Speciální podlaha určená do vlhkých prostor

Řešení obnovy podlahových konstrukcí zasažených vodou je v současné době (po záplavové vlně v Čechách) vysoce aktuální. Podlahové konstrukci - především podkladu – je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Stěnové konstrukce a podhledy se dají relativně velice snadno renovovat (zbavit omítek a s pomocí moderních vysoušečů ze stěn „vytáhnout“ vodu a nabranou vlhkost). Zbytková přebytečná vlhkost, která zůstane ve stěnách, může pozvolna samovolně přes nově aplikované omítky (většinou sanační, vysoce prodyšné pro vodní páry) unikat, aniž by znamenala pro obyvatele poškozených prostor velké komplikace (je nutné samozřejmě větrat).

Desky CETRIS

U podkladů pod podlahami takový postup ve většině případech nelze užít. Po opadnutí vody dochází k demontáži vrstev podlahy, které jsou poškozeny většinou až na podklad (nášlapné vrstvy, dřevěné palubky). Tento podklad je převážně tvořen cementovým potěrem (betonovou mazaninou) popřípadě základovou deskou. Po odstranění naplavenin, omytí podkladu a vysušení je nebezpečné v krátké době vytvořit novou podlahu tradičním mokrým kontaktním způsobem – cementovým potěrem v kombinaci s hydroizolací (lepenkou) a tepelnou izolací (polystyren, tuhé minerální vlny). Zbytková vlhkost v podkladu zůstává uzavřena a mohla by unikat do ostatních konstrukcí. Výsledkem je prostředí s vysokou vlhkostí, výskytem plísní a bakterií.

Podlahový systém NOPCET je ideální řešení jak jednoduše, rychle, levně a spolehlivě vytvořit novou podlahovou konstrukci na podkladu , který není ještě zcela vysušen a obsahuje vlhkost. Skladebná výška podlahy je přitom minimální, tak aby minimalizovala ostatní úpravy. Nespornou výhodou je suchý způsob montáže podlahy, při kterém se nezanáší do stavby žádná vlhkost. Díky lehké manipulovatelnosti s podlahovými dílci postačí k montáží jednoduché nářadí. Ihned po montáži je podlaha pochůzná a je možno okamžitě pokládat podlahovou krytinu.

Podlahový systém NOPCET 24 vychází z osvědčeného užití desek CETRIS® pro podlahové konstrukce a skládá se ze tří složek :

  • profilovaná izolační fólie
  • separační fólie
  • desky CETRIS® 2 x tl. 12 mm

Profilovaná izolační fólie

Profilovaná izolační fólie (nopová – tzv. bonboniéra) je vyrobena z vysoko hustotního polyetylénu (HDPE) s polokuželovitými profily (nopy) výšky 8 mm, které vytváří mezi sebou volný prostor sloužící k proudění vzduchu, par a plynů. Fólie vytváří vrstvu, která zabraňuje pronikaní vlhkosti do vyšších vrstev a zároveň umožňuje trvalé odvětrávání podkladu. Fólie se volně rozprostře na podklad, který musí být rovný, pevný, bez nečistot. Případné nečistoty by mohly ucpat dutinky a omezit tak funkci fólie. Fólie se vytáhne na stěnu do výše cca 50 mm, v ploše se pásy fólie kladou navzájem s přesahem min. 200 mm. Při pokládce se doporučuje použít tyto doplňky: koutový kus, vnější roh, prostupový kus, lepící krycí páska apod.. Aby nedocházelo k nadzvednutí fólie v rozích, je vhodné fólii ukotvit montážním hřebem k podkladu. Pro aplikaci podlahy NOPCET doporučujeme použít tyto profilované izolační fólie: INTERPLAST, TECHNODREN, GUTTABETA, apod.

Separační fólie

Pro snížení přenosu zvuku podlahou, tlumení kročejů a zamezení vrzání se na profilovanou fólii volně rozprostře měkčená PE fólie (obchodní značení MIRELON, EKOflex, apod.). Doporučuje se minimální tloušťka 2 mm. Měkčená fólie se vytáhne na stěnu, pásy se kladou navzájem s přesahem min. 200 mm.

Desky CETRIS® 2 x tl. 12 mm

Při užití dvou přeložených vrstev desek CETRIS® tl. 12 mm dosáhneme celkové výšky podlahy cca 34 mm. Způsob kladení je totožný s pokládkou plovoucí podlahy IZOCET nebo ORCET. Desky mají formát 1250 x 625 mm, kladou se na sraz. Druhá vrstva desek se klade s přesahem 300 mm, pootočena o 90 ° oproti první vrstvě. Spolupůsobení desek se zajistí vzájemným sešroubováním, z tohoto důvodu je horní vrstva desek předvrtána. Pro sešroubování se doporučuje používat samořezné vruty BÜHNEN 4,2 x 25 mm a elektrické šroubováky s regulací otáček. Při vlastním spojení desek CETRIS® je třeba desky v místě spojování zatížit, nejlépe vahou pracovníka, aby se zabránilo nadzvednutí horní vrstvy. Jednotlivé desky se začínají šroubovat od jejich středu. Následuje zaříznutí přečnívající profilované a separační fólie a osazení odvětrávací perforované soklíkové lišty. Tato podlaha je po smontování ihned pochůzná a je možné okamžitě zahájit pokládku finální nášlapné vrstvy (koberec, PVC, atd.).

Podlahový systém NOPCET 16 vychází z osvědčeného užití desek CETRIS® pro podlahové konstrukce a skládá se ze tří složek:

  • profilovaná izolační fólie
  • separační fólie
  • podlahová deska CETRIS® PDB tl. 16 mm

Desky CETRIS® PDB tl.16 mm

Varianta s užitím podlahové desky CETRIS® PDB tl. 16 mm je určena tam, kde je potřeba co nejnižší skladebná výška podlahy (celková výška včetně fólií je cca 26 mm). Podlahové desky mají rozměr 1250 x 625 mm, jsou frézovány (pero+drážka) a plošně broušeny. Pokládají se volně na fólii, ve spoji se lepí lepidlem. Doporučeny jsou tato lepidla: jednosložkové, disperzní (np. UZIN MK-33, MAPEI-ADESIVIL D3, SCHÖNOX HL). Lepidlo se nanáší do drážky tak, aby byla drážka zaplněná minimálně z ½ objemu. Desky musí být položeny do deseti minut (doba zpracovatelnosti lepidla). Přebytečné (vytlačené) lepidlo se po stáhnutí desek k sobě odstraní tak, aby byla spára zcela zaplněna lepidlem. Desky se kladou navzájem s přesahem, aby nevznikaly křížové spáry. Po vytvrzení lepidla (dle pokynů výrobců lepidel – zpravidla jeden den) je podlaha pochůzná a je možno okamžitě zahájit pokládku finální podlahové vrstvy.

Takto položeny podlahové konstrukce vzhledem k tomu, že nejsou pevně fixovány k podkladu, patří do oblasti plovoucích montovaných podlah. Podlaha je určena do prostor s maximálním užitným zatížením 200 kg/m2. V rozích při nezatíženém stavu může vykazovat deformace cca 1-2 mm. Z tohoto důvodu není vhodné užití tvrdých lepených kontaktních nášlapných krytin (keramické dlažby). Ostatní běžně užívané podlahové krytiny (koberec, PVC, laminátové plovoucí podlahy, parkety apod.) lze aplikovat za dodržení standardních podmínek platných pro podlahové aplikace z desek CETRIS®. Při osazení soklíkové lišty se nesmí zapomenout na odvětrávací perforovanou lištu. V případech celoplošného tmelení nebo lepení je třeba desky CETRIS® opatřit penetrací pro savé povrchy. Pro penetraci, stěrkování, lepení se doporučují ucelené systémy firem MAPEI, SCHÖNOX.