Suché a plovoucí podlahy

Plovoucí podlahy s elastifikovaným polystyrenem Rigifloor

Plovoucí podlahy s elastifikovaným polystyrenem Rigifloor

Než se dostaneme k vlastním výsledkům zkoušek, považujeme za účelné si připomenout základy stavební akustiky.…

Suchá podlaha na bázi sádrovláknitých desek

Suchá podlaha na bázi sádrovláknitých desek

Suché podlahy Rigips jsou plovoucí podlahy vytvořené dvěma vzájemně slepenými speciálními deskami. Takto vzniklá…

Podlahové desky na nosnících

Podlahové desky na nosnících

PD CETRIS ® se kladou jako finální konstrukce, až po ukončení „mokrých“ stavebních prací, po vybudování…

Pokládání desek na nosný podklad

Tento typ podlahy se používá především při sanacích dřevěných trámových stropů s prkenným záklopem. Podle…

Speciální podlaha určená do vlhkých prostor

Speciální podlaha určená do vlhkých prostor

Řešení obnovy podlahových konstrukcí zasažených vodou je v současné době (po záplavové vlně v Čechách) vysoce…

Podlahové broušené desky

Podlahové broušené desky

Podlahové konstrukce z desek CETRIS® Montované podlahy z desek CETRIS® mohou být řešeny jako plovoucí. Plovoucí…

Podlahové systémy z cementotřískových desek

Podlahové systémy z cementotřískových desek

V současnosti nachází desky CETRIS® největší užití při řešení podlahových konstrukcí. Použitím…