Suché podlahy

Suché podlahy jsou podlahové konstrukce, které se realizují zcela bez nebo s minimem mokrých procesů. Hodí se do všech staveb s běžným provozem, ať už se jedná o o novostavbu nebo rekonstrukci bydlení. Je možné do nich instalovat podlahové vytápění, a pokud se dodrží montážní postup, tak se na ně dá položit jakýkoliv finální druh podlahy.

Dílce suché podlahy RigiStabil

Výhody suchých podlah

Suché podlahy mají hned několik hlavních výhod, mezi které patří nízká hmotnost a rychlá výstavba. Výstavba tohoto druhu podlah probíhá nasucho a nezanáší do stavby vlhkost, čímž je právě umožněna jejich rychlá výstavba bez technologických přestávek. Další velkou výhodou těchto podlah je jejich nízká hmotnost, která umožňuje provedení nejrůznějších rekonstrukcí bez nadměrného zatížení stávajících konstrukcí. Podlahy realizované suchou cestou vytvářejí dokonale rovný povrch s požadovanou pevností a při chůzi zamezují nežádoucím kročejovým zvukům díky vlastnostem materiálu a možnosti kombinování s izolačními materiály. Suché podlahy jsou teplé na dotyk a mají vhodné tepelně-technické parametry pro podlahové vytápění.

Ačkoliv samotná montáž suché podlahy je delší než je tomu u betonových nebo anhydritových podlah, jsou suché podlahy ve výsledku nejvýhodnější, i když se přičte doba zrání podkladu a případné dodatečné náklady, jako je např. spotřeba vysoušeče anhydridových podlah atp. Oproti betonovým a anhydridovým podlahám je doba zrání suchých podlah pouze 24 hodin.

Typy suchých podlah

1. Suché podlahy RigiStabil

Jedná se o suché podlahy, které se pro zvýšení stavebně-technických vlastností mohou doplnit podkladní izolační vrstvou. Tato vrstva se také aplikuje nasucho a může to být například suchý vyrovnávací podsyp, stabilizovaný polystyren, dřevovláknitá deska nebo minerální izolace. Podlahu RigiStabil tvoří minimálně dvě sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil, které mají kolmou hranu VK a jsou vzájemně slepeny polyuretanovým podlahovým lepidlem.

Než začnete montovat, musíte znát podkladní vrstvu a zajistit její rovnost, požadovanou nosnost a čistou výšku podlahy. Dále musíte vědět, jaké máte nároky na akustiku, jak silnou tepelně izolační vrstvu chcete mít a zda budete chtít také podlahové vytápění. Během montáže podlahy jistě oceníte, že podlahové dílce RigiStabil mají na rozdíl od sádrovláknité konkurence výrazně nižší hmotnost, a sice až o 5 kg/ks.

2. Suché podlahy Rigidur

Suché podlahy Rigidur se vyrábějí buď z podlahových dílců Rigidur nebo ze sádrovláknitých desek Rigidur.

Jaký je postup při montáži?

 1. Podlahové dílce a desky skladujte naležato na rovné ploše, a sice tak, aby byly chráněné před působením vody a prudkými změnami teplot. Na řezání podlahových dílců používejte kotoučovou pilu s vodící lištou.

 2. Suché podlahy je možné sestavit pouze na připravený, rovný a dostatečné stabilní povrch. Ve vlhkých prostorách se mohou suché podlahy používat jen v místech, která mají přerušovanou vzdušnou vlhkost do 90 %, jako jsou např. koupelny, sociální zařízení atd. Nikdy se nesmí používat v místech, ve kterých je vlhkost 100% (sauny, bazény apod.) Konstrukce budovy musí být vybavena náležitou hydroizolací proti zemní vlhkosti.

 3. K zabránění přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a také aby nedošlo k dilataci samotné podlahy, tak se podél obvodu místnosti umisťuje dilatační pásek o tloušťce 5-10 mm.

 4. Pro správné položení podlahy je nutné vyrovnat podklad. Podle toho, jaké výšky nerovnosti podlahy dosahují, použijte některé z následujících vyrovnávacích materiálů:

  1. Nerovnost < 5 mm: Mirelon nebo spárovací tmel MAX
  2. Nerovnost 5-10 mm: tmel MAX nebo samonivelační stěrka
  3. Nerovnost 10-60 mm: suchý vyrovnávací podsyp Rigips
  4. Nerovnost > 60 mm: kombinace podsypu a izolantu

   U větších nerovností se používá roznášecí deska Rigistabil nebo Rigidur, která zajistí oddělení větších vrstev podsypu a oddělení izolantu od podsypu.
 5. Pokud budete chtít dosáhnout lepších vlastností suché podlahy, můžete dodatečně použít izolační vrstvu. Například pro tepelnou izolaci na základové desce, která má tloušťku podkladní vrstvy max. 100 mm je vhodný pěnový polystyren EPS 100 S, při tloušťce max. 150 mm EPS 150 S a při maximální tloušťce 250 mm EPS 200 S.

 6. Podlahové dílce začněte pokládat od levého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Přesazení dílce, který přiléhá ke stěně, odřízněte. Jednotlivé dílce spojte lepidlem, které se nanáší na polodrážky. Spoje podlahových dílců Rigidur ne nutné zajistit šrouby nebo rozpěrnými sponkami. Pokud půjde o dílce RigiStabil, musí se použít vyloženě rozpěrné sponky.

 7. Pokud zvolíte variantu z desek, tak pokládejte na rovný podklad nejdříve jednu vrstvu desek lícovým kartonem dolů nasucho. Na ni naneste podlahové lepidlo Rigidur v pruzích od sebe vzdálených max. 100 mm. Poté pokládejte druhou vrstvu desek lícovým kartonem nahoru, a to tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Než lepidlo zaschne, spojte vrstvy desek sponkami nebo také šrouby, pokud máte systém Rigidur.

 8. Nakonec se pokládá jakákoliv podlahová krytina. Aby byla zajištěna dokonalá přilnavost podlahové krytiny, opatřete povrch základním penetračním nátěrem. Již po 24 hodinách po montáži se dají pokládat koberce nebo PVC a zcela bezproblémově lze položit také plovoucí podlahy. Výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které se nikdy nesmí lepit na podlahu RigiStabil a Rigidur. Je to kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti. Chce-li mít keramickou dlažbu, pokládejte ji do tenké vrstvy flexibilního lepidla. Neměla by však překročit formát 330 x 330 mm. Pokud by šlo o dlažbu většího formátu, je nutné, aby podlaha byla vyztužena vrstvou z desek Rigidur nebo RigiStabil.

 9. Když budete vybírat podlahové topení, je nutné zvolit kombinaci desek o tloušťce 12,5 mm. Dbejte také na to, aby topný systém byl výslovně určen pro použití na suchou podlahu. Teplota topného tělesa v provozu by neměla přesáhnout 45-50 °C.