Pokládání desek na nosný podklad

Tento typ podlahy se používá především při sanacích dřevěných trámových stropů s prkenným záklopem. Podle stavu původní podlahy lze zvolit několik způsobů řešení sanace:

  • U zdravého, nepříliš poškozeného prkenného záklopu s dílčími nerovnostmi do 2 mm se na stávající podlahu položí separační vrstva (netkaná tkanina, papírová lepenka) a přímo na ni se k dřevěné podlaze přišroubují desky PD CETRIS® .
  • Při lokálních nerovnostech větších než 2 mm se případné výčnělky – suky, vystouplé letokruhy – přebrousí (pozor na snížení únosnosti prkenného záklopu při broušení větších ploch!!), prohlubně se přetmelí vhodným tmelem. Další postup kladení je stejný jako u předchozího případu.
  • Pokud se jedná o podlahu napadenou plísní nebo ztrouchnivělou, je vhodné prkna vyměnit nebo odstranit a položit novou podlahu z desek PD CETRIS® uložených na nosnících, je-li podlaha vlhká, je potřeba zabezpečit odvod vlhkosti, např. vložením mikroventilační folie.
  • Není-li prkenná podlaha dostatečně únosná (je příliš pružná), je nutno posoudit tloušťku desky PD CETRIS® dle zátěžových tabulek (najdete je zde).
  • Desky se kladou křížem na směr původní prkenné podlahy, na sraz, na vazbu s přesahem min. 1/3 délky desky. V péru a drážce se slepí. Rozteče vrutů v podélném směru desky max. 300 mm, od kraje desky musí být vruty vzdáleny min. 25 mm, max. 50 mm.
  • Okolo svislých konstrukcí (stěny, sloupy) je třeba dodržet dilatační spáru min. 15 mm.
  • V okolí dveří pokládáme PD CETRIS® průběžně tak, abychom se vyhnuli křížovým sparám.