Podlahové broušené desky

Podlahové konstrukce z desek CETRIS®

Montované podlahy z desek CETRIS® mohou být řešeny jako plovoucí. Plovoucí podlaha IZOCET je složena ze dvou vrstev desek CETRIS® tl. 12 mm (2), (4), přeložených a sešroubovaných k sobě vruty (3). Desky jsou volně položeny na podkladu - dřevovláknité desce IZOPLAT (5), (6). Aby tato konstrukce mohla vzdorovat objemovým změnám, musí být po celém obvodě oddilatována (1), tzn. že může "plavat".

Další z vhodných materiálů pro vytvoření pokladní podlahové vrstvy jsou podlahové dílce CETRIS® frézované, opatřené po obvodě opatřeny perem a drážkou.Tyto podlahové dílce vynikají svoji pevností, kombinovanou ochranou proti ohni, vlhkosti a zvukově izolačními vlastnostmi. Používají se jak při sanaci starých prkenných podlah, tak při vytváření nových podlah - pokládání na nosníky, popřípadě na rošt.

Podlahové broušené desky

Podlahová broušená deska

Podlahové broušené desky PDB CETRIS® vznikají dělením, broušením a frézováním cementotřískových desek CETRIS®. Oproti standardně dodávaným dílcům PD CETRIS® jsou celoplošně kalibrovány - broušeny, čím se minimalizuje tloušťková tolerance desek na hodnotu ± 0,3 mm. Při pokládání podlahy nedochází ve styku desek ke vzniku nerovností a schodků.

Výhody podlahové broušené desky

  • zkrácení času pokládky, poněvadž povrch není nutno před pokládáním dlažeb, dřevěných parket, či plovoucích podlah výškově upravovat,
  • do podlahy se nezanáší vlhkost při tmelení styku desek, případně použitím celoplošné, nivelační stěrky v případě použití podlahových dílců s větší tloušťkovou tolerancí,
  • snížení nákladů na přípravu podkladu

Standardní rozměr podlahového dílce činí 625 x 1250 mm, včetně pera a drážky, při tloušťkách 16, 18, 20 , 22 a 24 mm. Rozměr a tloušťku desek lze upravit podle požadavku zákazníka. Rubová strana desek je stejně jako v případě nebroušených desek PDB CETRIS® označena razítkem. Fyzikálně mechanické vlastnosti, postup pokládání a opracování broušených podlahových desek PDB CETRIS® je stejný jako u standardních podlahových desek PD CETRIS® .

Technologie pokládky

Podlaha z podlahových desek se pokládá jako finální konstrukce po provedení příček a omítek. Není určena do exteriérů. Desky se kladou na sraz, lepí se k sobě v peru a drážce a šroubují k podkladu. Pro lepení spoje v suchém prostředí postačí jednosložkové disperzní lepidlo, do vlhkých prostor je nutno použít dvousložkové lepidlo. Při pokládání desek se zachovává dilatační mezera v šířce 15 mm okolo stěn, sloupů a dbá se na to, aby nevznikaly křížové spáry. Při spojování desek s podkladem doporučujeme samořezné vruty nebo šrouby se zápustnou hlavou, opatřenou břity pro zahloubení a dvojchodým závitem (np. vruty Buhnen). Při užití vrutů se zápustnou hlavou bez břitů a při kotvení k ocelové konstrukci je nutno otvory předvrtat (1,2 násobek průměru použitého šroubu) a vytvořit zahloubení pro hlavu. Použití sádrokartonářských vrutů, popřípadě přibíjení hřebíky je nevhodné. Pro správné připevnění je nezbytné dodržet doporučené vzdálenosti a odstupy spojovacích prvků.

Desky mohou také sloužit pro sanaci starých dřevěných podlah, které nejsou napadeny vlhkostí a škůdci. Podklad může vykazovat nerovnosti max. 2 mm. Před pokládáním desek se položí separační fólie. S pokládáním podlahových desek CETRIS® začínáme v rohu, desky v peru a drážce slepíme a přišroubujeme k podkladu. Poslední desku v řadě u konce místnosti zařežeme na míru kotoučovou pilou. Druhou řadu začínáme pokládat s přesahem min. 300 mm. V okolí dveří pokládáme desky průběžně, tak aby nevznikaly křížové spáry.

V případě že je stávající podlaha výrazně poškozena (napadnutá plísní, trvale vlhká) je nutná demontáž prken. Pro vytvoření podlahy se na dřevěné nosníky (hranoly) položí podlahové desky. Tento způsob je vhodný i pro novostavby, desky je možné klást na jednosměrné (5) nebo obousměrné nosníky (rošt). Nosníky (dřevěné, plechové, ocelové) musí být dostatečně únosné, vyrovnané a zakotvené do podkladu. Šířka nosníku vychází nejen z požadavku na únosnost, ale i z požadavku pro dostatečné ukotvení podlahové desky. Minimální šířka je 80 mm, doporučená je 100 mm. Mezi nosníky a nosný podklad je vhodné vložit pružnou podložku (guma, tuhá plsť, filc) pro omezení přenosu hluku. Podlahové desky CETRIS® (1) se doporučuje oddělit od nosníků separační vrstvou, aby nedocházelo k vrzání (klepání) podlahy. Postačí na nosníky položit po celé délce pásek o šířce nosníku (3). Podlahové desky se kladou na nosníky stejným způsobem jako na nosný podklad. Spoj (pero+drážka) se zajistí lepidlem, desky se šroubují k nosníkům. Po obvodu místnosti se zachovává dilatační spára o šířce 15 mm (6), desky se kladou tak, aby nevznikaly křížové spáry. V případě jednosměrných nosníků pokládáme desky delší stranou kolmo k nosníkům. Pokud se mezi nosníky provádí dodatečná izolace zásypem do výšky podsypy je vhodné provést nadvýšení zásypu pro možnost dodatačného stlačení (sedání). Na provedený zásyp je vhodné uložit celoplošně papírovou lepenku pro zamezení vnikání zrn do spar podlahových desek při montáži.

Podlahové krytiny

Před pokládáním keramické dlažby není nutno podklad přebrušovat nebo tmelit. Podlahové desky se napenetrují, dlažba (max. formát 200x200 mm) se pokládá do vrstvy flexibilního lepicícho tmele. Uvedený způsob lze užít i pro zhotovení elektrického podlahového topení (elektrické kabely nebo rohože - systém teplá dlažba).

Dodatečná úprava podlahových desek není nutná ani pod dřevěné parkety, plovoucí laminátové podlahy. Pod tenkovrstvé krytiny (PVC, koberec) je nutné desky napenetrovat, hrany mezi deskami přetmelit. Při zhotovení povrchové úpravy podlahy je nutné užití systémových produktů (penetrace, stěrka, hydroizolace, lepicí tmel, spárovací tmel) od jednoho výrobce.