Jakou zvolit podlahu pro podlahové vytápění?

Na podlahové vytápění se hodí jen ty typy podlah, které se nezničí teplotou a dobře přenášejí teplo. Pokud chcete, aby podlahové vytápění dobře plnilo svoji funkci, měli byste zvolit podlahový materiál s vysokou tepelnou vodivostí a vysokou tepelnou setrvačností. 

podlahové topení

Existuje více možností výběru materiálu, záleží na účelu. Pokud je cílem ekonomická efektivnost topení při co nejnižších provozních nákladech, pak jsou velmi důležité tepelně izolační vlastnosti dané podlahy.

Na podlahové topení jsou vhodné:

Je však potřeba si správně se vybrat. Nevhodné podlahy se špatně vytápí, mají vysoký tepelný odpor a vysokou teplotou se mohou zničit.

Jaký typ podlahy je nejlepší pro podlahové vytápění?

Výběr vhodné krytiny je velice důležitý, a to proto, aby se co nejvíce tepla co možná nejsnadněji dostalo od zdroje podlahového topení na povrch podlahy a dále do místnosti. Špatná volba typu podlahy může znamenat, že se tímto způsobem může ztratit až polovina tepla.

Rozhodující vlastností použitých materiálů je tepelný odpor. Ne však jen nad tělesem podlahového topení, ale i pod ním.

Pokud by byl tepelný odpor v dolní části menší než nahoře, byla by tato část nedostatečně izolovaná a teplo by unikalo jiným směrem než chceme.

Nevhodný materiál nebo izolace se samozřejmě projeví na spotřebě energie i bez ohledu na kvalitu a tepelné vlastnosti zvolené podlahy a krytiny.

Je podlahové vytápění luxus?

Realizace podlahového topení se může na první pohled zdát jako zbytečný luxus. Pokud ale budete zpočátku do podlahy více investovat, nebudete litovat. Teplota vzduchu je při tomto druhu vytápění rovnoměrně rozložená v celém prostoru místnosti. To zaručuje perfektní tepelnou pohodu, které lze dosáhnout vytápěním nastaveným o jeden až dva stupně níže, než bychom potřebovali při použití obyčejných topných těles. Roční úspora energie se pohybuje kolem  20 % oproti elektrickému topení.

To je dáno tím, že teplo z podlahového topení stoupá  z celé plochy podlahy, kdežto u elektrického topení je vyšší teplota pouze v blízkosti radiátorů a pod stropem, kam teplejší vzduch vždy stoupá.

Podlahové vytápění má i další výhodu a tou je jeho bezprašný provoz. Teplovzdušné systémy nejsou vhodné pro silné alergiky, protože způsobují proudění vzduchu při kterém dochází k víření prachu.

Další výhody podlahového vytápění:

  • jednoduchá instalace
  • hodí se do všech typů místností
  • regulace (v každé místnosti se může nastavit jiná teplota)
  • nevzniká proudění vzduchu
  • možnost kombinace s dalšími druhy vytápění

Vhodné podlahy pro podlahové vytápění

Více než vhodná podlaha na podlahové topení je keramická dlažba, a sice pro svou vysokou tepelnou vodivost. Tento typ podlahy se rychle zahřeje, ale na druhé straně je nevýhodná v období mimo topnou sezónu, kdy je chladnější než ostatní druhy podlah. Díky svému charakteru dlažba také není vhodná do všech prostor domu.

A proto je zde také lepené marmoleum (přírodní linoleum), které se svým tepelným odporem blíží dlažbě (0,014 m2 K/W). Pokud tedy uvažujete o instalaci podlahového topení, je k tomuto marmoleum naprosto vhodné. Marmoleum rychle dosahuje pokojové teploty a zvyšuje tak pocit tepla místnosti. Pokud by došlo k výraznému poškození marmolea, je možné jej místně opravit.

Dále lze doporučit PVC, měkčené vinylové podlahy, známé také pod názvem lino. Polyvinylchlorid (PVC) je umělý materiál odolný vůči poškození a vodě, nenáročný na údržbu a především má dokonalou tepelnou vodivost a nízký tepelný odpor (0,020m2 K/W).

Chybu neuděláte ani s dvou, nebo třívrstvou laminátovou podlahou. V lepené formě má menší odpor, než v plovoucí. I tak je ale plovoucí laminátová podlaha lepší, než masivní dřevo.

Pro podlahové vytápění jsou vhodné také dřevěné podlahy, ale ne všechny. Ideální variantou jsou dvouvrstvé a třívrstvé krytiny. Co se týče pokládky, pak stejně jako u předchozích, raději volte lepení. I parkety je možné použít jako podlahovou krytinu pro podlahové vytápění. Musí se ale použít pouze parkety určené pro instalaci na podlahové vytápění. Zatímco u dlažby se používají velké formáty, u dřevěné podlahy je nutné volit formáty co nejmenší. Důvodem je tepelná roztažnost dřeva, které při zahřívání a chladnutí podlahy stále pracuje. Rozměrově ideálním řešením jsou parkety ve formátu 400 – 500 mm délky a šíří 50 – 70 mm. Dalším důležitým aspektem je způsob lepení dřevěné podlahy, protože použité lepidlo musí kvůli tepelné roztažnosti dřevěných parket zůstat trvale elastické.

Další vhodnou variantou je korek. Tenká vrstva pružného korku dokonce vede teplo lépe než dřevěná podlaha. Hlavním důvodem, proč si korkovou podlahu pořídit, jsou jeho nadstandardní izolační schopnosti. Struktura korku totiž obsahuje miliony buněk, díky kterým je korek pružný, ale také vyniká značnou izolací zvuku a schopností vytvářet si vlastní teplo. Pokud chcete mít teplou podlahu a rádi chodíte i naboso, je volba korkové podlahy z tohoto hlediska ideální.

Mezi další podlahové krytiny, které jsou pro podlahové topení ideální, patří vinylová podlaha. Tento typ krytiny je pružný, má nízký tepelný odpor, vyznačuje se skvělými tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi a je vhodný k instalaci účinného podlahového vytápění. Pro podlahové topení je nejlepší použít lepené vinylové dílce, které mají nejrychlejší přenos tepla.

Druhy podlahového topení

Existují dva druhy podlahového topení, a sice elektrické a vodní. Elektrické je více nákladné, vydrží o několik desetiletí více, než vodní, a není tolik náročné na hloubku stavby. U obou druhů je však nutné nevrtat po nasazení do země a nezbytností je také popřemýšlet nad místem pokládky. Prostory, které jsou pod extrémní zátěží (pod skříněmi, těžkým nábytkem, či pod kuchyňskou linkou) nesmějí mít navedeny rozvody. To se týká i takových částí, se kterými se nebude pohybovat a budou mít v interiéru své stálé místo. Elektrické vytápění je ideálním řešením do domů a do bytů, kde není plynové připojení a nepotřebuje ani přívod ohřáté vody. Stačí ho připojit na elektrickou energii a prostory pro regulační jednotku.

Podlahové topení lze položit v celém domě či bytě, nebo instalovat do nejchoulostivějších prostor - do koupelny, vstupní chodby, okolí kuchyňské linky.

Porovnání variant podlahového topení

Životnost

Životnost obou typů podlahového topení je skoro stejná, ale náchylnější na případné poruchy je elektrické podlahové topení, které se může poškodit vinou neodborné montáže a nebo nesprávným používáním.

Montáž

Hlavní rozdíl spočívá v možnosti použít topení pod zastavěná místa. U teplovodního systému vlivem zastavení plochy např. nábytkem se snižuje pouze topná plocha, ale systém pracuje dále beze změn.U elektrického podlahového topení se může kabel přetopit a tím pádem poškodit.

Cena

Cena komponentů pro elektrické podlahové topení je přibližně o 30% nižší než u teplovodního podlahového topení. Montáž elektrického podlahového topení je jednodušší, a proto také levnější než montáž teplovodního topení. V celkové ceně není zahrnutá cena za tepelný zdroj, který je nutný pro provoz teplovodního topení.

Regulace

Elektrické podlahové topení lze lehce regulovat, každá místnost má svůj samostatný termostat a nebo je řízena centrálně. Teplovodní topení je možné regulovat na rozdělovači, ale v praxi se s tím setkáváme velmi zřídka a teplota vody je řízena většinou tzv. ekvitermní regulací a nebo jedním termostatem.

Hlavní rozdíly elektrického a teplovodního podlahového topení

Zásadní rozdíly v elektrickém a teplovodním podlahovém jsou dva – jsou to rozdíly mající dopad na způsob užívaní stavby.

Zásadní rozdíl je v možnostech použití „vstupní energie - u elektrického způsobu vytápění budete vždy závislí na elektrické energii, v případě teplovodního podlahového topení máte na výběr více možností – u některých je nutná složitá a drahá regulace (tím ale není myšlena regulace teploty v místnostech).

Dalším rozdílem je způsob instalace. U elektrického podlahového topení je nutné dbát na to, aby podlaha nebyla zakryta např. nábytkem. Má to totiž vliv jak na způsob montáže elektrických topných kabelů, tak i na výběr a umístění nábytku. V případě teplovodního podlahového topení lze trubky instalovat i do míst, kde bude podlaha.

Teplovodní podlahové vytápění je možné napojit na jakýkoliv zdroj tepla, např. na kotel. Teplo se rozvádí od topidla do celého domu. Je ale náročnější na instalaci, počítá se zde s vyšší celkovou výškou podlahy, což může při rekonstrukci vadit. V tomto případě je ale vyšší akumulační schopnosti tepla.

Elektrické podlahové vytápění je méně nákladné, teplotu lze regulovat snadno a přesně. Elektrická energie je ale nákladnější, proto je tento typ vytápění vhodný spíše do nízkoenergetických staveb, nebo např. do koupelny.

Tepelné zdroje pro teplovodní podlahové topení

  • Tepelné čerpadlo
  • Plynový kotel - nejlépe kondenzační
  • Elektrokotel
  • Kotel - krbová vložka s výměníkem na tuhá paliva

Tepelný zdroj pro elektrické podlahové topení

  • Elektřina - náklady spojené s provedením elektroinstalace pro elektrické podlahové topení a vybavením rozvodné skříně činí přibližně 15 tis. Kč.

Teplovodní podlahové topení se nejčastěji používá ve spojení s tepelným čerpadlem. Rozdíl v pořizovacích cenách za tepelný zdroj u obou variant může dosahovat cca 200-300 tis Kč.

Jaká je role tepelného odporu?

Před výběrem podlahové krytiny byste se měli vědět, co znamená pojem tepelný odpor. Ten je totiž při výběru krytiny zásadní. Tepelný odpor ovlivňuje teplotu topného média v topných rozvodech. Zde platí přímá úměra - čím je vyšší tepelný odpor, tím je vyšší také provozní teplota podlahového topení. Tato skutečnost velmi úzce souvisí s energetickou spotřebou tepla. Tepelný odpor se odvíjí od tloušťky podlahové krytiny a tepelné vodivosti.