však již seženete palubky na podlahu s nejrůznějšími povrchovými úpravami, jako např. lakované nebo olejované nebo mohou být i kartáčované nebo jinak upravené. Vše dle vašich představ.

Profily a tloušťky podlahových palubek

V porovnání s obkladovými palubkami mají podlahové větší tloušťku, a sice 19, 24, 28 a 40 milimetrů, přičemž nejčastěji se používá palubka o tloušťce 28 mm. Tloušťka 40 mm je určena pro prostory s extrémním zatížením, ale i podlaha sestavená z palubek o tloušťce 28 mm vydrží bez problémů větší zatížení také.

Horní (lícová) strana palubky je dobře ohoblovaná a zbroušená. Pro stropní a půdní podlahy se používají palubky silné 28 mm a zároveň oboustranné, což znamená, že z jedné strany se podobají podlahovému profilu a z druhé klasickému profilu - zkosení pod úhlem 45°.

Profily podlahových palubek

Na spodní straně běžných podlahových palubek jsou zhotoveny stabilizační drážky, díky kterým je zajištěna větší stabilita tvaru podlahových palubek.

1) Šířka palubky

Nejčastější tloušťkou podlahových palubek je 19 mm a šířkou 121 mm. Šířka těchto palubek o tloušťce 24, 28 a 40 mm bývá často 146 mm.

2) Materiály používané k výrobě podlahových palubek

V našich končinách lze sehnat také podlahové palubky ze smrku, borovice nebo ze severského druhu smrku a borovice. Podlahové palubky jsou také vyráběny z modřínu a z dubu. Na tyto palubky se více hodí severské varianty, neboť mají hustější letokruhy a díky tomu jsou i odolnější.

Smrkové podlahové palubky

Smrkové podlahové palubky jsou poměrně měkké, a proto se na nich časem objeví rýhy a vrypy vytvořené manipulací s různými předměty či nábytkem. Avšak pro svou nízkou cenu a snadnou dostupnost jsou nejčastěji volenou variantou.

Dubové podlahové palubky

Dubové dřevo je pevné a odolné, a proto je i přes vyšší finanční náklady velmi oblíbené. Ale vyšší cena dubových podlahových palubek se vám vrátí nejen v delší živostnosti podlahy, ale i v jejím luxusním vzhledu. Protože dubové dřevo patří mezi netvrdší materiály, tak v dubových podlahových palubkách nebudou vznikat žádné rýhy po každém posunutí pouhého stolu.

Jakou dřevinu pro podlahové palubky vybrat

Kvalitní a krásnou podlahu dělá nejen její povrchová úprava, ale hlavně volba dřeviny. Jakékoliv imitace z laminátových podlah nikdy nezískají takové vlastnosti a živostnost jako podlaha z pravých dřevěných palubek.

Co udělat před pokládkou

Dříve se masivní podlaha přibíjela k podkladu klasickými hřebíky. Dnes bývá i šroubovaná anebo se k podkladu přibíjí kolářskými hřebíky šikmo do pera.

Protože se jedná o dřevěnou podlahu, může se při různých teplotách začít roztahovat, a proto by měla být kolem celé podlahy vytvořena 5 -15 mm široká dilatační spára, která by zůstala po všech okrajích stejná. K tomuto účelu použijte klíny a po dokončení je vyjměte a mezery zakryjete lištami.

Vybrané dřevo na pokládku si dovezte domů již dva týdny předem a nechte jej v místnosti, ve které ho budete pokládat. To se dělá proto, aby se dřevo aklimatizovalo, a aby palubky dosáhly stejné vlhkosti, jaká je u vás doma. Pokud toto pravidlo dodržíte, předejdete vzniku viditelných spár při sesychání dřeva.

Postup při pokládání

 1. Před pokládkou palubek si raději ještě, zda jsou podkladové latě ve stejné úrovni a rovné. Tuto kontrolu provádějte zednickou latí dlouhou nejméně 3 metry a otáčeje ji po celé ploše všemi směry. Zjištěné nerovnosti budete muset upravit buď hoblováním, nebo podložením.
 2. První palubka se pokládá drážkou ke zdi, ale pokud je třeba položit v podélném směru více palubek za sebou, pak zkontrolujte pomocí šňůry, jestli jsou palubky položené v jedné přímce. K vytvoření dilatační mezery vložte mezi podlahu a zeď klínky.
 3. Spoje palubek vkládejte nad podkladové latě a stejným způsobem i po celé délce. Ale pozor! Spoje dvou palubek, které jsou položeny vedle sebe, nesmí být instalovány na stejnou podkladovou lať!
 4. Abyste utěsnili čelní spoje uprostřed podlahy, přirážejte palubky k sobě od dilatační spáry u zdi pomocí páčidla. Pro ochranu zdi vložte mezi zeď a páčidlo dřevěný špalík nebo nějakou destičku.
 5. Konec první palubky připevňujte pomocí vrutů či hřebíků, a to tak daleko ode zdi, aby místo jejich připevnění bylo pod podlahovou lištou. Palubky se k podkladovým latím připevňují hlavně vruty, ale i hřebíky šikmým směrem od vnitřního úhlu pera.
 6. Další palubku přirážejte k předchozí palubce špalíkem, který uříznete třeba z nějakého zbylého kousku palubky. Tento úkon opakujte a palubky připevňujte, až když jsou těsně u sebe a na místě.
 7. Palubky u dveří připevníte tak, aby práh zakrýval jejich spoje. Kvůli vedlejší místnosti musí mít podlaha i možnost pohybu, a pokud není v jedné rovině, zvedněte práh u nižší místnosti lištami.
 8. Otvory pro trubky na přední straně palubek se dělají tak, že se upravené palubky přiloží k poslední upevněné palubce rovnou vedle trubek. Pomocí metru a úhelníku se označí umístění trubek a jejich průměry.
 9. Otvory se vrtají vrtákem, který má průměr o 5-10 mm vyšší než je průměr trubky.
 10. Pak upravenou palubku rozřízněte ve středu otvoru a položte ji na místo, kde je potřeba.
 11. Zadní kus přední strany palubky pak přilepte zespodu k trubkám a přitom použijte klínek směrem ode zdi.
 12. Otvory pro trubky na delší straně palubek uděláte tak, že upravené palubky přiložíte k vedlejším palubkám ve správné poloze a pak změříte vzdálenost mezi trubkou a hranou palubky a označíte ji na upravenou palubku.
 13. Pomocí úhelníku si označte také vnější okraj trubek.
 14. Po vyvrtání otvorů vyřízněte zadní kus pomocí přímočaré pily.
 15. Po umístění palubky přilepte zadní kus a zaklínujte klínkem směrem ode zdi.
 16. Poslední řada palubek musí být obvykle podélně oříznuta.
 17. Poslední dvě řady palubek je třeba pokládat zároveň. Poslední podélně oříznutou palubku připevněte na její horní straně buď vruty, nebo hřebíky a co nejblíže hraně palubky, aby použité hřebíky či vruty zůstaly pod podlahovou lištou. U zdi se musí nechat dilatační spára o velikosti 10 mm. Než připevníte podlahové lišty hřebíky, odstraňte ode zdi veškeré klíny a pomocné kousky.

Snadná renovace palubkové podlahy

Pokud máte dojem, že je vaše palubková podlaha již opotřebovaná a znatelně poškrábaná, pak ji můžete velmi snadno renovovat celoplošným obroušením a znovu ji nalakovat nebo naolejovat.

Máte-li palubky z měkčího dřeva, dojde k opotřebování podlahy jistě dříve, ale po jejím opotřebování ji můžete renovovat stejně jako jiné podlahy z masivu - přebrousit, nalakovat či naolejovat.

Údržba a čištění

Použitím kvalitního nátěru to však nekončí, protože i pravidelná péče o dřevěnou podlahu je velice důležitá. Pokud o ni budete pečovat kvalitními prostředky, tak se z ní budete těšit mnohem déle.